Ons pleidooi

17 januari 2022

Met ons pleidooi maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland.

We hebben de afgelopen jaren, vaak met elkaar, achter de schermen gewerkt aan de opgave die steeds prominenter de voorpagina’s beheersen. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om meer visie en regie op de ruimtelijke ordening en, vooral, meer samenhang. De Vereniging biedt aan met partners het kabinet de komende periode te ondersteunen.

Nu de tijd rijp is, beseffen we dat inzicht, vooral als daarbij investeringen beschikbaar zijn, geen garantie voor resultaat. Uitvoering vraagt organisatiekracht, vaardigheid en kennis, factoren die niet met een druk op de knop beschikbaar zijn. #hoedan is niet voor niets een hashtag die in veel van de feeds van onze rijksoverheid langskomt.

Met dit manifest maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland. We bouwen graag mee aan, zoals het coalitieakkoord het verwoordt: “een Nederland dat koploper wil zijn” en aan “een groene toekomst”. We zetten daartoe ons netwerk van kennis en ervaring in en werken daarin samen met onze leden en partners.  

De Vereniging hoopt ook op uw steun bij deze stap, als lid van de vereniging of als samenwerkingspartner,  binnen uw eigen verantwoordelijkheden. We hopen dat u het manifest kunt onderschrijven en verspreiden en we kijken uit naar de samenwerking met u in het komende belangrijke jaar.  

Namens het bestuur en het agentschap van Vereniging Deltametropool

terug naar boven terug naar boven