Word ook lid van de vereniging en werk mee aan een mooi, gezond, verbonden en internationaal sterk gepositioneerd Nederland.

De Nederlandse metropool

Waarschijnlijk vraagt ook u zich regelmatig af hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. In deze tijd, waar mondiale opgaven en de  competitie om innovatie ook de grote uitdagingen van ons land zijn, is dit een essentiële vraag. Door de decentralisering ontbreekt het te vaak aan een regio-overschrijdende visie. Terwijl opgaven zoals de energietransitie, de verstedelijking, klimaatadaptatie en mobiliteit en bereikbaarheid, om een andere aanpak vragen waar integraliteit centraal staat in dienst van een gebieds- en vakoverschrijdende visie. Juist door de krachten van regio’s en steden te verenigen tot een metropolitisch geheel, kunnen we een even visionaire als gewortelde verandering tot stand brengen.

De grote verbouwing van Nederland

Wij zien dan ook in de huidige en toekomstige uitdagingen de kans om het Nederland van nu zichzelf te doen ontstijgen tot een niveau met internationale allure.  We hebben het dan over een mooi Nederland, een energieneutraal Nederland en een Nederland met een gezond economisch klimaat. Dit kunnen we doen door ons te verenigingen met vakspecialisten, overheid en instituten. De hedendaagse en toekomstige opgaven nemen wij als uitgangspunt voor de grote verbouwing van Nederland.

Vereniging Deltametropool werkt met haar leden aan:

  • een internationaal sterk gepositioneerd Nederland;
  • een uitgebalanceerd en mooi Nederland;
  • een Nederland met een prachtig landschap voor een uitstekend vestigingsklimaat;
  • een integrale en samenhangende aanpak van regio- en vakoverschrijdende opgaven;
  • een verbonden Nederland waar kennis wordt gedeeld en van elkaar geleerd kan worden;
  • een metropolitaan Nederland dat economisch en sociaal maatschappelijk klaar is voor uitdagingen van morgen.

Overzicht leden Vereniging Deltametropool

Het overzicht van onze leden, opgedeeld naar soort organisatie. Tevens een overzicht van onze partners in kennis en de projectpartners.

Particulieren

De verenging heeft naast de bovengenoemde institutionele leden en professionals ook circa 80 particuliere leden.

Kennispartners

Platform31

Projectpartners

AFFR

terug naar boven terug naar boven