wat we willen

Nederland verdient een bruisende metropool. Een sterk stedencluster van internationaal formaat, geaard in de delta van de Rijn en de Maas. We zien een mooie, leefbare, gezonde en groene metropool voor ons. Het verbeelden, verbouwen, ontwerpen en versterken van die Deltametropool is al ruim twintig jaar de missie van de Vereniging Deltametropool.

De Deltametropool houdt niet op bij de landsgrenzen. Deze West-Europese metropool strekt zich uit van de Randstad richting de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. Vanuit dat perspectief gezien is Nederland eerder een dunbevolkte stad dan een dichtbevolkt land.

Maar de Deltametropool is meer dan een fysieke plaats: het is een ideaal, een denkrichting. Metropoolvorming is een proces waarvan we kunnen leren. Het perspectief van de metropool helpt ons om boven ons eigen vakgebied uit te stijgen en onze blik over grenzen te richten. Het dwingt tot het voorop stellen van het lange termijn maatschappelijk belang. Alleen zo kunnen we de opgaven van deze tijd – denk aan energietransitie, verstedelijking en klimaatadaptatie – het hoofd bieden.

 

wat we zijn

De vereniging is ontstaan uit overheden, bedrijven en individuen die elkaar vinden in een gedeelde missie: het stimuleren van de metropolitane ontwikkeling. Inmiddels zijn we meer dan dat. We agenderen, adviseren en publiceren. We brengen nieuwe ideeën samen en organiseren scherpe debatten. We werken aan een bredere variëteit van producties en verlenen diensten binnen onze vakwereld.

Vereniging
Een vereniging (met leden!) van professionals, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren met een missie: pleitbezorgers van metropolitane ontwikkeling in Nederland en omstreken.

Platform en netwerk
Een niet politiek gebonden platform en netwerk voor opinie en debat, voor partnerships die passen bij onze missie en voor internationale samenwerking.

Denktank
Een non-profit denktank voor metropoolvorming en alle grote opgaven die daarbij komen kijken. Wij agenderen, adviseren en publiceren.

Kennis- en onderzoekscentrum
Een onafhankelijk kennis- en onderzoekscentrum met een brede variëteit aan producties: ontwerpend onderzoek, deskresearch, data-analyse en (internationaal) vergelijkend onderzoek.

Dienstverlener
Een dienstverlener voor leden en andere partijen binnen en buiten de overheid: adviezen, debatten, onderzoek etc.

 

wat we doen

Aan het realiseren van onze missie werken we, samen met onze leden, op allerlei verschillende manieren. We verbinden mensen of instanties met elkaar om samenwerking tussen relevante partijen te bevorderen. We initiëren of coördineren onderzoeksprojecten en we adviseren overheden of bedrijven. En we stimuleren uitwisseling van kennis en ideeën door middel van workshops, brainstormsessies, debatten, congressen en festivals.

werksessies

evenementen

tentoonstellingen

studentenwerksessies

publicaties

moderatie

brainstorms

ontwerpstudies

verenigingsdocumenten

Verklaring en statuten

De in 1996 gestarte samenwerking tussen de vier wethouders Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht resulteerde in februari 1998 in een gezamenlijke ‘Verklaring Deltametropool‘ met betrekking tot de strategie om in de Randstad te transformeren in een stedelijk complex van internationaal formaat: een Europese Deltametropool. De ontwikkeling van de Deltametropool wordt gezien als een groeiproces dat, historisch bezien, reeds eeuwen geleden is begonnen. In de tweede helft van de twintigste eeuw doet zich hierin een tempoversnelling voor. Het ontstaan van de Europese Unie gaf dit tempo nog een extra impuls. De kern van de verklaring van 1998 is samengevat in artikel 2 van de statuten van de Vereniging Deltametropool, gedateerd op februari 1998 en voor het laatst gewijzigd op september 2012 (ISBN 90-76630-03-8).

Sinds 2013 is de vereniging geaccrediteerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019

Retrospectieven

Retrospectief 2017
Retrospectief 2018-19 (English)
Retrospectief 2019

Beleidsplan

Beleidsplan

 

terug naar boven terug naar boven