Quickscan

Ontwerpend Onderzoek NL | 2016 - 2023

28 augustus 2023

Platform Ontwerp NL is opgericht om kennis over het gebruik van ontwerp bij grote transitievraagstukken uit te wisselen en verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan is de Stichting Ontwerp NL opgericht. De eerste fase van ontwerpverkenningen door drie bureaus laat de mogelijke ontwikkeling van een aantal stedelijke gebieden voor het jaar 2100 zien. Parallel aan dit ontwerpwerk hebben we samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 - 2023). Dit essay doet verslag van deze analyse.

We hebben ernaar gestreefd de belangrijkste thema’s voor de langere termijn te destilleren, lacunes in het ontwerpend onderzoek te identificeren en de volgende stappen in het werk van de Stichting Ontwerp NL te verduidelijken.

De Challenge Landschap 2070 van de RLI vormde de aanleiding voor een groot aantal ontwerpverkenningen, zeer divers qua thema, schaal, planningshorizon en aanpak. Een quickscan leverde meer dan 400 voorbeelden op.

Het promotieonderzoek Dutch New Worlds van Christian Salewski uit 2012 biedt goede aanknopingspunten om grip te krijgen op deze veelheid. In zijn beschrijving van scenariostudies in de Nederlandse planningspraktijk in de periode 1970-2000 onderscheidt hij verschillende soorten toekomstbeelden: visie, trend, scenario en utopie/dystopie. Deze toekomstbeelden dienen zeer verschillende doelen.

Salewski’s onderscheid is voor dit onderzoek verder uitgebreid. De concepten zijn gebruikt om een overzicht te construeren waarin de verschillende voorbeelden van research by design zijn opgenomen.

De Quickscan is een werk-in-uitvoering. We zijn van plan om het onderzoek te blijven updaten. Stuur uw suggesties / aanvullingen van de werken naar Ana Luisa Moura.

terug naar boven terug naar boven