Gemist? De praktijk van werken aan grote ruimtelijke opgaven

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

12 april 2022

Hoe private en publieke partijen samen werken aan grote ruimtelijke opgaven? We organiseerden een lezingenreeks waarin partijen als TenneT, gemeente Tytsjerksteradiel, Ballast Nedam en Wetterskip Fryslân aan het woord komen. Gemist? Geen zorgen! Ze zijn terug te vinden op deze pagina.

De lezingen zijn georganiseerd in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en in het voorjaar van 2021 uitgezonden via onze livestreams. Wil je een lezing terugkijken, delen met collega’s of heb je een lezing gemist? Onderstaand vind je de opnames.

Lezing 1: Samen werken aan een duurzame stad

Verduurzaming van nieuwe gebiedsontwikkelingen en bouwopgaven – het vergt grote veranderen voor alle partijen die bij ontwikkelingen betrokken zijn, van gemeente tot bouwer. Erik Pasveer (Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam) en Onno Dwars (Directeur Ballast Nedam Development) delen hun visie en praktijkervaringen.

Video van lunchlezing 'Samen werken aan een duurzame stad'.

Lezing 2: Samen werken aan duurzame mobiliteit

Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door de inzet op meer ruimte voor de fiets, de herwaardering van het openbaar vervoer en de opkomst van deelmobiliteit. Wat zijn de uitdagingen voor het mobiliteitssysteem van de toekomst? In dit lezingen tweeluik bespreekt mobiliteitsstrateeg Martin Guit (Gemeente Rotterdam) de veranderende rol en houding van gemeenten en laat René Windhouwer (Nederlandse Spoorwegen) zien hoe vervoerders hun blik op mobiliteit verbreden.

Video van lunchlezing 'Samen werken aan duurzame mobiliteit'.

Lezing 3: Samen werken aan duurzame energie

De energietransitie is een urgente en grootschalige opgave, waar heel Nederland over nadenkt en aan werkt. In deze lezing brengen we het lokale uitvoeringsniveau en het nationale systeemniveau bij elkaar. Ytje Hiemstra (Gemeente Tytsjerksteradiel) en Alan Croes (TenneT) vertellen ons over de veranderingen die op beide niveaus teweeg worden gebracht en hoe die elkaar ontmoeten.

Video van lunchlezing 'Samen werken aan duurzame energie'.

Lezing 4: Samen werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied

Veenweidelandschappen stevenen af op grote veranderingen. Omdat Friesland voorop loopt in het werken aan dit vraagstuk vertellen Jan van Rijen (Wetterskip Fryslân) en Lenneke Büller (projectleider gebiedsontwikkeling Aldeboarn – De Deelen) over de Friese aanpak en wat daarbij komt kijken.

Video van lunchlezing 'Samen werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied'.

Benieuwd naar meer informatie over de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp? Bekijk de projectpagina.

De Voucherregeling is een traject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarmee de inzet van ontwerpkracht wordt gestimuleerd. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma.

terug naar boven terug naar boven