Arjan Smits

Projectleider

Arjan is opgeleid als stedenbouwkundige aan de TU Delft. De afgelopen jaren is hij vanuit de vereniging nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Hierdoor heeft hij vanuit het bureau van de vereniging een goede aansluiting met de beleidskant van onze vakwereld opgebouwd. Na de oplevering van de NOVI wordt in samenwerking met verschillende partijen gewerkt aan uitwerkingen hiervan en aan adviezen voor volgende stappen. Daarnaast werkt(e) Arjan aan verschillende projecten op het gebied van knooppuntontwikkeling (Zuidelijke Randstad, U10, Beleidsinformatieprofiel Knooppunten), de energietransitie (KEER, GO!RES), landschap (Spot On), ontwerpverkenningen (Stad van de Toekomst, Het Net ophalen) en visievorming (Panorama Nederland).

Het werken aan zo'n divers aantal projecten is wat het werken voor Deltametropool leuk maakt en wat hij belangrijk vindt. In veel projecten wordt tegenwoordig gezocht naar het zo veel mogelijk combineren van verschillende opgaven. Het werken aan verschillende soorten projecten en aan een 'integrale' visie als de NOVI heeft hem geleerd om over vele opgaven mee te denken, te begrijpen en uit te leggen waar de verbanden liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

 

 

 

arjan.smits@deltametropool.nl LinkedIn

dagelijks bestuur

Leen Verbeek - voorzitter

Flevoland (Commissaris van de Koning)

LinkedIn

Paul Langeweg

Zelfstandig adviseur

LinkedIn

Martina Huijsmans

Gemeente Delft (wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening)

Mail

Maurits Schaafsma

Stedenbouwkundige, Gemeente Haarlemmermeer

Mail

Erik Pasveer

Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Mail
terug naar boven terug naar boven