Toon filters

Helaas, geen resultaten

De auto stuurt aan op trek uit steden

Mobiliteit en bereikbaarheid Een belangrijke ‘USP’ van stedelijke verdichting is de betere bereikbaarheid. Maar de relatie tussen bereikbaarheid en economie verliest aan relevantie door nieuwe werkvormen en digitalisering. Daarnaast zorgt het Corona-virus voor een snelcursus thuiswerken en verleidt het ons tot de voordelen van meer leefruimte en het hebben van een eigen tuin. Carlo van de Weijer trekt in zijn column een directe relatie tussen de trek uit de stad en de auto die het ons makkelijk maakt om buiten de stad te gaan wonen. De auto verliest niet aan populariteit en zal ons steeds meer uit de stad sturen de komende jaren Lees verder

Where is the Action Plan?

Reporting back - Value this!

Where is the Action Plan?

Evenementen The New Planning Dialogue #06 "Value this! Declarations and Agreements in Planning" was organised as a masterclass session by Vereniging Deltametropool in collaboration with BNA International and Arcadis. This was second online session focused on some of the important global agendas and their definitive role in planning systems. Lees verder

Leo van Broeck ex-Vlaams Bouwmeester zwaait (stomend) af.

Internationaal 1 juli is Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, afgezwaaid. In HUMO blikt hij terug op zijn turbulente periode en onconventionele aanpak. Een zinderend pleidooi voor een schoner, groener en metropolitaner Vlaanderen. "Nu nog een verkaveling uitrollen is schadelijker dan een sigarenclub toelaten in een kindercrèche." Lees verder

Voorland Groningen – boekbespreking

Voorland Groningen – boekbespreking

Landschap Groningen is ons voorland. Maar wat betekent dat? Voorland is een plek én een tijd. Het is het land voor de dijk en het is ook de toekomst die je kan vermoeden, maar waar we nog niet zijn. Dit boek is een uitnodiging om te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en de tekens te lezen van een tijd die komt. Daarbij worden vier urgente thema's in het vizier gehouden: het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en de opwarmende aarde. In Voorland denken bewoners en experts mee over lokale oplossingen voor deze mondiale problemen. Een mooie en uitgebreide boekbespreking vind je in de Volkskrant. Lees verder

Kom tot rust langs de A10

Kom tot rust langs de A10

Landschap Fotograaf Ko Hage trok langs de schaduw van de grootste rotonde van het land: de A10. De stad voelt in deze groene, loze en vergeten ruimte erg ver weg. De ring die in 1990 feestelijk geopend werd begint te knellen en zal langzaam verdwijnen zoals ook ooit de middeleeuwse stadsmuur, de vraag is wat er met al die betekenisloze ruimte gaat gebeuren. Lees verder

Een blik op ooghoogte

Fotografie als (ruimtelijk) gereedschap

Een blik op ooghoogte

Fotograaf Rufus de Vries reflecteert op onze atlas ‘Architectuur van Arbeid’ en laat zien wat de menselijke maat van ‘werk’ is. Zijn beelden zijn een oefening waarbij mensen uitgenodigd worden om een scene over zichzelf en hun omgeving te creëren, door gebruik te maken van hun eigen leven, ruimte en objecten. Mensen laten zien hoe ze wonen, werken en met elkaar omgaan in hun buurt, stad of regio. Op deze manier worden ze mede-eigenaars van de fotoseries. Lees verder

Onderzoeks­fotografie voor de metropool

Boekrecensie

Landschap Dat vliegtuig, bijna op de landingsbaan, staat er half op. Het grootste deel van de eerste foto in dit boek bestaat uit een zware grijze lucht. De landingsbaan ligt er een beetje scheef onder. Schiphol is misschien wel het meest besproken onderwerp in Groot-Amsterdam, zoals Theo Baart “zijn stad” noemt. Lees verder

Waar liggen kansen voor mobiliteits­beleid?

Mobiliteit en bereikbaarheid Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 stellen de planbureaus gezamenlijk kansrijk beleid voor. Rondom het thema mobiliteit verscheen afgelopen week het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 van het CPB en PBL. In dit rapport pleiten de planbureaus voor het invoeren van een spitsheffing, die de wegen op de drukste momenten moet ontzien. Daarnaast adviseren de onderzoekers bundeling van wonen en werken nabij steden en investeren in fietsverbindingen. Lees verder

De omgevings­visiekaart van Nederland

Landschap Op de ambtelijke burelen door heel Nederland wordt gezwoegd om de nieuwe omgevingsvisie klaar te stomen. Architectuur Lokaal heeft daarom de omgevingsvisiekaart van Nederland opgezet. Een online platform waar gemeenten hun omgevingsvisie delen en waar je kunt zien hoe ver jouw gemeente al is. Door het platform kunnen de stukken goed naast elkaar gelegd worden en ontstaat een beeld van de verschillende opvattingen rondom ruimtelijke kwaliteit die door het land heen leven. Lees verder

Bringing the climate agreement home

COVID-19, climate ambitions and cities as a key player

Climate action The need for addressing the climate agenda in regional and municipal plans is undeniable. The role the cities can play is at the heart of this discussion. To what extent do cities address the climate agenda in their plans? How crucial is the urban dimension in responding to greenhouse gas emissions? Do city plans align with the national and international climate ambitions? Join us in exploring these questions and more through a series of articles on climate action in cities. We begin with looking at the relationship between the climate agenda at different levels – international, national, regional and city - and what it can mean for urban areas. Lees verder

XS versus XXXL logistiek

Lessen uit de stakeholder workshop

XS versus XXXL logistiek

Architectuur De Design Challenge ‘Out of the Box’, over een duurzaam logistiek landschap van de toekomst, bereikte 26 mei weer een mijlpaal. Twee van de vier ontwerpteams bespraken hun voorstellen met experts uit de wereld van logistiek, ruimtelijke ontwikkeling en landschap. Er werd samen gereflecteerd op vier aspecten: landschap, systeem, mens en verdienmodel . Met als doel om de ontwerpers in staat te stellen hun voorstellen verder aan te scherpen, én kritisch te kijken naar actuele ontwikkelingen in de praktijk, zoals het plan Tilburg Wijkevoort. Lees verder

Terugblik webinars

De herwaardering van groen-blauw structuren

Terugblik webinars

Community of practice Sinds COVID-19 is een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit weer een uitje. Zo herontdekken we de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. In twee webinars bespraken ons nieuwe lid, advies en Ingenieursbureau Sweco, en Vereniging Deltametropool de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren, dit op de buurt- en regioschaal. Een korte terugblik. Lees verder

Het recht van de snelste

Mobiliteit en bereikbaarheid Hoe we ons verplaatsen heeft grote invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. In het boek Het recht van de snelste onderzoeken journalist Thalia Verkade (De Correspondent) en wetenschapper Marco te Brömmelstroet (UvA) hoe mobiliteit onze leefomgeving vormgeeft, en welke andere, eerlijke en duurzame veranderingen mogelijk zijn. Lees verder

27 maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid

Geen laaghangend fruit maar maatregelen die echte keuzes en aanpassingen en gedrag of beleid vragen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid van het PBL. Het rapport stelt 27 mogelijke maatregelen voor om de toekomst van voedselvoorzieingen in Nederland te verbeteren. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het vernatten van veenweidegebieden, een wettelijke verplichte afstand tussen woongebieden en veehouderijen en verhandelbare stikstofrechten. Lees verder

Gaten in de binnensteden

Verstedelijking De Coronacrisis zal nog meer gaten in onze binnensteden boren. Lector Cees Jan Pen ziet overal in Nederland winkels verdwijnen en 'rotte kiezen' ontstaan. Voor een winkel komt geen winkel meer terug, en ook geen horeca. Krimp de stadscentra in en maak van leegstand nieuwe woningen is zijn dringende advies. Lees het FD artikel. Lees verder

Techno­cratische terreur

Techno­cratische terreur

Landschap De afgelopen tien jaar zag Maarten Meester, filosoof en (eind-)redacteur van Noorderbreedte, een continue stroom aan projecten, uitdagingen en ontwerpopgaven voorbij komen. De drang tot beheersing en overheersing van de natuur vervult hem met ontzetting. Die emotie blijkt hij te delen met de Groningse kunstenaar Frank Hutchison. Bekijk de bijzondere uitwerking. Lees verder

De Hypochon­drische Stad

Verstedelijking Geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy schetsen in het artikel De hypochondrische stad op Gebiedsontwikkeling.nu een beeld van de toekomst van de stad na de coronacrisis. De uitbraak van corona maakt volgens de geografen een einde aan de populariteit van de verdichte en bruisende stad. De angst regeert en afstand is het devies. Is het leven in deze bange stad nog wel de moeite waard? Lees verder

Steden krijgen zware klappen – ook financieel

Steden worden wereldwijd hard getroffen door het coronavirus, en dat is ook terug te zien in de overheidsinkomsten. Jim Zarroli beschrijft in het artikel Cities Have Never Seen A Downturn Like This, And Things Will Only Get Worse hoe grote en kleinere Amerikaanse steden te maken krijgen met teruglopende belastinginkomsten. Ook Nederlandse steden krijgen te maken met kleinere budgetten. Lees verder

City Cinema

Evenementen Museum Arnhem en architectuurcentrum CASA presenteren in samenwerking met Kloosterkino City Cinema, een programma van korte animatiefilms over samenleven in de stad anno nu. Iedere vrijdag om 12.00 uur wordt een ‘animated short’ gepresenteerd die past bij deze tijd. De eerste animatiefilm is 'Ghost Cell' waarin de stad als post-apocalyptisch organisme wordt uitgebeeld. Een schitterende spookstad vol mensen verbonden met elkaar door spinrag. Lees verder

What did the cities learn?

Reporting back - Directing City Visions

What did the cities learn?

Evenementen The New Planning Dialogue #05 was organised as a peer review session by Vereniging Deltametropool in collaboration with Amsterdam Municipality via an online Zoom session. On the 8th of May 2020 the online session took place with ten cities of Europe and a wide audience, almost reaching to a hundred, of planners, designers, policymakers and academicians. Lees verder

Helsinki Energy Challenge

Competitions for sustainable solutions for urban heating

Helsinki Energy Challenge

Energie Can you design the future of urban heating? Solving the heating challenge in cities is key in the fight against global warming. The City of Helsinki has launched a global one million euro challenge competition to design the future of urban heating. Find out more and apply to the Helsinki Energy Challenge. Together we will create the future of heating to fight global warming Lees verder

Everything you heard about global urbanisation is wrong

Zoom seminar met Lewis Dijkstra

Verstedelijking Dit jaar werd de eerste wereldwijde definitie van steden, dorpen en plattelandsgebieden door de VN goedgekeurd. Ze geeft een radicaal ander beeld van de veranderingen in verstedelijking. Zo laten de VN-cijfers een snel verstedelijkende wereld met een krimpende plattelandsbevolking zien, terwijl de nieuwe definitie toont dat een groot deel van de bevolking al in steden, dorpen en semi-dichte gebieden leeft. Ze laat een meer gematigde verandering zien in groeiende steden en landelijke gebieden die blijven groeien in plaats van krimpen. Donderdag 28 mei 12.30, deelname is gratis na aanmelden. Lees verder

Hittekaart 2020: de Randstad blijft hot

Wonen De druk op de woningmarkt houdt aan. Dat blijkt uit de Hittekaart 2020 die BPD op 20 april 2020 publiceerde. Vooral in de Randstad, Midden-Nederland en Brabant loopt de druk op. Zuid-Holland is de grootste stijger. Daarnaast laat de hittekaart een aantal opvallende oververhitte nieuwkomers zien. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de bollenstreek hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. Dit geldt ook voor woongebieden langs belangrijke verkeersaders zoals de A12 en A4. Lees verder

LiveCast: Gebieds­ontwikkeling in de coronacrisis

De huidige crisis zal impact hebben op de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Maar hoe dat zal gaan en wie daardoor getroffen wordt is nog onduidelijk. Welke signalen uit de sector zijn er? Welke lessen kunnen we trekken uit de vorige crisis? En wie is er nu aan zet? De Zwijger organiseert dinsdag 28 april 20.30 uur een online discussiebijeenkomst rondom deze vraagstukken. Professionals vanuit ontwikkeling, bouw en beleid delen de eerste analyses, maatregelen en inzichten en gaan daarover met elkaar en het publiek in gesprek. Lees verder

Coronacrisis verandert mobiliteits­patronen mogelijk blijvend

Mobiliteit en bereikbaarheid We werken thuis, doen minder vaak boodschappen, lopen vaker een rondje en mijden het openbaar vervoer. Maar is dit blijvend? Volgens het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) zal de coronacrisis blijvend impact hebben op onze mobiliteitsbehoefte. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 2.500 panelleden. Uit interviews blijkt dat 20% van de respondenten denkt na deze crisis reisgedrag blijvend te veranderen. Lees verder

Van A naar… Het Nederlandse straatbeleid herzien

Mobiliteit en bereikbaarheid Onze straten gebruiken we gewoonlijk om overheen te rijden, maar nu we stilstaan zien we dat we de ruimte nodig hebben om in te leven. Wat willen we met de publieke ruimte en onze mobiliteit? Is dit het moment om met een frisse blik naar de ruimte van straten te kijken, kunnen we ze beter gebruiken dan voor mobiliteit? In De Correspondent stellen ze de van A naar B functionaliteit ter discussie. Lees verder

De stad ook van onderuit weder­opbouwen

Ingezonden brief van hoogleraar Eric Corijn

Verstedelijking Er komen ongetwijfeld nog interessante postcoronadebatten aan. Over open en gesloten grenzen en op welke schaal dan. Over autoritair nationalisme of vernieuwde internationale solidariteit. Over nieuwe regels inzake reizen, mobiliteit en omgangsvormen. Over kwijtschelden van niet terugbetaalbare schuldenlasten. Over recessie, depressie of herneming. Over herverdeling van de rijkdom. Over de afbouw van uitzonderingsmachten. Over hoe apps nuttig zijn of privacy verstoren. Over de toekomst van de Europese Unie. Over herstel van de markt, versterking van de openbare sector of andere ecosociale transitiemaatregelen. Ik wil het hier hebben over Brussel en bij uitbreiding over de andere grotere steden. Lees verder

Een gesprek over de toekomst van Nederland

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken en opgaven. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In het boek 'De toekomst van Nederland' beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema’s. Op 23 april om 19.00 u. kunt u luisteren naar een gesprek met Floris Alkemade en journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski. 'De toekomst van Nederland' is vanaf 16 april verkrijgbaar bij de boekhandel. Lees verder

Wuhan: No. 1 spons-stad

Internationaal Wuhan is bekend geworden door de Corona-uitbraak, maar de stad heeft ook een andere kant. In een portret van de Chinese megastad dat eerder dit jaar verscheen, beschrijft Guardian Cities dat de metropool aan de rivieren Yangtze en Han op zijn eigen manier een strijd tegen klimaatverandering en overstromingen voert. Wuhan - ooit de stad van honderd meren - heeft door de stedelijke explosie sinds de jaren tachtig nog maar 30 van de 137 meren over. Een sterke overeenkomst met de Randstad. Nu experimenteert de stad met innovatieve ecologische manieren om slim te draineren en water op te slaan en wordt Wuhan als de nummer één spons-stad gezien. Lees verder

Als steden weer open gaan, wat verandert er dan?

Internationaal Terwijl de wereld grotendeels in lockdown afwacht, rijst de vraag hoe we straks weer terug gaan naar normaal. Zijn steden nog hetzelfde als de dreiging van het Coronavirus verdwijnt? Heeft de isolatie ons iets gebracht? En is dit een goed moment om veranderingen in gang te zetten? Richard Florida zet op Citylab een aantal strategieën uiteen voor het omgaan met grootschalige voorzieningen, lokale economie en laaggeschoolde arbeid als steden weer open gaan. Lees verder

NWO Research and Matchmaking

Developments 2018 - 2019

Internationaal TU Delft and the Vereniging Deltametropool have created a consortium of academic and social partners to meet the need for a new model of spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of practice in territorial governance. The project aims to break through the current impasse in the governance of the Dutch territory, and provide a roadmap for the transition of planning institutions towards a new model. Lees verder

Op naar de middelgrote stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Ontwerpend onderzoek Bijna een jaar na de boekpresentatie van ‘De stad van de toekomst’ kwamen vele betrokkenen weer samen om met elkaar te bespreken hoe de resultaten sinds de afronding van de studie zijn gebruikt. Als afsluiter werd er nog heugelijk nieuws gedeeld: Ook in middelgrote steden gaan we aan de slag met ‘De stad van de toekomst’. Lees verder

Halfway to the Results

The New Planning Dialogue

Halfway to the Results

Internationaal ‘The New Planning is a movement in our profession’, quoted as a concluding remark by Tracy Metz, during the International Conference, ‘Take on the Future’ (December 2019), best summarizes the project so far. Here we share with you our progress in 'The New Planning Movement' of the recent activities and the process of further development of the project. Lees verder

Het Polderbos

Uitwaaien in Corona tijd?

Het Polderbos

Landschap Verstandig thuis aan het werken, maar toch de hond moeten uitlaten? Niet naar het strand of een andere topattractie gaan dus! Probeer eens een Polderbos, perfect gedimensioneerd voor een beetje sociale distantie, en gelegen nabij uw woonwijk. Lees verder

In Noord-Holland krijgt transit oriented development nu echt vorm

Mobiliteit en bereikbaarheid Gemeenten in Noord-Holland bouwen steeds meer woningen rondom OV-knooppunten. Dit blijkt uit de Monitor OV-knooppunten 2018/2019 van Noord-Holland. Van 2012 tot 2019 is gemiddeld 44% van het aantal nieuwbouwwoningen binnen een straal van 1,2 km van een station gebouwd. De komende jaren zal dit nog stijgen. Zo blijkt dat 80% van de woningbouwopgave tot 2040 binnen 1,2 km van een OV-knooppunt gebouwd kan worden. Lees verder

Het teveel aan domme infrastructuur

Strategie In een uitgebreid interview met FD laat watergezant Henk Ovink zijn licht schijnen op de wereldwijde klimaat- en waterproblematiek. Er wordt volgens Ovink nog te veel geïnvesteerd in domme infrastructuur, zoals dammen die op korte termijn rendement opleveren maar een ramp zijn voor het ecosysteem. Volgens Ovink moeten we naar een systeemverandering: "Het is geen projectontwikkeling meer". Samenwerken met verschillende partijen én met de natuur is belangrijk om goede en veilige watersystemen te creëren. Lees verder

De stedeling aan banden gelegd door Corona

Verstedelijking Nu door Corona in België ook veel kleine parkjes en groenzones dichtgaan, worden uitwijkmogelijkheden van stedelingen in appartementen ingeperkt. Moet het pleidooi om in steden te gaan wonen bijgestuurd worden is de vraag die De Standaard stelt. Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ziet mogelijkheden om uit deze crisis te leren: "Ze kan ons helpen om de verdichtingshysterie wat af te zwakken. Pas nu we er van afgesneden zijn, zien we heel goed dat de open ruimte een onmisbare uitlaatklep is". Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelt dat ontwikkelaars geen kleine konijnenkoten meer mogen blijven maken, maar behuizing met voldoende grote balkons en collectieve ruimte. Lees verder

Vereniging Deltametro­pool werkt vanuit huis

Het kantoor van Vereniging Deltametropool is tot 6 april gesloten. Echter, alle medewerkers werken vanaf huis en staan op digitale wijze met elkaar in contact. Op ons algemene telefoonnummer zijn we slecht bereikbaar - u bereikt ons sneller via de mail. Lees verder

Biodiverse weilanden tegen klimaat­­verandering

Landschap Weilanden met veel verschillende soorten planten zijn niet alleen interessant voor natuur en landschapsbeleving, ze houden ook nog eens twee keer zoveel CO2 vast vergeleken met monocultuur landschappen. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Voor het onderzoek worden sinds 2012, tachtig weilanden met elkaar vergeleken. Biodiverse weilanden met meer dan zestig soorten gras en planten door elkaar zijn energierijker, voedzamer voor de beesten en dus beter voor het klimaat. Lees verder

Het platteland bloeit, niet de stad

Architectuur Er gaat teveel aandacht uit naar de grote steden terwijl op het platteland de hevigste turbulentie te verwachten is en daar de grootste uitdagingen en kansen liggen. Dit stelt Rem Koolhaas naar aanleiding van de lancering van de expositie ‘Countryside, The Future’, in Guggenheim New York. 98% van de oppervlakte op de aarde is niet ingevuld met steden en dus platteland. In de tentoonstelling presenteert Koolhaas het onderzoek naar de kansen die er liggen voor de ontwikkeling van het platteland. Lees verder

Verhalen uit de nieuwe doos

Logistiek landschap van de toekomst

Verhalen uit de nieuwe doos

Architectuur In januari ging de design challenge ‘Out of the Box’ van start. Vier geselecteerde multidisciplinaire ontwerpteams zijn van start gegaan met het vormen van hun visie op het logistieke landschap van de toekomst in de regio Midden-Brabant. Om de onderlinge discussie aan te wakkeren en te onderbouwen met kennis, organiseerden CAST, KunstLoc en Vereniging Deltametropool drie expertmeetings, over het landschap, het systeem en de mens achter logistiek. Lees verder

The New Planner for the New Planning movement

Reflection by Selina Abraham

The New Planner for the New Planning movement

Evenementen This is a reflection by Selina Abraham of Urban Empact, on the two-day international conference, 'Take on the Future' held on the 10th and 11th of December in Rotterdam and Den Haag, The Netherlands. This article summarises the findings from the various workshops and lectures during the conference, written on invitation from Vereniging Deltametropool. The views are personal. Lees verder

Our take on the future

The New Planning Conference - Reporting back

Our take on the future

Internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the third activity was a two-day international conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ on the 10th and 11th of December 2019 in the Netherlands. Dutch and European experts debated over the subject of National Planning and vision making, while reflecting on the draft Dutch national environmental vision, NOVI. Lees verder

Een klein land met verre uithoeken

Verstedelijking Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad? In Nederland groeien de verschillen in rijkdom, in macht en tussen centrum en periferie. In haar nieuwe boek Een klein land met verre uithoeken beschrijft Floor Milikowski hoe Nederland met een nieuwe tweedeling omgaat. Op vrijdag 24 april organiseert De Balie in Amsterdam een boekpresentatie en discussie-avond waarin journalist en auteur Milikowski in gesprek gaat met onder meer Onno Hoes (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars) en Marianne Besselink (burgemeester van Bronckhorst). Lees verder

De eerste regionale energie­strategie

Energie Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam afgelopen week de Concept Regionale Energiestrategie. Hiermee geeft de hoofdstad aan hoe ze de transitie naar duurzame energie samen met de regio vorm wil geven. In 2030 zal 80% van de energie duurzaam zijn, dus afkomstig van zon of wind. Deze energie moet voor 50% door lokale energiecoöperaties worden opgewekt op grote en kleine daken en met nieuwe windmolens. Voor de windmolens zijn een aantal zoekgebieden gepresenteerd, waaronder opvallend ook het cultuurhistorisch waardevolle Waterland. Lees verder

Wat zijn de opkomende steden in 2020?

Internationaal Geopolitieke verschuiving, klimaatzorgen en disruptieve technologie; hoe is het gesteld met het concurrentievermogen van steden in deze snel veranderende wereld. De vastgoedadviseurs van JLL geven in het rapport Demand and Disruption in Global Cities, 2019 aan hoe meer dan 500 steden omgaan met de uitdagingen en of ze daarin succesvol zijn. Interessant aan het rapport is dat steden worden ingedeeld in types op basis van hun rol in de nieuwe wereldeconomie: type steden zijn bijvoorbeeld de megahubs (Sao Paulo, Istanbul, Moskou), innovators (Denver, Tel Aviv, Dublin) of de influencers (Miami, Milaan, Kyoto). Amsterdam wordt vooralsnog gerekend tot ‘established world cities'. Lees verder

De impact van de bezorg­economie op landschap en stad

Verstedelijking In 2019 openden negentien nieuwe XXL-distributiecentra hun deuren en werden twaalf megacentra aangekondigd. Met de komst van Amazon zal de bezorgeconomie alleen maar groter worden. Dit heeft grote impact op het landschap en op de stad. Volgens René Buck is er een Nationale Taskforce nodig om de ‘verdozing’ van Nederland tegen te gaan. Aansluitend bij dit debat organiseert Stadsleven op 25 maart een talkshow met het thema DOZEN, over de impact van de bezorgeconomie op de stad. Lees verder

The future of public transport

Are we asking the right questions?

The future of public transport

Mobiliteit en bereikbaarheid The consensus about moving away from car based mobility has been further fueled at the pan European scale when the European Committee of the Regions (ECoR) and the UITP (International Association of Public Transport) raised a provocative question of: how to get people out of their cars? But what can this mean for cities and regions across Europe? Join the discussion as we explore this in the Dutch context. Lees verder

Urban Nature Map revisited

Green-blue networks in the urban battle for space

The Urban Nature Map of Rotterdam has been analyzed a couple of weeks ago by the students of IHS, the Institute for Housing and Urban Development Studies at the Erasmus University. It’s the second time that we work together to keep this map alive an up to date, but this year we wanted the students to look at it under a new light. We invited them to reflect on the city’s accelerated densification and on how the green-blue network could respond to it. Lees verder

Amsterdam Wetlands: Het metropolitaan natuurpark

Landschap Metropolitaan landschap Provincie Noord Holland heeft het besluit genomen te investeren in Amsterdam Wetlands; een nieuw metropolitaan natuurpark tussen Amsterdam, Zaandam en Alkmaar. In Amsterdam Wetlands komen de strijd tegen CO2-uitstoot en bodemdaling samen met natuurbeheer, recreatiemogelijkheden en kleinschalige landbouw. Op deze manier moet het gebied op een nieuw manier zijn waarden krijgen voor de biodiversiteit en voor de omliggende steden. Lees verder

Bouwcultuur redt Nederland

Strategie “Elke ruimtelijke ingreep is een culturele daad’' legt Flip ten Cate uit in Archined. Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarmee je direct beseft dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. Nu al inspireert ‘Davos’ de beleidspraktijk tot het smeden van een pact, een commitment tot intensieve samenwerking voor een gezonde Bouwcultuur waarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor ruimtelijke ordening in Nederland. Op 5 maart wordt ‘(IM)Pact van Soesterberg' gelanceerd tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Lees verder

12 goede ideeën voor de toekomst van steden

Architect Daan Roggeveen en journalist Michiel Hulshof werken sinds 2009 samen aan onderzoeksprojecten in megasteden over de hele wereld. De lessen uit 11 jaar onderzoek, tentoonstellingen maken en ontwerpen in China, Afrika en Europa zijn nu gebundeld in het boek ‘The Amsterdam Agenda: 12 good ideas for the future of cities’. De bundel zoomt in op inzichten uit steden als Hong Kong, Shanghai, Venetië en New York die Nederlandse steden ter harte moeten nemen, zoals flexibele planning, omgaan met over-toerisme en inspelen op migratie. The Amsterdam Agenda wordt op 11 februari gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Halsema burgemeester van de regio

Verstedelijking In het VPRO marathoninterview met Femke Halsema noemt zij de Metropoolregio Amsterdam als een van de belangrijkste agendapunten: de verbindingen van gemeentes binnnen de MRA zijn essentieel om grote vragen zoals woningnood en mobiliteit als regionaal vraagstuk op te kunnen lossen. Lees verder

Boek­presentatie: City Lust

Verstedelijking In Chinese steden ontstaat een hele andere multi-culturele samenleving dan in onze Nederlandse steden. Dat viel Charlie Koolhaas op toe zij vanuit onder meer Guangzhou en London in Rotterdam kwam wonen. Dit beschrijft ze in het boek City Lust dat op 7 februari wordt gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum. In de OMI-galerie zijn de foto’s uit het boek vanaf 17 januari te zien. Lees verder

Het decennium van de stedelijke transformatie

In het afgelopen decennium is verstedelijking snel toegenomen, zo ook in de Verenigde Staten. In een prachtige kaart gebaseerd op satellietbeeld toont Descartes Labs welke plekken de afgelopen tien jaar nieuw bebouwd zijn. Dit laat een explosie van stedelijke ontwikkeling zien. Lees verder

Over 100 jaar is Nederland schoon en groen

Landschap Meer bos, minder vee, weinig groei in de Randstad en meer in Oost en Zuid Nederland. Zo ziet Nederland eruit over honderd jaar. Een groep van twintig wetenschappers van de WUR in Wageningen heeft een toekomstbeeld voor een duurzaam Nederland op lange termijn gemaakt. Als tegenhanger van korte termijn oplossingen voor issues als de stikstofcrisis zoeken de makers naar natuurlijke oplossingen voor de echte problemen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, en afbraak van de biodiversiteit. Lees verder

Groene bedrijven-terreinen voor een leefbare stad

Werklandschap Kunnen bedrijventerreinen bijdragen aan het leefbaarder en duurzamer maken van de stad? Kan esthetisch groen ook worden ingezet om luchtkwaliteit te verbeteren, het werkklimaat te verbeteren of waterberging te regelen? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst Groene Bedrijventerreinen, woensdag 15 januari in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

De VS na de klimaat-verandering

Internationaal Hoe zien de Verenigde Staten eruit na de klimaatverandering? Dit wordt in kaart gebracht in The 2100 Project: An Atlas for A Green New Deal. In een serie kaarten brengt het McHarg Center for Urbanism and Ecology de daadwerkelijke impact van klimaatverandering in kaart. Welk natuurgeweld wordt op welke plekken verwacht? Waar wordt hogere strefte verwacht? En waar gaat de economie leiden onder de temperatuurstijging? Lees verder

Defining ambitions…

The New Planning Brainstorm - Reporting back

Defining ambitions…

Internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the second activity was a brainstorming session to refine the directions of "The New planning" and to define the expected outcomes. The session was organised on the 1st of November, 2019 as an intimate session with 11 experts, founders and members of The New Planning, to discuss the urgencies, solutions and probable methods . Lees verder

Opening night

The New Planning dialogue #03

Opening night

The opening night is held on the first day from 19:00 hours onwards as part of the conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees verder

De doos van Pandora

XXL Logistiek

De doos van Pandora

Landschap Als lokale overheid kun je niet in je eentje de vestigingsplaatsen van logistieke bedrijven bepalen. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma XXL nodig, concludeert Anja Stokkers uit het debat over XXL logistiek op 29 oktober. Een programma dat onder de omgevingswet een publieksrechtelijke basis krijgt. Zo’n programma bindt samenwerkende partijen, dus ook gemeenten, provincie, rijk. En kunnen maatregelen worden opgenomen die boven een individueel plan uitstijgen. Lees verder

De demografische crisis van Oost-Duitsland

Internationaal Deze maand herdenkt Duitsland de eenwording en de val van de muur. Sinds de val hebben miljoenen Oost-Duitsland verlaten. De ZEIT brengt met data in kaart wat er precies gebeurd is. Bijna een kwart van de bevolking uit Oost-Duitsland is vertrokken, wat tot een demografische crisis heeft geleid. Nu, 30 jaar later, is de trek gestabiliseerd en ontstaan er langzaam nieuwe kansen door groeiende steden als Potsdam en Leipzig. Lees verder

Van Low naar High RES

Energie Nederland zal de komende jaren fors veranderen aan de hand van de Regionale Energiestrategieën (RES) die 30 regio’s nu al maken. Maar hoe worden belangrijke ruimtelijke kwaliteiten zoals erfgoed en landschap daarin gewaarborgd? Door de hoge tijdsdruk bij het maken van de RES speelt governance nu een dominante rol. Lees de column van Syb Groeneveld waarin hij voorstelt om ontwerp en governance te combineren bij het opstellen van een RES. Lees verder

Randstad-verlaters trekken naar het oosten

Wonen Een groeiende groep inwoners van de Randstad zoekt z'n heil in het oosten van het land, schrijft het AD op basis van onderzoek van Rigo. De huizen zijn er groter en beter geprijsd en rust en natuur blijken belangrijk voor veel Randstadverlaters. Dat een kwart van de Randstadverlaters wel in de Randstad blijft werken, brengt een extra opgave met zich mee. Lees verder

Landbouwparken

Leren van Barcelona

Landbouwparken

Community of practice De kwaliteit van leven wordt in de verdichtende steden steeds crucialer. Onze Rijksbufferzones – een soort greenbelts – zijn afgeschaft en hebben het landschap wel opengehouden maar niet ontwikkeld. Het recreatie- en natuurbeleid miste vaak de synergie met de landbouw, terwijl de korte ketens voor streekproducten nog in de kinderschoenen staan. Agrarische verdienmodellen en hun ‘license to operate’ staan onder druk. Het landbouwpark is een mogelijk antwoord. Lees verder

De nacht van de energieke regio

Energie Op woensdag 11 december organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) De Nacht van de Energieke Regio. Regio’s staan voor een stapeling aan uitdagingen zoals de energietransitie, duurzame economie, klimaat en de woningmarkt. Op de Nacht van de Energieke Regio wordt ingezoomd op de regio-agenda van Nederland. Welke opgaven tekenen zich af voor de leefomgeving? Waar werken regionale overheden succesvol samen met andere betrokkenen? En hoe gaat het met de regio-deals? Woensdag 11 december van 19.30 u. tot laat. bij Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Lees verder

Wildgroei van verdozing

Wildgroei van verdozing

Landschap Met de snelle groei van het logistiek complex door bijvoorbeeld e-commerce, groeit ook de ‘verdozing’ in het landschap. Merten Nefs maakte een intactieve kaart waarin deze ontwikkeling in het Nederlandse achterland sinds 1980 zichtbaar wordt. De kaart is een onderdeel van Nefs promotieonderzoek Landscape of trade. Lees verder

(Un)Crtl+Shift: urbanism and landschap Week

Evenementen Onder te titel '(Un)Crtl+Shift' vindt de jaarlijkse Urbanism and Landscape Week van TU Delft plaats. (Un)Crtl+Shift gaat in op ecologische, socio-economische en technologische transities waar steden wereldwijd mee te maken krijgen. Verschillende internationale sprekers gaan in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. In een workshopprogramma worden nieuwe tools voor stedelijke ontwikkeling onderzocht en uitgewerkt. 6, 7 en 8 november 2019, TU Delft. Tickets zijn online verkrijgbaar. Lees verder

Design Challenge

Out of the Box

Design Challenge

Architectuur CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. organiseert in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Kunstloc Brabant de Design Challenge “Out of the Box” voor (multidisciplinaire) ontwerpteams, waarin we samen op zoek gaan naar innovatieve ontwerpideeën voor een duurzaam logistiek landschap. Lees verder

Zeespiegel-stijging een business model voor kuststeden?

Zeespiegel-stijging een business model voor kuststeden?

Internationaal Van New York tot Jakarta; kuststeden wereldwijd moeten zich beschermen tegen de stijgende zee. Maar steeds meer zien deze steden daarin ook een nieuw business model, zo schrijft Guardian Cities. Met nieuwe eilanden voor de kust ontstaat waardevolle grond die verkocht kan worden. Een kritische noot komt van burgemeester Ahmed Aboutaleb en watergezant Henk Ovink in hetzelfde artikel: kustveiligheid moet geen business model worden, het is juist iets waar mensen graag belasting voor betalen. Lees verder

Real Urbanism: Tokyo vs. Amsterdam

Verstedelijking Als onderdeel van de serie Urban Books besteedt Pakhuis de Zwijger aandacht aan het eerder dit jaar verschenen boek Real Urbanism, waarin Ton Schaap elf internationaal vooraanstaande stedelijke planners aan het woord laat over de stad die volgens hen het best gepland is. Tijdens het event Urban Books: Tokyo vs. Amsterdam gaan Ton Schaap en Naohiko Hino als stedenbouwers in respectievelijk Amsterdam en Tokio in conclaaf over de lessen die beide hoofdsteden van elkaar kunnen leren. Donderdag 7 november vanaf 20:00 in Pakhuis de Zwijger. Lees verder

Faces on the Ferry

Faces on the Ferry

Mobiliteit en bereikbaarheid Het openbaar vervoer is meer dan een manier van verplaatsen. Reizigers besteden hun rit heel verschillend. Rachelle Meyer brengt dit met pakkende illustraties in beeld. Haar grootste bron van inspiratie is de pont die van Amsterdam Centraal naar NDSM-werf vaart. De twaalf minuten aan boord geeft Meyer de tijd om haar medereizigers in beeld te vangen. Van 1 tot 17 november wordt het project Faces on the Ferry tentoongesteld in NDSM Fuse in Amsterdam. Lees verder

Minder vliegen, meer treinen

Mobiliteit en bereikbaarheid Voor een korte reis naar een Berlijn, Londen of Parijs pakken we al snel het vliegtuig, terwijl reizen met de trein op deze afstand veel duurzamer en daarmee vanzelfsprekender is. Goede spoornetwerken zijn in Europa alleen nog onderontwikkeld. Daarom zoekt Vereniging Deltametropool partners om samen te werken aan betere spoorverbindingen op Europese schaal. Bestuurslid Jaap Modder was afgelopen week met die missie in Brussel. Meer informatie kunt u opvragen via agentschap@deltametropool.nl. #meertreinenmindervliegen Lees verder

Metropool Forum 2019

Wat Anders.

Metropool Forum 2019

Evenementen Het Metropool Forum was een inspirerende middag met sterke bijdragen en grote betrokkenheid van alle deelnemers. Dit jaar had het Forum het thema: Wat Anders. Dit leidde tot de vragen: Wat is er anders? Wat moet of kan er anders en wat moeten we vooral niet veranderen? Lees verder

Frisse blik op stedelijke complexiteit

Verstedelijking Studio Hartzema verzelfstandigt de onderzoekstak onder het label FRESH. FRESH zal dienen als een kennisplatform voor het verzamelen van bestaande en ontdekken van nieuwe kennis voor een betere toekomst voor de stedelijke complexiteit. Het eerste onderzoek wordt gedaan onder de titel Project Holland: een verkenning naar de transformatie van het Nederlandse landschap als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Lees verder

Ruimte voor Succes geeft inspiratie tot samenwerking

Mobiliteit en bereikbaarheid Op 12 september organiseerden we in samenwerking met kennisplatform CROW het tweede seminar rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en OV: Ruimte voor Succes. Zo'n 90 deelnemers van vervoerregio’s, gemeenten, provincies, Rijk, adviesbureaus en belangenorganisaties uit binnen- en buitenland, lieten deze dag zien dat zij zich allen verantwoordelijk voelen en samenwerkingen dichtbij zijn. Met workshop, lezingen, praktijkvoorbeelden, serious game en excursie werd het belang en de mogelijkheden van ruimtelijke ordering bij knooppuntontwikkeling onderbouwd. Lees verder

Kaarten en hun verhaal

Nationale Omgevingsvisie

Kaarten en hun verhaal

Strategie De kracht van kaarten zit in het identificeren en visualiseren van opgaven. Combinaties van verschillende informatielagen tonen conflicten en kansen, roepen vragen op en wakkeren discussie aan. Keuzes in vormgeving en legenda bepalen het verhaal dat een visie uitdraagt. Kortom: het ontwerp van kaarten is onmisbaar in het komen tot een sterke ruimtelijke visie. Lees verder

De stad is minder populair dan we denken

Verstedelijking De stad is als woonplek in Nederland veel minder populair dan we vaak denken. Dit blijkt uit de onlangs verschenen PBL publicatie de Trek van en naar de stad, waarvoor het planbureau historische verhuispatronen onderzocht. Onder jongeren is de stad nog wel populair, maar dertigers verlaten de stad massaal. Ook is het aandeel personen onder de 30 jaar dat uit de stad vertrekt de laatste 10 jaar gestegen. Eigenlijk, zo betogen de onderzoekers, komt het positieve vestigingssaldo van de Nederlandse steden primair op conto van buitenlandse jongeren. Lees verder

Terugblik webinars

De herwaardering van groen-blauw structuren

community of practice
community of practice
Het betere werk?

Werk(landschappen) in de Circulaire Economie

werklandschap
werklandschap
Doe mee met uw werklocatie

Vind uit wat circulariteit betekent voor het ruimtegebruik op bedrijventerreinen

werklandschap
werklandschap
Landbouwparken

Leren van Barcelona

community of practice
community of practice
terug naar boven terug naar boven