Verbeelding voor een vierkante kilometer stad

De stad van de toekomst

In de zoektocht op te begrijpen wat de ruimtelijke impact is van veranderingen die op onze steden af komen is ontwerpstudie 'De stad van de toekomst' ontstaan. Met tien ontwerpteams en in totaal ruim 150 betrokken is er na een jaar werken aan deze vraag een heuse beweging op gang gekomen en zijn er rijke en inspirerende toekomstbeelden opgeleverd.

Vijf ontwerplocaties

Aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn nieuwe manieren van stad maken onderzocht. De onderliggende vraag was hoe we toekomstige bouwopgaven kunnen koppelen aan grote transities, zoals op het gebied van energie, vervoer, landschap en circulaire economie. Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar sectorale opgaven op de korte termijn? Welke kansen en wrijvingen zien we dan ontstaan? En, hoe komen we tot een samenhangende ontwerpoplossing en tot welke verleidelijke en prikkelende (eind)beelden kan dit leiden?

Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Lees het in de publicatie.

De werkwijze

Gedurende 2018 werkten tien multidisciplinaire teams aan visies voor de vijf locaties. In de teams werkten naast architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten onder andere ook experts op gebied van mobiliteit, circulaire economie en energietransitie, futurologen, kunstenaars en schrijvers. mee aan deze grote ontdekkingsreis. De teams werkten nauw samen met alle betrokkenen vanuit gemeenten en andere betrokken organisaties. Tijdens het traject zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waar de teams hun (tussen)resultaten aan elkaar presenteerden en bediscussieerden. Daarnaast werden er colleges van experts aangeboden om de kennis op het gebied van de complexe transities bij te schaven. Al met al een intensief traject met veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ideeën.

Masterclass 'Complexiteit als kans' in Leeuwarden Masterclass 'Complexiteit als kans' in Leeuwarden. Foto: Ruben van Vliet

Rol van Vereniging Deltametropool

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK. Als Vereniging Deltametropool hebben gedurende het traject de kracht van ons netwerk gebruikt en gefocust op de strategische positionering van het onderzoek en het organiseren van masterclasses en bijeenkomsten. Tijdens deze momenten werden de ontwerpteams gevoed door experts op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, raakten bestuurders bekend met de ontwerpers en heeft men aanbevelingen aan elkaar kunnen doen voor de ontwikkeling van Nederlandse steden.

De resultaten

De uitkomsten – scenario’s, eindbeelden en roadmaps die aantonen hoe we er daadwerkelijk kunnen komen – maken de stad van de toekomst voorstelbaar. Op de website van BNA zijn de ontwerpstudies samengevat.

 

terug naar boven terug naar boven