De metropool in Nederland

Metropool Forum 2012

Een publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van Nederland. Bijdrages van deskundigen of betrokkenen, zoals u, met een onderbouwd pleidooi ter versterking van de metropolitane ontwikkeling van Nederland staan op deze dag centraal.

 

Update: proef de sfeer van het Forum via bijdragen en foto’s.

 

Vereniging Deltametropool neemt met het Metropool Forum 2012 het initiatief om, vanuit haar rol als platform, de metropolitane ontwikkeling in Nederland verder gestalte te geven. Twee constateringen liggen daaraan ten grondslag: de metropool leeft in Nederland en tegelijkertijd is er weinig vakmatig en publiek debat hierover.
In het vorig jaar geschreven mission statement beschrijft het bestuur de rol van de vereniging als brede ledenorganisatie. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen komen in de vereniging bij elkaar en daarmee zijn veel van de belangen die in de metropool spelen vertergenwoordigd. Maar de vereniging is vooral een netwerk van mensen, die professioneel of in hun dagelijks leven met de metropolitane ontwikkeling bezig zijn, zowel wat betreft het interne functioneren als in de internationale positionering.

deelsessies

In de deelsessies gaan we in op de volgende drie thema’s:

— de nieuwe strategie

— hoe groot is de metropool?

— verweving van onderop

programma

12.30u — inloop met koffie-/theebuffet 
13.00u — welkom door Jaap Modder en
toelichting Metropolitane Agenda door Paul Gerretsen
13.30u — deelsessies
15.15u — nawoord en plenaire discussie
16.00u — borrel

terug naar boven terug naar boven