What If?

Ontwerpen aan Nederland 2100

15 februari 2024

What If? Is een ontwerpend onderzoek traject naar de toekomst van Nederland, uitgevoerd door MVRDV, IMOSS en Feddes/Olthof in opdracht van Stichting Ontwerp NL en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatie door Maurits de Hoog, Jutta Hinterleitner).

De resultaten van het ontwerpend onderzoek worden gebundeld in een publicatie die binnenkort gedeeld kan worden. Momenteel worden ook gastauteurs uitgenodigd om een ​​bijdrage te leveren, met hun eigen reflectie op de potentie van ontwerpend onderzoek als beleids- en planningsinstrument.

Context van What If en Platform Ontwerp NL:

De Platform Ontwerp NL is in 2023 opgericht door de beroepsverenigingen van architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, ingenieurs en stedenbouwers, de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Vereniging Deltametropool. Doel van de stichting is om kennis over ontwerp en ontwerpend onderzoek rond de grote transities, waar Nederland voor staat, uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

Het platform vormt hét adres voor ontwerpend onderzoek bij de transitievraagstukken. Het doel van Platform Ontwerp NL is daarom het bevorderen en ondersteunen van de inzet van ontwerpkracht in de grote verbouwing van Nederland, het gesprek tussen betrokkenen hierover bevorderen en door ervaringen te delen bij te dragen aan innovatie. Het is de bedoeling een duurzame constructie op te bouwen waarin ontwerpend Nederland de benodigde bijdragen kan leveren aan de transitieopgaven op de middellange en lange termijn. Het platform wordt gedragen door alle vakverenigingen in het ruimtelijke domein.

Gesteund door een financiële bijdrage vanuit BZK heeft Stichting Ontwerp NL in het afgelopen jaar een ruimtelijke verkenningen opgestart voor de lange termijn. MVRDV ontwikkelde een vernieuwende scenario-aanpak en drie bureaus (MVRDV, Feddes Olthoff en Imoss) experimenteerden met What-if-verkenningen voor representatieve delen van Nederland in 2100. De studies worden nu afgesloten met een publicatie. Deze wordt eind april aangeboden aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de stand van zaken rond de Nota Ruimte (Kamerdebat op 24 april).

De publicatie bundelt resultaten en leerpunten uit de What if-verkenningen en maakt deze toegankelijk voor de vak gemeenschap en voor beleidsmakers op alle schaalniveaus – van ministerie tot gemeente. De publicatie is geschikt als ‘long read’ voor ruimtelijke ordenaars en andere ruimtelijk experts, die voor ingewikkelde keuzes staan bij de inrichting van Nederland. Door te laten zien wat er zou kunnen gebeuren als bepaalde aannames leidend zijn – ‘what if’ – krijgen we een beter beeld van hoe overheden zouden moeten en kunnen sturen.

terug naar boven terug naar boven