Toon filters

Helaas, geen resultaten

woensdag 19 juni

Hoe logistiek in z’n eigen verhaal ging geloven

Landscapes of Trade

Landscapes of Trade

Op 21 mei verdedigde Merten Nefs het proefschrift 'Landscapes of Trade' bij de TUDelft. In dit onderzoek, dat hij in 2019 startte bij de vereniging, ontleedt hij de krachten achter de groei van het logistiek complex in Nederland, met focus op XXL-distributiecentra, en doet hij suggesties voor een duurzamer planning van ruimte & logistiek. We kijken ernaar uit naar je komst op woensdag 19 juni in het Nieuwe Instituut! Lees verder

vrijdag 7 juni

Housing and Planning in the Climate Agenda

Rotterdam Convening 2024 | Rotterdam Architecture Month

Rotterdam Convening 2024 | Rotterdam Architecture Month

The Rotterdam Convening 2024 is a collaborative event organized by the International Federation of Housing and Planning (IFHP) and Vereniging Deltametropool (VDM). This convening is designed to facilitate knowledge exchange of planning and housing and deepen international collaboration between both the two organizations. The event is scheduled on the 7th of June 2024 (Friday) from 11:30 – 17:00 hours as a part of Rotterdam Architecture Month. Lees verder

vrijdag 7 juni

Rotterdam Convening 2024

IFHP and VDM collaboration

IFHP and VDM collaboration

We are delighted to announce an upcoming event, the Rotterdam Convening, which will take place on 7th and 8th June 2024. This event, part of Rotterdam Architecture Month, is designed to facilitate knowledge exchange and deepen the collaboration between the International Federation of Housing and Planning (IFHP) and Vereniging Deltametropool (VDM). Lees verder

woensdag 24 april

Brainstorming Session for members of IFHP and VDM

Network of Networks

Network of Networks

We are pleased to extend an invitation to save the date for an upcoming Network of Networks brainstorming session, exclusively tailored for partners and members of the International Federation of Housing and Planning (IFHP) and Vereniging Deltametropool (VDM). This session aims to foster further collaboration between our esteemed organizations and offers a valuable opportunity to network with other member organizations to collectively address shared challenges. Lees verder

vrijdag 12 april

Futures of Spatial Design

Workshops and Talks

Workshops and Talks

The spatial planning of the Netherlands is back on the drawing boards of governments and designers. They are trying to find answers to major social and environmental challenges that affect us all, such as climate change, housing, energy transition and social justice. But what exactly is this role of the designer? How do you work on the Netherlands of the future? Which tools, skills and mindsets do you need for that? How have design attitudes evolved? And how can we work together in preparing for the future? Lees verder

woensdag 13 maart

Bauhaus of the Sea Sails

Future Tidal Architecture

Future Tidal Architecture

Klimaatadaptatie Join us to explore the intricate dynamics of this unique borderland, where the past informs the future and nature guides the built environement. Together, we chart a future with a harmonious coexistence of nature, industry, and society in the Border Park of Saeftinghe, as a part of Bauhaus of the Sea Sails. Lees verder

maandag 27 november

Panorama Ukraine: Working on Water

Workshop

Workshop

The first Panorama Ukraine workshop Working on Water will take place in the Keilepand in Rotterdam from 27 November to 1 December. During this workshop, designers, municipalities, and water experts will work on the reconstruction of the Dnipro Delta region in Ukraine, the area where the Kakhovka Dam in southern Ukraine was destroyed on 6 June 2023. Lees verder

dinsdag 21 november

Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgaven

Met het oog op de Toekomst

Met het oog op de Toekomst

Waar staan we op dit moment met het veelvoud aan ruimtelijke en transitieopgaven voor de verschillende schalen binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving? Nog steeds in de bewustwordings- en ideeënfase? Probleem definiërend of op weg naar oplossingen en uitvoering? Wat is de betekenis hierbij van ontwerpend onderzoek voor bestuurlijk Nederland, praktijkontwerpers en kennisinstellingen? Brengt het ons inzichten waarmee Nederland aan de slag kan waardoor we vanuit de ontwerptraditie de toekomst ook kunnen gaan vormgeven? Lees verder

woensdag 1 november

Land van Verlangen, Staat van Verwaarlozing

Debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Evenementen De keuzes die we nu maken bepalen die toekomst. Is de politiek in staat om op lange termijn te denken? Welke competenties moeten bestuurders in de ogen van burgers aan de dag kunnen leggen t.a.v. al deze verbouwingen? En welke rol kan die verbeeldings- en ontwerpkracht in dit alles spelen? Over deze kwesties gaan we aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen in debat met toekomstige beleidsmakers, de vak gemeenschap en vooraanstaande denkers uit andere vakgebieden. Lees verder

dinsdag 10 oktober

Metropolitaan landschap — bron voor brede welvaart

Werkconferentie 2023 — Community of Practice

Werkconferentie 2023 — Community of Practice

Community of practice Community of Practice nodigt u graag uit voor de werkconferentie ‘Metropolitaan Landschap — Bron voor brede welvaart’ op 10 oktober. Zo goed mogelijk gebruikmaken van alle facetten van een landschap om de leefomgevingskwaliteit en brede welvaart te ontwikkelen. En daarmee dan zoveel mogelijk andere doelen helpen realiseren: dat is het concept van “metropolitane landschappen”. Lees verder

donderdag 6 juli

Ontwerpkracht voor de toekomst van Nederland

Dag van de Ontwerpkracht — 2023

Dag van de Ontwerpkracht — 2023

Nederland staat voor grote transities die effect hebben op de ruimte in ons land. Hoe zorgen we voor samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit bij deze grote verbouwing van Nederland? Een jaar na de lancering van Platform Ontwerp NL en Mooi NL is op vele fronten gewerkt aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. Doe mee in het gesprek over de toekomst van Nederland op 6 juli 2023 in Theater Zuidplein in Rotterdam. Gratis toegang voor een beperkt aantal leden van de Vereniging Deltametropool, meldt je dus snel aan! Lees verder

donderdag 11 mei

Symposium 2023

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

This is an invitation to the next generation of planners, designers and urban thinkers, universities and research institutes on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the Eurodelta mega-region. Next Generation Podium for Eurodelta 2023 is a symposium to bring out fresh perspectives from the young generation and create dialogues between experts practice and academia. Lees verder

donderdag 23 maart

(Eco)Systeem en Schalen

Community of Practice 2023 #2

Community of Practice 2023 #2

Hoe beinvloeden de ecosysteemdiensten, in de vorm van groenblauwe netwerken, de ruimtelijke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen? Op donderdag 23 maart vindt de volgende CoP meet-up plaats in Rotterdam. Deze keer kijken we samen met Felixx Landschapsarchitecten en Planners en Juurlink + Geluk naar het omzetten van kansen naar strategieën in de stad en het resultaat voor zijn bewoners. Lees verder

donderdag 13 oktober

Propelling Sustainable Mobility

International meeting on the ESPON STISE research

International meeting on the ESPON STISE research

Evenementen Around the lower reaches of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt lies the highly urbanized megaregion of the Eurodelta. Its 45 million inhabitants could potentially reach each other within three hours of travel. Clean and fast connections between the megaregion’s towns and cities would not only strengthen its function as a global hub of goods, services and knowledge, but also considerably improve people’s quality of life. Lees verder

donderdag 13 oktober

BNSP-SALON #6: Ondergronds bouwen

BNSP-SALON #6: Ondergronds bouwen

Deze avond starten we met de thematiek en de dynamiek in de opgave van de ondergrond: waarom is het belangrijk en waarom juist nu? En wat wordt er al gedaan? En wat nog juist niet? Vervolgens duiken we in de praktijk van de kabels en leidingen en komt een voorbeeld aan bod van gebiedsontwikkeling die is opgebouwd vanuit de ondergrond. Lees verder

maandag 3 oktober

Wetenschaps­tafel #5

Pandemie en ruimte

Planning Pandemieën als gevolg van nieuwe besmettelijke ziekten kunnen te allen tijde optreden. Hoe richten we onze leefomgeving zo in dat we het ontstaan van pandemieën (in Nederland) zo veel mogelijk voorkomen en dat we hier – mocht er onverhoopt toch een pandemie optreden – zo prettig mogelijk kunnen leven? De wetenschap aan het woord! Lees verder

vrijdag 1 juli

Door Groen Van en Naar de Stad

Excursie de Schie als groene verbinding

Excursie de Schie als groene verbinding

Community of practice Hoe verbinden we stad en land beter met elkaar? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het stedelijke dichtbebouwde landschap goed verbonden is met het open (licht)(on)bebouwde landschap? Op 1 juli gaan we samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kijken naar hoe dit deel van het Landschapspark Zuidvleugel op dit moment tot de voordeuren reikt en denken we na over kansen en mogelijkheden om dit metropolitane landschap meer te versterken. Lees verder

maandag 2 mei

Symposium Week

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Climate action This is an invitation to the next generation of planners, designers and urban thinkers, universities and research institutes on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the Eurodelta megaregion. 'Next Generation Podium for Eurodelta 2.0' is a week long symposium to bring out fresh perspectives from the young generation and create dialogues between experts practice and academia. Lees verder

vrijdag 18 februari

Gedrags­verandering als opstap naar ruimtelijke transities

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Ontwerpend onderzoek Oplossingen die we als ontwerpers en overheden maar al te graag zouden willen implementeren, vragen nogal wat van mensen die ermee te maken krijgen. Corine Erades (Synopel Architecten + Energie) en Ingrid Mulder (TU Delft) leren ons in deze lezing dat beginnen bij de oplossing vaak niet tot resultaat leidt. Neem mensen mee, verbreed hun kennis en laat ze als groep hun eigen pad bewandelen. Hoofdboodschap (ook voor ontwerpers!): Geduld is een schone zaak. Lees verder

vrijdag 4 februari

Samen werken aan duurzame energie

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Energie De energietransitie is een urgente en grootschalige opgave, waar heel Nederland over nadenkt en aan werkt. In deze lezing brengen we het lokale uitvoeringsniveau en het nationale systeemniveau bij elkaar. Ytje Hiemstra (Gemeente Tytsjerksteradiel) en Alan Croes (TenneT) vertellen ons over de veranderingen die op beide niveaus teweeg worden gebracht en hoe die elkaar ontmoeten. Lees verder

donderdag 3 februari

Werken in een Groene Stad

Going Green #06

Going Green #06

Klimaatadaptatie Hoe zien werklandschappen er in een ’groene‘ toekomst uit? Gaan we van de monocultuur van werk en productie naar integratie in de stedelijke en ecologische ecosystemen? Op 3 februari belichten we nieuwe denkbeelden over de toekomst van werk en bespreken we hoe we draagvlak voor verandering kunnen creëren. Lees verder

vrijdag 28 januari

Samen werken aan duurzame mobiliteit

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Ontwerpend onderzoek Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door de inzet op meer ruimte voor de fiets, de herwaardering van het openbaar vervoer en de opkomst van deelmobiliteit. Wat zijn de uitdagingen voor het mobiliteitssysteem van de toekomst? In dit lezingen tweeluik bespreekt mobiliteitsstrateeg Martin Guit (Gemeente Rotterdam) de veranderende rol en houding van gemeenten en laat René Windhouwer (NS) hoe vervoerders hun blik op mobiliteit verbreden. Lees verder

donderdag 2 december

Biobased, made in NL

Going Green #05

Going Green #05

Evenementen Biobased bouwen is dé manier om de bouwindustrie radicaal te verduurzamen. Alleen hoe komen we aan het materiaal, kennis en productiekracht die daarvoor nodig zijn? Kunnen we de bouwtransitie aangrijpen om tegelijkertijd ons landschap te vernieuwen? Volg het gesprek met onze experts, tijdens de 5e uitzending van de serie Going Green. Lees verder

vrijdag 12 november

Korte ketens in het landelijk gebied

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Ontwerpend onderzoek De doorsnee landbouw vraagt grote offers van onder andere waterbeheer, natuur en biodiversiteit. Verschillende pioniers laten zien dat we ook andere wegen kunnen bewandelen, waarmee de landbouw weer kleinschaliger, lokaler en diverser wordt. Jan Willem van der Schans (Taskforce Korte Keten) en Wouter van Eck (Voedselbos Ketelbroek) nemen ons mee aan de hand van hun praktijkervaring. Lees verder

donderdag 11 november

Publication Launch

Landvestors II, The Region

Community of practice The Vereniging Deltametropool is proud to share our latest publication: "Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Our goal is to assess whether Landvestors can be a significant part of a regional strategy of landscape development and quality of life. What can designers, entrepreneurs and governments do to make that work?" Lees verder

vrijdag 29 oktober

Stad x Ruimte - Plenaire Eindpresentatie: Ontwerp en strategie

Stad x Ruimte, Plenaire Eindpresentatie

Klimaatadaptatie Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik, van openbare ruimte, ondergrond en gebouw, binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? Tijdens de 2de plenaire sessie op vrijdag 29 oktober zullen de 7 ontwerpteams de analyses, de principes en de ontwerp/ontwikkelstrategieën presenteren die ze in antwoord op deze centrale vraag hebben ontwikkeld binnen de context van de 6 steden Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Mechelen, Leuven en Maastricht. Lees verder

vrijdag 29 oktober

Connecting scales of climate actions in Eurodelta

ISOCARP Special Session | The Matroesjka Effect

ISOCARP Special Session | The Matroesjka Effect

Evenementen With the help of examples of best practices and lessons from the ground to provide background and context, the central theme of the session will focus on the climate ambitions outlined in the European Green Deal in the context of Eurodelta. The discussion will look towards connecting scales and approaches in creating a framework of societal and systemic actions for change. The program outlines Eurodelta mega-region as the context, the European Green deal as the theme and the results from the architecture month as the background for discussion. The discussion will include project examples elaborated by speakers. Lees verder

donderdag 28 oktober

The logistic landscape

Going Green #04

Going Green #04

Architectuur No other land use expands as rapidly in the Netherlands as logistics. During the pandemic, web shops flourished, as well as a lively debate about the impacts of distribution centers. Yet, our ambitions to become a circular economy and eat more regional food highly depend on clever logistic systems. In this fourth pre-Floriade talk we propose to learn from logistics to build greener cities, and discuss some of the key innovations and design concepts of the logistic landscape. Lees verder

donderdag 28 oktober

The logistic landscape

Going Green #04

Architectuur No other land use expands as rapidly in the Netherlands as logistics. During the pandemic, web shops flourished, as well as a lively debate about the impacts of distribution centers. Yet, our ambitions to become a circular economy and eat more regional food highly depend on clever logistic systems. In this fourth pre-Floriade talk we propose to learn from logistics to build greener cities, and discuss some of the key innovations and design concepts of the logistic landscape. Lees verder

donderdag 23 september

Wat de pot schaft

Going Green #03

Going Green #03

Evenementen Decor of afhankelijkheid: hoe verhouden voedsellandschappen zich tot stedelijke omgevingen? Zou de vraag naar natuur en gezond voedsel – vanuit de steden – de transitie naar duurzame landbouw ook kunnen versnellen? Dit zijn vragen die tijdens het derde gesprek van de serie Going Green aan bod komen. Lees verder

donderdag 1 juli

Making green work

Going Green #02

Going Green #02

Climate action European cities are in a race against the clock to become green. How can they collaborate and learn from eachother, to make green work? European-wide sustainability strategies emphasize the integration of healthy ecosystems, green infrastructure and nature-based solutions in urban planning. However, the capacity to deal with extensive urban greening varies across European cities of different sizes. Knowledge exchange and co-creation among countries and sectors are critical for success. Lees verder

maandag 28 juni

Landschap versterken door verstedelijking

CoP meetup – FoodValley

CoP meetup – FoodValley

Community of practice Maandagochtend 28 juni (online) - Nederlandse regio's staan voor de uitdaging om méér landschap te maken bij iedere stedelijke uitbreiding en verdichting. Dit is hard nodig om de leefbaarheid op peil te houden en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Maar hoe doe je dat? Welke ruimtelijke concepten, harde normen en slimme strategieën kunnen hierbij helpen? Lees verder

woensdag 2 juni

De groene kracht van steden

Going Green #01

Going Green #01

Climate action Vaak laait bij rampen als overstromingen en hittegolven de discussie op of het wel verstandig is om met zovelen in steden te wonen. Dit terwijl - hoe paradoxaal het ook mag klinken - intensief gebruikte steden ons juist weerbaarder maken tegen dit soort omstandigheden. Dit is waar we het in het eerste gesprek in de serie Going Green over gaan hebben. Lees verder

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

Evenementen This is an invitation to all universities, research institutes and the next generation in the Eurodelta, on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations of planners and designers. Lees verder

vrijdag 30 april

De succesfactor van Nederland in transitie

Landschapstriënnale

Landschapstriënnale

We zijn allemaal lyrisch enthousiast over het project Ruimte voor de Rivier: groots, vernieuwend, fantastisch uitgewerkt en gedragen door bewoners. Nu we enerzijds moeten leren omgaan met de veranderde rol van het Rijk en anderzijds aan de vooravond staan van een landelijke transitie met intersectorale grote maatschappelijk opgaven biedt dit project houvast en richting voor de successen van de toekomst. Wat maakt Ruimte voor de Rivier zo’n succes? Marinke Steenhuis schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs het essay Het Rijk als Rentmeester. Ze onderzocht de projecten Ruimte voor de Rivier, de A2 Maastricht, Kustwerk Katwijk en Rotterdam Centraal Station en komt tot specifieke overeenkomstige succesfactoren. Het onderzoek leidt tot 7 aanbevelingen waar iedereen werkzaam in het ruimtelijke domein zijn/haar voordeel mee kan doen. Lees verder

vrijdag 23 april

Werkconferentie Hightech Highgreen

Landschapstriënnale 2021

Landschapstriënnale 2021

Community of practice Landschapslaboratorium Hightech Highgreen, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, verkent nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde nodigt u van harte uit voor onderstaand programma. Lees verder

vrijdag 23 april

Landvestors breakout session

Hightech Highgreen work conference

Hightech Highgreen work conference

Community of practice The Hightech Highgreen work conference is part of the program of the Landscape Triennial 2021, organized in the Dutch Brainport region. This conference is centered around the idea that a high-level economy cannot do without a high-level landscape, to retain and attract talent. In one of the breakout sessions of the conference, the Brainport meets a German tech region: Rheinisches Revier, to discuss the importance of landscape in the battle for talent, and the potential of so-called Landvestors in their strategies. Lees verder

vrijdag 26 februari

Verkiezings-debat Ruimte en Wonen

woonbeleid in de verkiezingsprogramma’s

Wonen De woningnood zal een van de grootste uitdagingen vormen voor het nieuwe kabinet. Voor het vakblad Ruimte en Wonen analyseerden vier studenten van Hogeschool Utrecht verkiezingsprogramma’s op de onderdelen ruimtelijk beleid en woonbeleid. Op vrijdag 26 februari kun je hierover in gesprek met verschillende politici en de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas. Het gesprek wordt gemodereerd door Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool en Hamit Karakus van Platform31. Deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

donderdag 4 februari

Kennissessies en workshop Grenspark Groot Saeftinghe

Smeden van de drie-eenheid: Landbouw, Haven en Natuur

Smeden van de drie-eenheid: Landbouw, Haven en Natuur

Community of practice Onder de rook van de Antwerpse haven gebeurt iets bijzonders. Hier is het Grenspark Groot Saeftinghe in ontwikkeling. Streekholders ontplooien in dit unieke landschap nieuwe initiatieven, die het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers en om er zelf te wonen en te werken. Een praktijkuitwisseling over nieuwe verdienmodellen en parkconcepten voor (zilte) landbouw gecombineerd met ruige getijdenatuur, georganiseerd door Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde en provincie Zeeland. Lees verder

woensdag 21 oktober

Mega-regions - old concept, new role?

European Week of Regions and Cities 2020 (Side event)

European Week of Regions and Cities 2020 (Side event)

Evenementen This is the final event of the ‘The New Planning Dialogue’ series organized by Vereniging Deltametropool, as a side event within the European Week of Regions and Cities 2020, with ISOCARP, METREX and WRI. In this discussion we will be looking at the mega-regions such as the Eurodelta, to understand how they can become a catalyst for a sustainable green recovery. Lees verder

woensdag 26 augustus

Value this!

Declarations and Agreements in Planning

Declarations and Agreements in Planning

Evenementen 'VALUE THIS!' is a master class as part of the 'The New Planning Dialogue' organized by Vereniging Deltametropool in collaboration with BNA International and Arcadis. We take the opportunity of a digital set up to look at global agreements and their growing importance guiding planning systems as well as project implementation. Also, to discuss the role of values in planning with some examples from practice. Lees verder

vrijdag 21 augustus

Debatavond

Alternatieven voor ‘verdozing’

Architectuur We consumeren meer en meer, en met veel gemak bestellen we online. Tijdens de corona-crisis werd het in de distributiecentra over het algemeen juist veel drukker. Pakketjes worden de volgende dag bezorgd, of zelfs al binnen een paar uur. Welke ruimtelijke impact mag dat hebben? Welke eisen en ambities stellen we aan de logistieke bedrijventerreinen, wat betreft duurzaamheid en multifunctioneel ruimtegebruik? Kijk en praat mee tijdens de debatavond op 21 augustus. Lees verder

donderdag 16 juli

Expert meeting

Landvestors

Landvestors

Community of practice On Thursday the 16th of July, the Vereniging Deltametropool organizes the expertmeeting for the Landvestors research project. In this online event we want explore different and new forms of private landscape investments. Lees verder

woensdag 24 juni

Webinar 2: Gezonde regio

De herwaardering van groen-blauw structuren

De herwaardering van groen-blauw structuren

Landschap Sinds COVID-19 is een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit weer een uitje. Zo gebruiken we de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. AdviesIngenieursbureau Sweco en Vereniging Deltametropool nodigen u uit om tijdens twee webinars (over buurt en regio) met ons na te denken over de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren. Lees verder

woensdag 17 juni

Een volgende stap naar de stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Ontwerpend onderzoek Hoe kunnen we in de verdichtingsgolf bouwopgaven koppelen aan energietransitie, innovaties op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Dit was de centrale vraag van het BNA-onderzoek ‘De stad van de toekomst’. BNA-onderzoek en Vereniging Deltametropool delen de lessons learned. Ook gaan we in gesprek over het vervolg: hoe vertalen we de geleerde lessen naar concrete plekken en vraagstukken? De deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

woensdag 17 juni

Webinar 1: Gezonde buurt

De herwaardering van groen-blauw structuren

De herwaardering van groen-blauw structuren

Landschap Sinds COVID-19 is een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit weer een uitje. Zo gebruiken we de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. AdviesIngenieursbureau Sweco en Vereniging Deltametropool nodigen u uit om tijdens twee webinars (over buurt en regio) met ons na te denken over de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren. Lees verder

vrijdag 8 mei

The New Planning Dialogue #05

Directing City Visions

Directing City Visions

Evenementen 'Directing City Visions' is a peer review session organised by Vereniging Deltametropool in collaboration with Amsterdam Municipality. In this session, five Dutch cities and five European cities are coming together to peer review their visions and action plans to structure their working method, while formulating steps towards implementation. We take the opportunity in a digital set up to have a one-to-one discussion between relevant cities, to be able to exchange city planning and vision making knowledge. Lees verder

maandag 20 april

Duurzaamheid en Demografie

Leerlijn WMNL academie

Leerlijn WMNL academie

Energie Welke kansen biedt duurzaamheid voor gebieden die te maken hebben met demografische verandering? In deze leerlijn van Wij Maken Nederland Academie willen we deze twee transitieopgaven in positieve zin met elkaar combineren. Werkt u aan één van beide thema’s en wilt u die in verbinding brengen met het andere thema? Of legt u al verbindingen tussen beide transities? Doe mee. Lees verder

maandag 2 maart

Stretching Metropolitan Regions

The New Planning Dialogue #04

The New Planning Dialogue #04

Internationaal 'Stretching Metropolitan Regions' is a masterclass and workshop organised by Vereniging Deltametropool in collaboration with METREX and hosted by L’ Institut Paris Region, in the French capital. On that day, we expect an interactive and explorative dialogue with different European Metropolitan Regions in order to share knowledge, create good narratives and specify aspects of classification and typologies of the Metropolitan Regional scale. Lees verder

dinsdag 10 december

Take on the future

Take on the Future

Take on the Future

Evenementen Last one week for registration. ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees verder

dinsdag 29 oktober

Bezorgd

Debat over XXL logistiek

Debat over XXL logistiek

Community of practice Het leven is nauwelijks meer voor te stellen zonder de bezorging van pakketjes via distributie- en fulfilmentcentra. Ook in de circulaire economie speelt logistiek een sleutelrol. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de ruimtelijke voetafdruk en inpassing van deze complexen. Waar willen en kunnen we op sturen? Vereniging Deltametropool, het College van Rijksadviseurs en de TU Delft (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) nodigen u uit voor een debat. Lees verder

woensdag 23 oktober

Van Low naar High RES

GO!RES Eindhoven

GO!RES Eindhoven

Energie Op woensdag 23 oktober vindt de slotbijeenkomst plaats van GO!RES – de landelijke reeks bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Dertig regio’s werken momenteel aan Regionale Energiestrategieën (RESsen), waarmee regionale energiedoelstellingen worden bepaald. Deze worden onder grote tijdsdruk ontwikkeld, waardoor de focus vooral ligt op het bestuurlijke proces en niet op de ruimtelijke consequenties. In Eindhoven een pleidooi voor een andere benadering! Lees verder

vrijdag 27 september

Wat anders.

Metropool Forum 2019

Metropool Forum 2019

Vereniging Hoe verandert onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Kom op 27 september presenteren of mee debatteren tijdens ons jaarlijks Metropool Forum Wat Anders. Lees verder

donderdag 11 juli

Klimaat & Ruimte

Klimaatakkoord Rotterdam

Klimaatakkoord Rotterdam

Ontwerpend onderzoek Wat wordt de ruimtelijke impact van de Rotterdamse Klimaattafels? Het Architectuur Instituut Rotterdam en Vereniging Deltametropool organiseren een besloten werksessie met de voorzitters van de verschillende klimaattafels, de ontwerpers verbonden aan de tafels, vrijdenkers en de Gemeente Rotterdam. Lees verder

woensdag 19 juni

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

De toekomst van het MRA landschap

Evenementen Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. De middag staat in het teken van de spanning op de ruimte voor de leefkwaliteit door de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd. Hoe lossen we de dilemma’s op? Lees verder

donderdag 13 juni

Werkbezoek in het Landschapspark Zuidvleugel

Groenblauwe netwerken in de Drechtsteden

Groenblauwe netwerken in de Drechtsteden

Evenementen Op 13 juni organiseren provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en Vereniging Deltametropool een werkbezoek en workshop met als voorbeelduitwerking het getijdenpark Drechtsteden. De dag draait om de complexe vraagstukken die de verstedelijkingsopgave en de groenblauwe netwerken met zich meebrengen op gebied van samenwerking, klimaatadaptatie, leefbaarheid en economie. Centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat het Maritiem Topcluster Drechtsteden zich als aantrekkelijke regio ontwikkelt? Lees verder

dinsdag 11 juni

Panorama NL

On Tour

Landschap Van 11 tot en met 21 juni zal het Planbureau voor de Leefomgeving het Panorama NL omlijsten met prikkelende inzichten, feiten en ideeën vanuit lopende en recent afgeronde onderzoek. De toekomst is tenslotte onzeker. Wat willen we, en hoe gaan we dat organiseren? Deelname aan de workshops en rondleidingen is gratis na aanmelden. Panorama NL is ontwikkeld door Vereniging Deltametropool in samenwerking met West 8, dit in opdracht van het College van Rijksadviseurs. Lees verder

vrijdag 7 juni

GO! RES #2

Denk mee over de Regionale Energiestrategie in Rotterdam

Denk mee over de Regionale Energiestrategie in Rotterdam

Energie RES’sen worden op weg geholpen met GO! RES in Rotterdam. De fysieke impact van de Regionale Energiestrategieën is groot. Ontwerpers kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, toekomstscenario's verkennen en helpen implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES laat zien welke kansen dit biedt. Het is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool en is onderdeel van een reeks van acht landelijke bijeenkomsten. Deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

donderdag 18 april

MCD Great Books: Stadsleven

Building and Dwelling, Richard Sennet

Verstedelijking Over de druk op onze steden praten we dagelijks, maar wat is er nu echt nodig om steden zo te laten functioneren dat het er fijn wonen en werken is? Tijdens deze MCD Great Books bespreken we ‘Building and Dwelling’ van Richard Sennett. Met Professor Nico Nelissen (Universiteit Nijmegen), Maarten Hajer (Universiteit Utrecht), Bernadette Janssen (BVR), Emiel Reiding ( NOVI) en Jeroen de Willigen (Zwarte Hond), gemodereerd door Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool). Lees verder

vrijdag 12 april

The Other Side of City

Tilburg Architectuur Film Festival

Architectuur Op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april staat filmtheater Cincecitta onder de noemer The Other Side of City in het teken van films, lezingen en exposities rondom het thema het landschap. Hiermee wil TIAFF licht werpen op de veelal ongeziene, maar radicale veranderingen die plaatsvinden in de ruimte buiten de stad. Merten Nefs van Vereniging Deltametropool geeft een bijdrage over het metropolitane landschap. Lees verder

dinsdag 2 oktober

Een natuurlijke beweging in het landschap

Startbijeenkomst Community of practice – Landschap als vestigingsvoorwaarde

Startbijeenkomst Community of practice – Landschap als vestigingsvoorwaarde

Landschap Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ is het landschap in de sfeer van regionale economie stevig bij beleidsmakers en bedrijven op de agenda gezet. Landschap blijkt een belangrijke factor of zelfs een voorwaarde te zijn voor de vestiging van bedrijven. Samen met het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer zetten we ons in om tot en met 2020 de Community of practice rondom het thema te versterken. Lees verder

donderdag 17 maart

Building a Metropolitan Identity

Metropolitan Field Trip: Turin

Metropolitan Field Trip: Turin

Internationaal What are the strategic projects that helped transform this former industrial city into a knowledge city? What are municipal responsibilities, and to what extent do citizens and entrepreneurs help in shaping this metropolis? The 8th Metropolitan Field Trip: Turin, will focus on these key questions and try to study the dynamics of this European metropolis from 17-20 March, 2016. Lees verder

Workshop

Panorama Ukraine: Working on Water

Met het oog op de Toekomst

Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgaven

Dag van de Ontwerpkracht

Conferentie ‘Ontwerpkracht voor de toekomst van Nederland’

Energie
Energie
Going Green #06

Werken in een Groene Stad

klimaatadaptatie
klimaatadaptatie
Going Green #05

Biobased, made in NL

evenementen
evenementen
Going Green #04

The logistic landscape

architectuur
architectuur
Going Green #04

The logistic landscape

architectuur
architectuur
Going Green #03

Wat de pot schaft

evenementen
evenementen
Going Green #02

Making green work

Climate Action
Climate Action
CoP meetup – FoodValley

Landschap versterken door verstedelijking

community of practice
community of practice
Going Green #01

De groene kracht van steden

climate action
climate action
Workshop

GIS workshop: Hollandse Kust

Landvestors

Expert meeting

community of practice
community of practice
De stad van de toekomst

Een volgende stap naar de stad van de toekomst

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
On Tour

Panorama NL

landschap
landschap
The New Planning

NWO Matchmaking Event

internationaal
internationaal
Pleidooi 2050

Onderschrijf het pleidooi 2050

energie
energie
RE(OS)flecties III

Debatteer mee over de ontwikkeling van toplocaties

evenementen
evenementen
Metropool Forum 2016

Naar een gezamenlijke agenda metropoolvorming voor het kabinet

evenementen
evenementen
Metropool Forum 2015

Vier onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor de toekomst

evenementen
evenementen
Metropool Forum 2014

Pleidooien ter versterking van de Nederlands metropool

evenementen
evenementen
Metropool Forum 2013

De agenda voor metropolitaan Nederland

evenementen
evenementen

Bekijk hier onze eerdere activiteiten

Activiteiten archief

terug naar boven terug naar boven