Toon filters

Helaas, geen resultaten

Landvestors II

The region

Landvestors II

Community of practice Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Lees verder

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees verder

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees verder

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees verder

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees verder

Het volgende landschap

Het volgende landschap

Landschap Met meer dan 60 programma-onderdelen en ruim 11.000 bezoekers stond de Landschapstriënnale 2017 in het teken van ‘Het volgende landschap’. Samen met Stichting Landschapstriënnale en chroniqueur Fred Feddes blikt Vereniging Deltametropool terug op deze levendige maand vol inspiratie, discussie, lessen en ideeën. De publicatie ‘Het volgende Landschap' is een retrospectief over de toekomst van ons landschap dat iedere Nederlander zal raken. Lees verder

Verstedelijk­ingsopgave van Nederland

Naar een gezamenlijke aanpak

Verstedelijk­ingsopgave van Nederland

Strategie Na jaren van weinig aandacht is de verstedelijking van Nederland weer stevig op de agenda terecht gekomen. Echter blijkt ook dat er geen vastgesteld verstedelijkingsbeeld en -beleid is voor Nederland. Dat terwijl de condities voor een krachtige, duurzame en effectieve verstedelijkingsstrategie wel aanwezig zijn. Lees verder

Energie en Ruimte

Een nationaal perspectief

Energie en Ruimte

Energie ‘Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie?’ ‘Past dat eigenlijk wel in Nederland?’ ‘Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap?’ Dit zijn vragen die nog niet eerder voor heel Nederland in detail zijn uitgewerkt en op kaart gezet. Deze publicatie schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes daarbij horen. Lees verder

Bicycle Landscape

Why The Netherlands looks like this

Bicycle Landscape

Landschap Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte. Lees verder

Spot On

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Spot On

Landschap Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat? En welk wetenschappelijk bewijs is te vinden voor de relatie tussen een hoogwaardig landschap en een florerende kenniseconomie? Verschillende regio's, ontwerpers en onderzoekers gingen met deze vragen aan de slag in twaalf pilotprojecten, gefaciliteerd door het onderzoeksteam van Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Lees verder

NOVI Nu

4 essays

NOVI Nu

Energie NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy. Deze kijken gezamenlijk naar: “What’s next?” voor de Nationale Omgevingsvisie? Lees verder

DialogueMaps

Interactief instrument voor landschaps­waardering

DialogueMaps

Landschap DialogueMaps is een interactieve GIS-viewer waarin landschaps-waardering centraal staat. Het kaart-instrument richt zich op gebieden met complexe waarderings-discussies in het (stedelijk) landschap, met als doel conflicten te identificeren en visualiseren. Zo is een beter gesprek met belanghebbenden mogelijk. De ontwikkeling van DialogueMaps is een co-productie van de vereniging met Rob Geldhof en de Wageningen Universiteit. Lees verder

Lage Landen 2020—2100

Een toekomstverkenning

Lage Landen 2020—2100

Energie Zoals de landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn hun rijke geschiedenis en gunstige ligging aan de Noordzee delen, zo delen ze ook de ruimtelijke uitdagingen waar ze de komende decennia voor staan. Deze studie onderzoekt welke winsten er geboekt kunnen worden door een meer samenhangende en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van de Lage Landen. Lees verder

Landvestors II

The region

community of practice
community of practice
Landvestors

How citizens and companies (could) invest in our landscapes

community of practice
community of practice
INTENS

De toekomst van het MRA landschap

landschap
landschap
KEER

Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed & Ruimte

energie
energie
Spot On

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

landschap
landschap
Blind Spot

metropolitan landscape in the global battle for talent

landschap
landschap
Maak Ruimte

Twaalf onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor Nederland

strategie
strategie
DialogueMaps

Interactief instrument voor landschaps­waardering

landschap
landschap
Maak Plaats!

Nieuwe visie op ruimtegebruik in Noord-Holland

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
terug naar boven terug naar boven