Toon filters

Helaas, geen resultaten

Renske Visscher

Hightech Highgreen

Renske Visscher

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Renske Visscher, directeur IVN regio Zuid, ziet een groeiend animo voor natuur bij bedrijven, bekijkt landschap vanuit gezondheid, en houdt van concrete projecten zoals tiny business forests. Lees verder

Frank van den Eijnden

Hightech Highgreen

Frank van den Eijnden

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park, reflecteert op de blik van de schilder, de invloed van de pandemie op onze natuurervaring, en hoe de bijdrage van bedrijven aan het landschap kan groeien van quick wins naar structureel. Lees verder

Mary Fiers

Hightech Highgreen

Mary Fiers

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, ziet natuurontwikkeling als ‘barbapapa’, en als een oplossing voor veel prangende problemen. Met initiatief vanuit de medewerkers omzeilen we de kruideniersmentaliteit die bedrijven soms hebben. Lees verder

Erik van Merrienboer

Hightech Highgreen

Erik van Merrienboer

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Erik van Merrienboer, ex-gedeputeerde in Noord-Brabant, ziet de continuïteit in het landschap als ijkpunt: leesbaarheid en fietsbaarheid. Daarnaast moeten we goed luisteren naar medewerkers, expats, en Vincent van Gogh. Lees verder

Jan Baan & Roel Hellemons

Hightech Highgreen

Jan Baan & Roel Hellemons

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Jan Baan, directeur Brabants Landschap, en Roel Hellemons, directeur Eindhoven Airport, geven samen hun visie op dit gebied en de verhouding landschap-economie. Lees verder

Rik Thijs

Hightech Highgreen

Rik Thijs

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Rik Thijs, wethouder in Eindhoven, gelooft in een groener Eindhoven en in de vele samenwerkingen in de regio, waarbij we veel meer moeten willen dan alleen greenwashing en standaard city marketing. Lees verder

Piet Machielsen

Hightech Highgreen

Piet Machielsen

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Piet Machielsen, wethouder in Oirschot, herontdekt de relatie tussen mens, economie en landschap. Bedrijventerreinen zoals Westfields kunnen bijdragen aan landschappelijke kwaliteit en zo aan het vestigingsklimaat. Wel moeten we dan de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid goed regelen. Lees verder

Eric Dietz & Rick Pardoel

Hightech Highgreen

Eric Dietz & Rick Pardoel

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Eric Dietz en Rick Pardoel, CEO en director Logistic, Strategy & Development bij pakketservice DPD Nederland, benadrukken aandacht voor je directe omgeving, ook als multinational, en het belang van een license to operate. Het mag best een beleving zijn, zoals een openbare mountainbikeroute dwars door je sorteercentrum. Lees verder

Carlos Faes

Hightech Highgreen

Carlos Faes

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Carlos Faes, directeur Philips Fruittuin en bestuurder van Gebiedscoöperatie Brainport Park, wijst ons op het belang van eigenaarschap, landschap als bedrijfsinfrastructuur en zichtbaarheid van initiatieven. Lees verder

Dynamische zone zonder label

Publicatie Stadsrandenlab

Dynamische zone zonder label

Architectuur In de stadsranden komen verschillende opgaven en ruimteclaims bij elkaar. Ontwerpers kunnen helpen om voor deze context nieuwe perspectieven te schetsen. In 2020 organiseerden BNA onderzoek i.s.m. ARCAM het Stadsrandenlab, waarvan de publicatie net van de pers is gerold. Like Bijlsma en Merten Nefs reflecteren op de uitkomsten van het lab: de toekomst van Amsterdam gloort aan de rand. Lees verder

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

Concepten onder de loep

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

Mobiliteit en bereikbaarheid Als vereniging werken we al langer met modellen voor knooppuntontwikkeling en verstedelijking. Het is verfrissend om hier door een andere bril naar te kijken. Elizabeth Machkovska en Caspar van Vroonhoven, stagiairs van de Vrije Universiteit Amsterdam, namen twee actuele concepten onder de loep met als casus Rotterdam. Kijk mee naar hun bevindingen. Lees verder

Stadverlaters en nieuwe ruralen

Wonen Steeds meer jonge stedeling verlaten de stad op zoek naar een nieuw woonavontuur op het platteland. Pop-Up City publiceerde afgelopen week het trendrapport: Stadverlaters en nieuwe ruralen over deze onverwachte tendens die op steden en landelijke regio’s afkomt. Waarom keren deze jongvolwassenen de stad de rug toe? Wat zoeken zij in hun nieuwe woonomgeving? En welke kansen biedt dit voor krimpgebieden? Lees verder

Amsterdam wordt minder arrogant

Amsterdam moet zijn arrogantie jegens de buurgemeenten afschudden, dat stelt burgemeester Femke Halsema in het FD: ‘Het gebied van Velsen tot Lelystad moet gaan opereren als een metropool à la London of Parijs. Dat is ook de enige manier om snel uit de coronacrisis te komen. De organisatie van de metropoolregio (MRA) moet daarvoor meer slagkracht en draagvlak krijgen. Lees verder

Interview met Jeanet van Antwerpen

Pandemie en (werk)landschappen

Interview met Jeanet van Antwerpen

Werklandschap Men heeft liever dat de ‘doos’ niet bestaat en dat is een hele rare houding. Door de werkelijkheid te negeren ga je die ook niet verbeteren. Je ziet niet de kansen die er zijn, maar ook niet de urgenties om tot oplossingen te komen. Het wordt eenvoudig en als onbegrijpelijk afgedaan. Zoals kinderen op het schoolplein doen… “ik vind jou niet leuk en ik wil niet met jou spelen” Lees verder

Loop!

Mobiliteit en bereikbaarheid Lopen is geweldig: het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en vraagt weinig ruimte in onze overvolle steden. Toch gebruiken we onze benen te weinig, want de bestemmingen zijn te ver en routes zijn onveilig, oncomfortabel of saai. Loop! vertelt hoe we steden en dorpen weer loopvriendelijk kunnen maken. Annemieke Molster zet met dit boek haar tien jaar stedenbouwkundige ervaring met lopen om in tien ontwerpprincipes voor beleidsmakers en ontwerpers. Samen met landschapsarchitect Sandra Schuit houdt ze met Loop! een hartstochtelijk pleidooi voor de lopende mens. Lees verder

U Ned presenteert een nieuwe regiovisie voor Utrecht

Verstedelijking Waar gaat Utrecht bouwen, werken en recreëren? Naar verwachting zijn er de komende twintig jaar meer dan 100.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht. Het Rijk en regionale organisaties die verenigd zijn in U Ned presenteren daarom de regiovisie Utrecht Nabij; een ontwikkelperspectief over hoe de regio Utrecht de groei opvangt, bereikbaar blijft en het groen mee laat groeien. Lees verder

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

Werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees verder

Recipes for a paradigm shift in planning

The New Planning Cookbook and Community of Practice (NPCoP)

Recipes for a paradigm shift in planning

Community of practice The New Planning 'Cookbook' is an amalgamation of the processes (recipes) and learnings (ingredients) from ‘The New Planning Dialogue’ held over the last two years. With this publication, we aim to create a clear understanding of the processes, ideas and learnings explored through the dialogues and will showcase the ways in which different collaborations made this possible. Along with this, we also initiate the New Planning Community of Practice to continue the discussions and provide a platform for change! Lees verder

Een eeuw tuinieren

Ruimtelijke ontwikkeling in de bres voor welvaart en welzijn

Een eeuw tuinieren

Verstedelijking Massa, diversiteit en uitwisseling: met deze grootheden moeten overheden bij het maken van ruimtelijke keuzes aan de slag, willen ze het succes van de Nederlandse economie én de kansengelijkheid van Nederlanders verbeteren. Zo betoogt het College van Rijksadviseurs in zijn recente advies ‘De noodzaak van tuinieren’. De afgelopen 125 jaar hebben overheden naarstig gezocht naar de optimale ruimtelijke condities. Tot welke resultaten heeft die zoektocht geleid en wat zijn de concepten en modellen die tot inspiratie en onderbouwing dienden? Vereniging Deltametropool duikt in de geschiedenis van sociaal en economisch gedreven ruimtelijke keuzes in Nederland. Lees verder

Dag van de Stadsrand

Verstedelijking Wanneer we bouwen binnen de stad om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze verdichtende steden. In de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, is door vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, met Amsterdamse stadsranden als testcase. Op vrijdag 20 november worden de resultaten van de studie gepresenteerd tijdens de Dag van de Stadsrand. Lees verder

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

zo doen ze dat in Parijs

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

Architectuur Het is een kwestie die de gemoederen in Nederland al enige tijd bezighoudt: hoe logistiek en distributie op een mooie manier in te passen in het (stedelijke) landschap. Merten Nefs en Léa Soret, als onderzoekers verbonden aan de Vereniging Deltametropool, laten aan de hand van de integrale gebiedsontwikkeling Chapelle International in Parijs zien hoe logistiek en stedelijke vernieuwing elkaar versterken. En wat Nederland daarvan kan leren. Lees verder

De noodzaak van tuinieren

Advies van College van Rijksadviseurs

De noodzaak van tuinieren

Mobiliteit en bereikbaarheid Om mensen gelijke kansen te bieden en de economische prestaties van Nederland te vergroten, zouden overheden vaker met een ruimtelijke bril moeten kijken. In het advies De Noodzaak van Tuinieren, hoe met ruimtelijke condities economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen laat het College van Rijksadviseurs (CRa) zien dat beleidskeuzes, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, woningbouw, economische clusters en onderwijs, van invloed zijn op de ruimtelijke condities en de ontwikkelkansen van mensen en onze economie die daaruit volgen. Lees verder

Welke steden doen het het beste in het nieuwe normaal

Internationaal Hoe goed zijn wereldsteden voorbereid op het nieuwe normaal? Risk consultant Brink laat in een ranking aan de hand van vijf criteria zien hoe steden in staat zijn om te gaan met COVID-19. Systeem efficiency, sociale impact, infrastructuur, innovatie en aantrekkelijkheid van de markt zijn de belangrijkste indicatoren die die aangeven hoe weerbaar steden zijn in de nieuwe situatie. Singapore voert de lijst aan. Amsterdam staat op een verdienstelijke vijfde plek. Lees verder

Hubs in bestaande wijken

Mobiliteit en bereikbaarheid Hubs, plekken met een geconcentreerd aanbod aan diverse (deel)vervoermodaliteiten, lijken de nieuwe panacee in de mobiliteitstransitie. Onder welke voorwaarden kan het concept ook in de bestaande stad van de grond komen? Vereniging Deltametropool, PosadMaxwan, APPM en SUM-one zijn samen met de G5-steden een onderzoek gestart naar vormgeving, functioneren en inbedding van hubs in de gebouwde omgeving. Hierover binnenkort meer! Lees verder

Wat drones kunnen betekenen voor de stad

Mobiliteit en bereikbaarheid Vliegen we binnenkort naar ons werk, zonder files en zonder luchtvervuiling? Drones zijn in opkomst en kunnen van deze luchtfietserij werkelijkheid maken aldus onderzoeker Paul Cureton. In zijn onderzoek naar de impact van luchtvaartuigen en drones op de stedelijke inrichting, laat hij zien welke rol drones kunnen spelen bij het tackelen van issues rondom personenvervoer, gezondheid en milieu. Lees verder

Natuur om de hoek relevanter door Corona

Uit Staatsbosbeheer magazine

Natuur om de hoek relevanter door Corona

Community of practice De kwaliteit van de directe leefomgeving is door de coronacrisis alleen nog maar urgenter geworden. Het onderzoek 'Natuur om de Hoek', naar door de overheid aangelegde recreatiegebieden sinds 1965, uitgevoerd door Vereniging Deltametropool i.s.m. Staatsbosbeheer en Urban Synergy, komt hierdoor in een nieuw licht te staan. Lees verder

De auto stuurt aan op trek uit steden

Mobiliteit en bereikbaarheid Een belangrijke ‘USP’ van stedelijke verdichting is de betere bereikbaarheid. Maar de relatie tussen bereikbaarheid en economie verliest aan relevantie door nieuwe werkvormen en digitalisering. Daarnaast zorgt het Corona-virus voor een snelcursus thuiswerken en verleidt het ons tot de voordelen van meer leefruimte en het hebben van een eigen tuin. Carlo van de Weijer trekt in zijn column een directe relatie tussen de trek uit de stad en de auto die het ons makkelijk maakt om buiten de stad te gaan wonen. De auto verliest niet aan populariteit en zal ons steeds meer uit de stad sturen de komende jaren Lees verder

Where is the Action Plan?

Reporting back - Value this!

Where is the Action Plan?

Evenementen The New Planning Dialogue #06 "Value this! Declarations and Agreements in Planning" was organised as a masterclass session by Vereniging Deltametropool in collaboration with BNA International and Arcadis. This was second online session focused on some of the important global agendas and their definitive role in planning systems. Lees verder

Leo van Broeck ex-Vlaams Bouwmeester zwaait (stomend) af.

Internationaal 1 juli is Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, afgezwaaid. In HUMO blikt hij terug op zijn turbulente periode en onconventionele aanpak. Een zinderend pleidooi voor een schoner, groener en metropolitaner Vlaanderen. "Nu nog een verkaveling uitrollen is schadelijker dan een sigarenclub toelaten in een kindercrèche." Lees verder

Voorland Groningen – boekbespreking

Voorland Groningen – boekbespreking

Landschap Groningen is ons voorland. Maar wat betekent dat? Voorland is een plek én een tijd. Het is het land voor de dijk en het is ook de toekomst die je kan vermoeden, maar waar we nog niet zijn. Dit boek is een uitnodiging om te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en de tekens te lezen van een tijd die komt. Daarbij worden vier urgente thema's in het vizier gehouden: het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en de opwarmende aarde. In Voorland denken bewoners en experts mee over lokale oplossingen voor deze mondiale problemen. Een mooie en uitgebreide boekbespreking vind je in de Volkskrant. Lees verder

Kom tot rust langs de A10

Kom tot rust langs de A10

Landschap Fotograaf Ko Hage trok langs de schaduw van de grootste rotonde van het land: de A10. De stad voelt in deze groene, loze en vergeten ruimte erg ver weg. De ring die in 1990 feestelijk geopend werd begint te knellen en zal langzaam verdwijnen zoals ook ooit de middeleeuwse stadsmuur, de vraag is wat er met al die betekenisloze ruimte gaat gebeuren. Lees verder

Een blik op ooghoogte

Fotografie als (ruimtelijk) gereedschap

Een blik op ooghoogte

Fotograaf Rufus de Vries reflecteert op onze atlas ‘Architectuur van Arbeid’ en laat zien wat de menselijke maat van ‘werk’ is. Zijn beelden zijn een oefening waarbij mensen uitgenodigd worden om een scene over zichzelf en hun omgeving te creëren, door gebruik te maken van hun eigen leven, ruimte en objecten. Mensen laten zien hoe ze wonen, werken en met elkaar omgaan in hun buurt, stad of regio. Op deze manier worden ze mede-eigenaars van de fotoseries. Lees verder

Onderzoeks­fotografie voor de metropool

Boekrecensie

Landschap Dat vliegtuig, bijna op de landingsbaan, staat er half op. Het grootste deel van de eerste foto in dit boek bestaat uit een zware grijze lucht. De landingsbaan ligt er een beetje scheef onder. Schiphol is misschien wel het meest besproken onderwerp in Groot-Amsterdam, zoals Theo Baart “zijn stad” noemt. Lees verder

Waar liggen kansen voor mobiliteits­beleid?

Mobiliteit en bereikbaarheid Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 stellen de planbureaus gezamenlijk kansrijk beleid voor. Rondom het thema mobiliteit verscheen afgelopen week het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 van het CPB en PBL. In dit rapport pleiten de planbureaus voor het invoeren van een spitsheffing, die de wegen op de drukste momenten moet ontzien. Daarnaast adviseren de onderzoekers bundeling van wonen en werken nabij steden en investeren in fietsverbindingen. Lees verder

De omgevings­visiekaart van Nederland

Landschap Op de ambtelijke burelen door heel Nederland wordt gezwoegd om de nieuwe omgevingsvisie klaar te stomen. Architectuur Lokaal heeft daarom de omgevingsvisiekaart van Nederland opgezet. Een online platform waar gemeenten hun omgevingsvisie delen en waar je kunt zien hoe ver jouw gemeente al is. Door het platform kunnen de stukken goed naast elkaar gelegd worden en ontstaat een beeld van de verschillende opvattingen rondom ruimtelijke kwaliteit die door het land heen leven. Lees verder

Bringing the climate agreement home

COVID-19, climate ambitions and cities as a key player

Climate action The need for addressing the climate agenda in regional and municipal plans is undeniable. The role the cities can play is at the heart of this discussion. To what extent do cities address the climate agenda in their plans? How crucial is the urban dimension in responding to greenhouse gas emissions? Do city plans align with the national and international climate ambitions? Join us in exploring these questions and more through a series of articles on climate action in cities. We begin with looking at the relationship between the climate agenda at different levels – international, national, regional and city - and what it can mean for urban areas. Lees verder

XS versus XXXL logistiek

Lessen uit de stakeholder workshop

XS versus XXXL logistiek

Architectuur De Design Challenge ‘Out of the Box’, over een duurzaam logistiek landschap van de toekomst, bereikte 26 mei weer een mijlpaal. Twee van de vier ontwerpteams bespraken hun voorstellen met experts uit de wereld van logistiek, ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Er werd samen gereflecteerd op vier aspecten: landschap, systeem, mens en verdienmodel . Met als doel om de ontwerpers in staat te stellen hun voorstellen verder aan te scherpen, én kritisch te kijken naar actuele ontwikkelingen in de praktijk, zoals het plan Tilburg Wijkevoort. Lees verder

Terugblik webinars

De herwaardering van groen-blauw structuren

Terugblik webinars

Community of practice Sinds COVID-19 is een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit weer een uitje. Zo herontdekken we de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. In twee webinars bespraken ons nieuwe lid, advies en Ingenieursbureau Sweco, en Vereniging Deltametropool de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren, dit op de buurt- en regioschaal. Een korte terugblik. Lees verder

Het recht van de snelste

Mobiliteit en bereikbaarheid Hoe we ons verplaatsen heeft grote invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. In het boek Het recht van de snelste onderzoeken journalist Thalia Verkade (De Correspondent) en wetenschapper Marco te Brömmelstroet (UvA) hoe mobiliteit onze leefomgeving vormgeeft, en welke andere, eerlijke en duurzame veranderingen mogelijk zijn. Lees verder

27 maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid

Geen laaghangend fruit maar maatregelen die echte keuzes en aanpassingen en gedrag of beleid vragen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid van het PBL. Het rapport stelt 27 mogelijke maatregelen voor om de toekomst van voedselvoorzieingen in Nederland te verbeteren. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het vernatten van veenweidegebieden, een wettelijke verplichte afstand tussen woongebieden en veehouderijen en verhandelbare stikstofrechten. Lees verder

Gaten in de binnensteden

Verstedelijking De Coronacrisis zal nog meer gaten in onze binnensteden boren. Lector Cees Jan Pen ziet overal in Nederland winkels verdwijnen en 'rotte kiezen' ontstaan. Voor een winkel komt geen winkel meer terug, en ook geen horeca. Krimp de stadscentra in en maak van leegstand nieuwe woningen is zijn dringende advies. Lees het FD artikel. Lees verder

Techno­cratische terreur

Techno­cratische terreur

Landschap De afgelopen tien jaar zag Maarten Meester, filosoof en (eind-)redacteur van Noorderbreedte, een continue stroom aan projecten, uitdagingen en ontwerpopgaven voorbij komen. De drang tot beheersing en overheersing van de natuur vervult hem met ontzetting. Die emotie blijkt hij te delen met de Groningse kunstenaar Frank Hutchison. Bekijk de bijzondere uitwerking. Lees verder

De Hypochon­drische Stad

Verstedelijking Geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy schetsen in het artikel De hypochondrische stad op Gebiedsontwikkeling.nu een beeld van de toekomst van de stad na de coronacrisis. De uitbraak van corona maakt volgens de geografen een einde aan de populariteit van de verdichte en bruisende stad. De angst regeert en afstand is het devies. Is het leven in deze bange stad nog wel de moeite waard? Lees verder

Steden krijgen zware klappen – ook financieel

Steden worden wereldwijd hard getroffen door het coronavirus, en dat is ook terug te zien in de overheidsinkomsten. Jim Zarroli beschrijft in het artikel Cities Have Never Seen A Downturn Like This, And Things Will Only Get Worse hoe grote en kleinere Amerikaanse steden te maken krijgen met teruglopende belastinginkomsten. Ook Nederlandse steden krijgen te maken met kleinere budgetten. Lees verder

City Cinema

Evenementen Museum Arnhem en architectuurcentrum CASA presenteren in samenwerking met Kloosterkino City Cinema, een programma van korte animatiefilms over samenleven in de stad anno nu. Iedere vrijdag om 12.00 uur wordt een ‘animated short’ gepresenteerd die past bij deze tijd. De eerste animatiefilm is 'Ghost Cell' waarin de stad als post-apocalyptisch organisme wordt uitgebeeld. Een schitterende spookstad vol mensen verbonden met elkaar door spinrag. Lees verder

What did the cities learn?

Reporting back - Directing City Visions

What did the cities learn?

Evenementen The New Planning Dialogue #05 was organised as a peer review session by Vereniging Deltametropool in collaboration with Amsterdam Municipality via an online Zoom session. On the 8th of May 2020 the online session took place with ten cities of Europe and a wide audience, almost reaching to a hundred, of planners, designers, policymakers and academicians. Lees verder

Helsinki Energy Challenge

Competitions for sustainable solutions for urban heating

Helsinki Energy Challenge

Energie Can you design the future of urban heating? Solving the heating challenge in cities is key in the fight against global warming. The City of Helsinki has launched a global one million euro challenge competition to design the future of urban heating. Find out more and apply to the Helsinki Energy Challenge. Together we will create the future of heating to fight global warming Lees verder

Everything you heard about global urbanisation is wrong

Zoom seminar met Lewis Dijkstra

Verstedelijking Dit jaar werd de eerste wereldwijde definitie van steden, dorpen en plattelandsgebieden door de VN goedgekeurd. Ze geeft een radicaal ander beeld van de veranderingen in verstedelijking. Zo laten de VN-cijfers een snel verstedelijkende wereld met een krimpende plattelandsbevolking zien, terwijl de nieuwe definitie toont dat een groot deel van de bevolking al in steden, dorpen en semi-dichte gebieden leeft. Ze laat een meer gematigde verandering zien in groeiende steden en landelijke gebieden die blijven groeien in plaats van krimpen. Donderdag 28 mei 12.30, deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

Hittekaart 2020: de Randstad blijft hot

Wonen De druk op de woningmarkt houdt aan. Dat blijkt uit de Hittekaart 2020 die BPD op 20 april 2020 publiceerde. Vooral in de Randstad, Midden-Nederland en Brabant loopt de druk op. Zuid-Holland is de grootste stijger. Daarnaast laat de hittekaart een aantal opvallende oververhitte nieuwkomers zien. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de bollenstreek hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. Dit geldt ook voor woongebieden langs belangrijke verkeersaders zoals de A12 en A4. Lees verder

LiveCast: Gebieds­ontwikkeling in de coronacrisis

De huidige crisis zal impact hebben op de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Maar hoe dat zal gaan en wie daardoor getroffen wordt is nog onduidelijk. Welke signalen uit de sector zijn er? Welke lessen kunnen we trekken uit de vorige crisis? En wie is er nu aan zet? De Zwijger organiseert dinsdag 28 april 20.30 uur een online discussiebijeenkomst rondom deze vraagstukken. Professionals vanuit ontwikkeling, bouw en beleid delen de eerste analyses, maatregelen en inzichten en gaan daarover met elkaar en het publiek in gesprek. Lees verder

Coronacrisis verandert mobiliteits­patronen mogelijk blijvend

Mobiliteit en bereikbaarheid We werken thuis, doen minder vaak boodschappen, lopen vaker een rondje en mijden het openbaar vervoer. Maar is dit blijvend? Volgens het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) zal de coronacrisis blijvend impact hebben op onze mobiliteitsbehoefte. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 2.500 panelleden. Uit interviews blijkt dat 20% van de respondenten denkt na deze crisis reisgedrag blijvend te veranderen. Lees verder

Van A naar… Het Nederlandse straatbeleid herzien

Mobiliteit en bereikbaarheid Onze straten gebruiken we gewoonlijk om overheen te rijden, maar nu we stilstaan zien we dat we de ruimte nodig hebben om in te leven. Wat willen we met de publieke ruimte en onze mobiliteit? Is dit het moment om met een frisse blik naar de ruimte van straten te kijken, kunnen we ze beter gebruiken dan voor mobiliteit? In De Correspondent stellen ze de van A naar B functionaliteit ter discussie. Lees verder

De stad ook van onderuit weder­opbouwen

Ingezonden brief van hoogleraar Eric Corijn

Verstedelijking Er komen ongetwijfeld nog interessante postcoronadebatten aan. Over open en gesloten grenzen en op welke schaal dan. Over autoritair nationalisme of vernieuwde internationale solidariteit. Over nieuwe regels inzake reizen, mobiliteit en omgangsvormen. Over kwijtschelden van niet terugbetaalbare schuldenlasten. Over recessie, depressie of herneming. Over herverdeling van de rijkdom. Over de afbouw van uitzonderingsmachten. Over hoe apps nuttig zijn of privacy verstoren. Over de toekomst van de Europese Unie. Over herstel van de markt, versterking van de openbare sector of andere ecosociale transitiemaatregelen. Ik wil het hier hebben over Brussel en bij uitbreiding over de andere grotere steden. Lees verder

Een gesprek over de toekomst van Nederland

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken en opgaven. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In het boek 'De toekomst van Nederland' beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema’s. Op 23 april om 19.00 u. kunt u luisteren naar een gesprek met Floris Alkemade en journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski. 'De toekomst van Nederland' is vanaf 16 april verkrijgbaar bij de boekhandel. Lees verder

Wuhan: No. 1 spons-stad

Internationaal Wuhan is bekend geworden door de Corona-uitbraak, maar de stad heeft ook een andere kant. In een portret van de Chinese megastad dat eerder dit jaar verscheen, beschrijft Guardian Cities dat de metropool aan de rivieren Yangtze en Han op zijn eigen manier een strijd tegen klimaatverandering en overstromingen voert. Wuhan - ooit de stad van honderd meren - heeft door de stedelijke explosie sinds de jaren tachtig nog maar 30 van de 137 meren over. Een sterke overeenkomst met de Randstad. Nu experimenteert de stad met innovatieve ecologische manieren om slim te draineren en water op te slaan en wordt Wuhan als de nummer één spons-stad gezien. Lees verder

Als steden weer open gaan, wat verandert er dan?

Internationaal Terwijl de wereld grotendeels in lockdown afwacht, rijst de vraag hoe we straks weer terug gaan naar normaal. Zijn steden nog hetzelfde als de dreiging van het Coronavirus verdwijnt? Heeft de isolatie ons iets gebracht? En is dit een goed moment om veranderingen in gang te zetten? Richard Florida zet op Citylab een aantal strategieën uiteen voor het omgaan met grootschalige voorzieningen, lokale economie en laaggeschoolde arbeid als steden weer open gaan. Lees verder

NWO Research and Matchmaking

Developments 2018 - 2019

Internationaal TU Delft and the Vereniging Deltametropool have created a consortium of academic and social partners to meet the need for a new model of spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of practice in territorial governance. The project aims to break through the current impasse in the governance of the Dutch territory, and provide a roadmap for the transition of planning institutions towards a new model. Lees verder

Op naar de middelgrote stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Ontwerpend onderzoek Bijna een jaar na de boekpresentatie van ‘De stad van de toekomst’ kwamen vele betrokkenen weer samen om met elkaar te bespreken hoe de resultaten sinds de afronding van de studie zijn gebruikt. Als afsluiter werd er nog heugelijk nieuws gedeeld: Ook in middelgrote steden gaan we aan de slag met ‘De stad van de toekomst’. Lees verder

What did we learn?

Results from The New Planning Dialogue

What did we learn?

Internationaal ‘The New Planning is a movement in our profession’, quoted as a concluding remark by Tracy Metz, during the International Conference, ‘Take on the Future’ (December 2019), best summarizes the project so far. Here we share with you our progress in 'The New Planning Movement' of the recent activities and the process of further development of the project. Lees verder

Het Polderbos

Uitwaaien in Corona tijd?

Het Polderbos

Landschap Verstandig thuis aan het werken, maar toch de hond moeten uitlaten? Niet naar het strand of een andere topattractie gaan dus! Probeer eens een Polderbos, perfect gedimensioneerd voor een beetje sociale distantie, en gelegen nabij uw woonwijk. Lees verder

In Noord-Holland krijgt transit oriented development nu echt vorm

Mobiliteit en bereikbaarheid Gemeenten in Noord-Holland bouwen steeds meer woningen rondom OV-knooppunten. Dit blijkt uit de Monitor OV-knooppunten 2018/2019 van Noord-Holland. Van 2012 tot 2019 is gemiddeld 44% van het aantal nieuwbouwwoningen binnen een straal van 1,2 km van een station gebouwd. De komende jaren zal dit nog stijgen. Zo blijkt dat 80% van de woningbouwopgave tot 2040 binnen 1,2 km van een OV-knooppunt gebouwd kan worden. Lees verder

Het teveel aan domme infrastructuur

Strategie In een uitgebreid interview met FD laat watergezant Henk Ovink zijn licht schijnen op de wereldwijde klimaat- en waterproblematiek. Er wordt volgens Ovink nog te veel geïnvesteerd in domme infrastructuur, zoals dammen die op korte termijn rendement opleveren maar een ramp zijn voor het ecosysteem. Volgens Ovink moeten we naar een systeemverandering: "Het is geen projectontwikkeling meer". Samenwerken met verschillende partijen én met de natuur is belangrijk om goede en veilige watersystemen te creëren. Lees verder

De stedeling aan banden gelegd door Corona

Verstedelijking Nu door Corona in België ook veel kleine parkjes en groenzones dichtgaan, worden uitwijkmogelijkheden van stedelingen in appartementen ingeperkt. Moet het pleidooi om in steden te gaan wonen bijgestuurd worden is de vraag die De Standaard stelt. Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ziet mogelijkheden om uit deze crisis te leren: "Ze kan ons helpen om de verdichtingshysterie wat af te zwakken. Pas nu we er van afgesneden zijn, zien we heel goed dat de open ruimte een onmisbare uitlaatklep is". Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelt dat ontwikkelaars geen kleine konijnenkoten meer mogen blijven maken, maar behuizing met voldoende grote balkons en collectieve ruimte. Lees verder

Vereniging Deltametro­pool werkt vanuit huis

Het kantoor van Vereniging Deltametropool is tot 6 april gesloten. Echter, alle medewerkers werken vanaf huis en staan op digitale wijze met elkaar in contact. Op ons algemene telefoonnummer zijn we slecht bereikbaar - u bereikt ons sneller via de mail. Lees verder

Biodiverse weilanden tegen klimaat­­verandering

Landschap Weilanden met veel verschillende soorten planten zijn niet alleen interessant voor natuur en landschapsbeleving, ze houden ook nog eens twee keer zoveel CO2 vast vergeleken met monocultuur landschappen. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Voor het onderzoek worden sinds 2012, tachtig weilanden met elkaar vergeleken. Biodiverse weilanden met meer dan zestig soorten gras en planten door elkaar zijn energierijker, voedzamer voor de beesten en dus beter voor het klimaat. Lees verder

Het platteland bloeit, niet de stad

Architectuur Er gaat teveel aandacht uit naar de grote steden terwijl op het platteland de hevigste turbulentie te verwachten is en daar de grootste uitdagingen en kansen liggen. Dit stelt Rem Koolhaas naar aanleiding van de lancering van de expositie ‘Countryside, The Future’, in Guggenheim New York. 98% van de oppervlakte op de aarde is niet ingevuld met steden en dus platteland. In de tentoonstelling presenteert Koolhaas het onderzoek naar de kansen die er liggen voor de ontwikkeling van het platteland. Lees verder

Verhalen uit de nieuwe doos

Logistiek landschap van de toekomst

Verhalen uit de nieuwe doos

Architectuur In januari ging de design challenge ‘Out of the Box’ van start. Vier geselecteerde multidisciplinaire ontwerpteams zijn van start gegaan met het vormen van hun visie op het logistieke landschap van de toekomst in de regio Midden-Brabant. Om de onderlinge discussie aan te wakkeren en te onderbouwen met kennis, organiseerden CAST, KunstLoc en Vereniging Deltametropool drie expertmeetings, over het landschap, het systeem en de mens achter logistiek. Lees verder

The New Planner for the New Planning movement

Reflection by Selina Abraham

The New Planner for the New Planning movement

Evenementen This is a reflection by Selina Abraham of Urban Empact, on the two-day international conference, 'Take on the Future' held on the 10th and 11th of December in Rotterdam and Den Haag, The Netherlands. This article summarises the findings from the various workshops and lectures during the conference, written on invitation from Vereniging Deltametropool. The views are personal. Lees verder

Our take on the future

The New Planning Conference - Reporting back

Our take on the future

Internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the third activity was a two-day international conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ on the 10th and 11th of December 2019 in the Netherlands. Dutch and European experts debated over the subject of National Planning and vision making, while reflecting on the draft Dutch national environmental vision, NOVI. Lees verder

Een klein land met verre uithoeken

Verstedelijking Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad? In Nederland groeien de verschillen in rijkdom, in macht en tussen centrum en periferie. In haar nieuwe boek Een klein land met verre uithoeken beschrijft Floor Milikowski hoe Nederland met een nieuwe tweedeling omgaat. Op vrijdag 24 april organiseert De Balie in Amsterdam een boekpresentatie en discussie-avond waarin journalist en auteur Milikowski in gesprek gaat met onder meer Onno Hoes (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars) en Marianne Besselink (burgemeester van Bronckhorst). Lees verder

De eerste regionale energie­strategie

Energie Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam afgelopen week de Concept Regionale Energiestrategie. Hiermee geeft de hoofdstad aan hoe ze de transitie naar duurzame energie samen met de regio vorm wil geven. In 2030 zal 80% van de energie duurzaam zijn, dus afkomstig van zon of wind. Deze energie moet voor 50% door lokale energiecoöperaties worden opgewekt op grote en kleine daken en met nieuwe windmolens. Voor de windmolens zijn een aantal zoekgebieden gepresenteerd, waaronder opvallend ook het cultuurhistorisch waardevolle Waterland. Lees verder

Wat zijn de opkomende steden in 2020?

Internationaal Geopolitieke verschuiving, klimaatzorgen en disruptieve technologie; hoe is het gesteld met het concurrentievermogen van steden in deze snel veranderende wereld. De vastgoedadviseurs van JLL geven in het rapport Demand and Disruption in Global Cities, 2019 aan hoe meer dan 500 steden omgaan met de uitdagingen en of ze daarin succesvol zijn. Interessant aan het rapport is dat steden worden ingedeeld in types op basis van hun rol in de nieuwe wereldeconomie: type steden zijn bijvoorbeeld de megahubs (Sao Paulo, Istanbul, Moskou), innovators (Denver, Tel Aviv, Dublin) of de influencers (Miami, Milaan, Kyoto). Amsterdam wordt vooralsnog gerekend tot ‘established world cities'. Lees verder

De impact van de bezorg­economie op landschap en stad

Verstedelijking In 2019 openden negentien nieuwe XXL-distributiecentra hun deuren en werden twaalf megacentra aangekondigd. Met de komst van Amazon zal de bezorgeconomie alleen maar groter worden. Dit heeft grote impact op het landschap en op de stad. Volgens René Buck is er een Nationale Taskforce nodig om de ‘verdozing’ van Nederland tegen te gaan. Aansluitend bij dit debat organiseert Stadsleven op 25 maart een talkshow met het thema DOZEN, over de impact van de bezorgeconomie op de stad. Lees verder

The future of public transport

Are we asking the right questions?

The future of public transport

Mobiliteit en bereikbaarheid The consensus about moving away from car based mobility has been further fueled at the pan European scale when the European Committee of the Regions (ECoR) and the UITP (International Association of Public Transport) raised a provocative question of: how to get people out of their cars? But what can this mean for cities and regions across Europe? Join the discussion as we explore this in the Dutch context. Lees verder

Urban Nature Map revisited

Green-blue networks in the urban battle for space

The Urban Nature Map of Rotterdam has been analyzed a couple of weeks ago by the students of IHS, the Institute for Housing and Urban Development Studies at the Erasmus University. It’s the second time that we work together to keep this map alive an up to date, but this year we wanted the students to look at it under a new light. We invited them to reflect on the city’s accelerated densification and on how the green-blue network could respond to it. Lees verder

Amsterdam Wetlands: Het metropolitaan natuurpark

Landschap Metropolitaan landschap Provincie Noord Holland heeft het besluit genomen te investeren in Amsterdam Wetlands; een nieuw metropolitaan natuurpark tussen Amsterdam, Zaandam en Alkmaar. In Amsterdam Wetlands komen de strijd tegen CO2-uitstoot en bodemdaling samen met natuurbeheer, recreatiemogelijkheden en kleinschalige landbouw. Op deze manier moet het gebied op een nieuw manier zijn waarden krijgen voor de biodiversiteit en voor de omliggende steden. Lees verder

Bouwcultuur redt Nederland

Strategie “Elke ruimtelijke ingreep is een culturele daad’' legt Flip ten Cate uit in Archined. Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarmee je direct beseft dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. Nu al inspireert ‘Davos’ de beleidspraktijk tot het smeden van een pact, een commitment tot intensieve samenwerking voor een gezonde Bouwcultuur waarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor ruimtelijke ordening in Nederland. Op 5 maart wordt ‘(IM)Pact van Soesterberg' gelanceerd tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Lees verder

12 goede ideeën voor de toekomst van steden

Architect Daan Roggeveen en journalist Michiel Hulshof werken sinds 2009 samen aan onderzoeksprojecten in megasteden over de hele wereld. De lessen uit 11 jaar onderzoek, tentoonstellingen maken en ontwerpen in China, Afrika en Europa zijn nu gebundeld in het boek ‘The Amsterdam Agenda: 12 good ideas for the future of cities’. De bundel zoomt in op inzichten uit steden als Hong Kong, Shanghai, Venetië en New York die Nederlandse steden ter harte moeten nemen, zoals flexibele planning, omgaan met over-toerisme en inspelen op migratie. The Amsterdam Agenda wordt op 11 februari gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Renske Visscher

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Mary Fiers

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Rik Thijs

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Piet Machielsen

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Carlos Faes

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Een eeuw tuinieren

Ruimtelijke ontwikkeling in de bres voor welvaart en welzijn

verstedelijking
verstedelijking
Terugblik webinars

De herwaardering van groen-blauw structuren

community of practice
community of practice
Het betere werk?

Werk(landschappen) in de Circulaire Economie

werklandschap
werklandschap
terug naar boven terug naar boven