De stad van de toekomst

Machines for living revisited

Er komen veel veranderingen op onze steden af. Hoe kunnen deze veranderingen bijdragen aan het ontwikkelen van aantrekkelijke steden?

Vijf ontwerplocaties

Aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn nieuwe manieren van stad maken onderzocht. De onderliggende vraag was hoe we toekomstige bouwopgaven kunnen koppelen aan grote transities, zoals op het gebied van energie, vervoer, landschap en circulaire economie. Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar sectorale opgaven op de korte termijn? Welke kansen en wrijvingen zien we dan ontstaan? En, hoe komen we tot een samenhangende ontwerpoplossing en tot welke verleidelijke en prikkelende (eind)beelden kan dit leiden?

Publicatie De stad van de toekomst Locatie Intropagina Publicatie De stad van de toekomst Locatie Intropagina.

Met experts vanuit verschillende sectoren

Gedurende 2018 werkten tien multidisciplinaire teams aan visies voor de vijf locaties. Naast architecten en stedenbouwkundigen werkten landschapsarchitecten, mobiliteitsexperts, experts op gebied van circulaire economie, energietransitie, Future Strategies en Smart Cities, kunstenaars, schrijvers, etc. mee aan deze grote ontdekkingsreis. Deelnemers aan de studie werkten op een ‘level playing field’ samen met alle betrokkenen vanuit gemeenten en gebieden.

 

Masterclass Energietransitie Masterclass Energietransitie.

Rol van Vereniging Deltametropool

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

Als Vereniging Deltametropool hebben we gedurende het traject de kracht van ons netwerk gebruikt en gefocust op de strategische positionering van het onderzoek en het organiseren van masterclasses en bijeenkomsten. Tijdens deze momenten werden de ontwerpteams gevoed door experts op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, raakten bestuurders bekend met de ontwerpers en heeft men aanbevelingen aan elkaar kunnen doen voor de ontwikkeling van Nederlandse steden.

Publicatie De stad van de toekomst Publicatie De stad van de toekomst.

De publicatie met daarin alle resultaten van de ontwerpstudie, werd op 18 april 2019 gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut. Alle leden van de Vereniging Deltametropool kunnen voor 7 euro (verzendkosten) de publicatie per post ontvangen. Neem contact hierover op met ons secretariaat.

Het boek is ook online  te bestellen in de BNA-shop.

terug naar boven terug naar boven