De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

29 mei 2019

Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie.

De ontwerpstudie

Tussen januari en november 2018 hebben tal van teams in uiteenlopende samenstelling onderzocht wat het verbeelden van de stad van de toekomst kan betekenen voor de ruimtelijke inrichting ervan. Op basis van het instrument ‘ontwerpend onderzoek’ studeerden ontwerpers en experts op de grote uitdagingen vaar Nederland voor staat. Zij bespreken hun bevinden steeds weer met de gemeenten en stakeholders die betrokken waren bij de vijf aangewezen studiegebieden. dit was een creatief en boeiend proces, dat alle deelnemers hielp de luiken open te zetten om met een frisse blik te kijken naar de stad en de grote transitieopgaven. Dit proces en de vrije denkruimte die de deelnemers elkaar gunden, resulteerden in ontwerpvisies die mogelijke toekomsten van onze steden voorstelbaar maken. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het zijn inspirerende en rijke toekomstbeelden die aan het denken zetten en energie geven voor doorontwikkeling en uitvoering.

Boekpresentatie van 'De stad van de toekomst' met een deel van de betrokkenen Boekpresentatie van 'De stad van de toekomst' met een deel van de betrokkenen. Foto: Rick Keus

De publicatie

We hopen dat bij het lezen van deze publicatie het enthousiasme dat wij tijdens de ontwerpstudie hebben gevoeld overspringt op de lezer die is betrokken bij de toekomst van onze steden – of het nu is als stedelijk professional, beleidsmaker, gebiedsontwikkelaar, bestuurder, professional op het gebied van een van de transitieopgaven, onderzoeker, student, stadsmaker, volkshuisvester, belegger, bouwer of bewoner.

De toekomst biedt ongekende uitdagingen, maar – zoals de uitkomsten van deze ontwerpstudie laten zien – ook voldoende aanknopingspunten voor beleidsmakers die het verschil willen maken in het bouwen aan de stad van de toekomst.

Spread uit de publicatie met de locatie-introductie Amsterdam Haven Stad. Spread uit de publicatie met de locatie-introductie Amsterdam Haven Stad..

De publicatie met daarin alle resultaten van de ontwerpstudie, werd op 18 april 2019 gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut. Alle leden van Vereniging Deltametropool kunnen de publicatie voor 7 euro (verzendkosten) per post ontvangen. Neem contact hierover op met ons secretariaat. Het boek is ook online  te bestelling in de BNA-shop.

Met Vereniging Deltametropool hebben we intensief bijgedragen aan de totstandkoming van de studie en publicatie. Lees meer over onze betrokkenheid en het traject als geheel op de projectpagina.

terug naar boven terug naar boven