onze leden

Vereniging Deltametropool bestaat uit een rijke diversiteit aan leden. Onze leden geven inhoud aan ons gedachtegoed en zijn ambassadeurs van onze missie. Onze leden kijken graag over de grenzen van het eigen vakgebied, de eigen beroepsgroep of het eigen bestuurlijke territorium heen. Onze leden dragen de ontwikkeling van de Deltametropool een warm hart toe. De Vereniging biedt voor hen een unieke ontmoetingsplaats om van gedachten te wisselen en inspiratie op te doen.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de Deltametropool. Niet alleen als individu, maar ook als (overheids)organisatie of bedrijf kunt u lid worden. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende typen lidmaatschappen en leest u welke partijen zich al bij ons hebben aangesloten. Tevens is hieronder een kaart te vinden van onze huidige leden. Zoom in en uit om te zien waar al onze leden zijn gesitueerd!

institutionele leden

Als institutioneel lid maakt u deel uit van ons bestuurlijke netwerk. U neemt zitting in het Algemeen Bestuur en denkt mee over de doelen en de strategieën van de vereniging. Het Algemeen Bestuur vergadert één keer per jaar met aansluitend een diner pensant.

professionele leden

Als professioneel lid maakt u deel uit van ons uitgebreide en gevarieerde netwerk. U ontmoet collega’s en discussieert mee over actuele thema’s. U wordt geïnspireerd door onze bijeenkomsten en ontvangt al onze publicaties. Jaarlijks vergadert u mee in de Algemene Leden Vergadering. Zo heeft u een stem in de koers van de vereniging.

 

particuliere leden

Als particulier lid bent u welkom bij al onze bijeenkomsten. U wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en kunt onze publicaties kosteloos opvragen. Jaarlijks vergadert u mee in de Algemene Leden Vergadering. Zo heeft u een stem in de koers van de vereniging.

Word ook lid

studenten leden

Als studentlid krijg je, voor een studentvriendelijke prijs, toegang tot onze publicaties en evenementen. Je kan immers niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van je professionele netwerk. Bovendien zijn er mogelijkheden voor stages bij de vereniging.

Word ook lid

samenwerkingspartners

Ontwerpbureaus

FABRICations        H+N+S Landschapsarchitecten       POSAD MAXWAN       Studio Marco Vermeulen       Generation Energy       West8       Platform31       Wing       Urban Synergy       SITE urban development       Must Urbanism       Studio Hartzema       APPM       Bosch & Slabbers       De Zwarte Hond       Bureau Buiten       LOLA Landscape Architecten        Zoarchitecten       Feddes/Olthof Landschapsarchitecten       Loes Verhaart Stedenbouw       Arcadis Nederland       De open kaart

Rijksoverheid

Staatsbosbeheer Ministerie BZK  Interprovinciaal Overleg NOVI College van Rijksadviseurs Ministerie IenW Ministerie EZK Ministerie LNV Ministerie OCW Ministerie van Defensie Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid  Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Steden en regio’s

Provincie Utrecht Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Brabant Provincie Noord—Holland Provincie Overijssel Provincie Gelderland Provincie Flevoland

MRA MRE MRDH U10

Gemeente Amsterdam Gemeente Rotterdam Gemeente Drechtsteden Gemeente Haarlemmermeer  Gemeente Leiden Gemeente Zwolle Gemeente Eindhoven Gemeente Den Haag Gemeente Tilburg

City of Helsinki Oslo kommune City of Brussels
Métropole européenne de Lille City of Stockholm
Metropolregion Rheinland Malmö stad Comune Turin Métropole du Grand Paris

Universities and Research Institutes

Wageningen Universiteit TU Delft Melbourne School of Design European Policies Research Centre University van Amsterdam BNA-Onderzoek Breda University of Applied Sciences RWTH Aachen IHS Erasmus Universiteit Rijksuniversiteit Groningen L’Instituut Paris region ULisboa University of Manchester TU München Université Lumière Ghent University TU Eindhoven TU Dortmund University Duisburg-Essen Vrije Universiteit Brussels KU Leuven Politecnico di Torino ETH Zurich

Culturele instituten

Stichting Landschapstriennale Pakhuis de Zwijger IABR We Make the City Podium voor Architectuur Architectuur Instituut Rotterdam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Keilecollectief Het Nieuwe Instituut Natuurhostorisch Museum Rotterdam RTV Rijnmond Natuurmonumenten  CROW Benelux unie De OVAM

Particuliere bedrijven

Havenbedrijf Rotterdam Royal Schiphol Group OV-bureau Groningen Drenthe

 

terug naar boven terug naar boven