Toon filters

Helaas, geen resultaten

What If?

Ontwerpen aan Nederland 2100

What If?

What If? Is een ontwerpend onderzoek traject naar de toekomst van Nederland, uitgevoerd door MVRDV, IMOSS en Feddes/Olthof in opdracht van Stichting Ontwerp NL en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatie door Maurits de Hoog, Jutta Hinterleitner). Lees verder

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

Reflectie op en aanbevelingen voor ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

Platform Ontwerp NL nodigde vijf experts uit om te reflecteren op ontwerpend onderzoek in de ateliers over de grote transitieopgaven die vlak voor de zomer zijn georganiseerd in het kader van Ontwerpend onderzoek NOVEX. Met deze essay willen ze betogen dat een belangrijk aspect van ontwerpend onderzoek is dat nieuwe kennis en inzichten worden gegenereerd met ontwerpen als middel. Lees verder

Quickscan

Ontwerpend Onderzoek NL | 2016 - 2023

Quickscan

Platform Ontwerp NL is opgericht om kennis over het gebruik van ontwerp bij grote transitievraagstukken uit te wisselen en verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan is de Stichting Ontwerp NL opgericht. De eerste fase van ontwerpverkenningen door drie bureaus laat de mogelijke ontwikkeling van een aantal stedelijke gebieden voor het jaar 2100 zien. Parallel aan dit ontwerpwerk hebben we samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 - 2023). Dit essay doet verslag van deze analyse. Lees verder

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Collaboration, network, international, mobility, climate adaptation Next Generation Podium for Eurodelta 2022 explored the future developments for the territory of Eurodelta bringing out fresh ideas from the next generation urban thinkers. The 5-day conference consisted of three lunch forums and a two-day online symposium, held from 2-6 May 2022 Lees verder

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

Collaboration, network, international, mobility, climate adaptation The Next Generation Podium for Eurodelta explores the potential developments for the region of Eurodelta while creating an environment for creative ideas from the urban thinkers of the next generation. This year’s conference was made up of a three-day lunch forum on 20, 21 and 22 of March and a two-day online symposium on the 11 and 12 of May. Lees verder

Next Generation Podium for Eurodelta 2021

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta 2021

Collaboration, network, international, mobility, climate adaptation The Next Generation Podium for Eurodelta 2021 explored the future developments for the territory of Eurodelta from the perspectives of the next generation with discussions and insights from eminent speakers. The 5-day conference consisted of three lunch forums and a two-day online symposium between 17th and 21st May 2021. Lees verder

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

Architectuur In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd. Lees verder

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

Ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees verder

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

Verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees verder

Ons pleidooi

Ons pleidooi

Strategie Met ons pleidooi maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland. Lees verder

Landvestors II

The region

Landvestors II

Community of practice Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Lees verder

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees verder

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees verder

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees verder

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees verder

Het volgende landschap

Het volgende landschap

Landschap Met meer dan 60 programma-onderdelen en ruim 11.000 bezoekers stond de Landschapstriënnale 2017 in het teken van ‘Het volgende landschap’. Samen met Stichting Landschapstriënnale en chroniqueur Fred Feddes blikt Vereniging Deltametropool terug op deze levendige maand vol inspiratie, discussie, lessen en ideeën. De publicatie ‘Het volgende Landschap' is een retrospectief over de toekomst van ons landschap dat iedere Nederlander zal raken. Lees verder

Verstedelijk­ingsopgave van Nederland

Naar een gezamenlijke aanpak

Verstedelijk­ingsopgave van Nederland

Strategie Na jaren van weinig aandacht is de verstedelijking van Nederland weer stevig op de agenda terecht gekomen. Echter blijkt ook dat er geen vastgesteld verstedelijkingsbeeld en -beleid is voor Nederland. Dat terwijl de condities voor een krachtige, duurzame en effectieve verstedelijkingsstrategie wel aanwezig zijn. Lees verder

Energie en Ruimte

Een nationaal perspectief

Energie en Ruimte

Energie ‘Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie?’ ‘Past dat eigenlijk wel in Nederland?’ ‘Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap?’ Dit zijn vragen die nog niet eerder voor heel Nederland in detail zijn uitgewerkt en op kaart gezet. Deze publicatie schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes daarbij horen. Lees verder

Bicycle Landscape

Why The Netherlands looks like this

Bicycle Landscape

Landschap Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte. Lees verder

Spot On

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Spot On

Landschap Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat? En welk wetenschappelijk bewijs is te vinden voor de relatie tussen een hoogwaardig landschap en een florerende kenniseconomie? Verschillende regio's, ontwerpers en onderzoekers gingen met deze vragen aan de slag in twaalf pilotprojecten, gefaciliteerd door het onderzoeksteam van Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Lees verder

NOVI Nu

4 essays

NOVI Nu

Energie NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy. Deze kijken gezamenlijk naar: “What’s next?” voor de Nationale Omgevingsvisie? Lees verder

DialogueMaps

Interactief instrument voor landschaps­waardering

DialogueMaps

Landschap DialogueMaps is een interactieve GIS-viewer waarin landschaps-waardering centraal staat. Het kaart-instrument richt zich op gebieden met complexe waarderings-discussies in het (stedelijk) landschap, met als doel conflicten te identificeren en visualiseren. Zo is een beter gesprek met belanghebbenden mogelijk. De ontwikkeling van DialogueMaps is een co-productie van de vereniging met Rob Geldhof en de Wageningen Universiteit. Lees verder

Lage Landen 2020—2100

Een toekomstverkenning

Lage Landen 2020—2100

Energie Zoals de landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn hun rijke geschiedenis en gunstige ligging aan de Noordzee delen, zo delen ze ook de ruimtelijke uitdagingen waar ze de komende decennia voor staan. Deze studie onderzoekt welke winsten er geboekt kunnen worden door een meer samenhangende en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van de Lage Landen. Lees verder

Quickscan

Ontwerpend Onderzoek NL | 2016 - 2023

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Eurodelta Knowledge Platform

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
Next Generation Podium for Eurodelta 2023

Eurodelta Knowledge Platform

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
Next Generation Podium for Eurodelta 2021

Eurodelta Knowledge Platform

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
collaboration, network, international, mobility, climate adaptation
Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
Landvestors II

The region

community of practice
community of practice
Landvestors

How citizens and companies (could) invest in our landscapes

community of practice
community of practice
INTENS

De toekomst van het MRA landschap

landschap
landschap
KEER

Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed & Ruimte

energie
energie
Spot On

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

landschap
landschap
Blind Spot

metropolitan landscape in the global battle for talent

landschap
landschap
Maak Ruimte

Twaalf onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor Nederland

strategie
strategie
DialogueMaps

Interactief instrument voor landschaps­waardering

landschap
landschap
Maak Plaats!

Nieuwe visie op ruimtegebruik in Noord-Holland

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
terug naar boven terug naar boven