DialogueMaps

Interactief instrument voor landschaps­waardering

21 november 2015

DialogueMaps is een interactieve GIS-viewer waarin landschaps-waardering centraal staat. Het kaart-instrument richt zich op gebieden met complexe waarderings-discussies in het (stedelijk) landschap, met als doel conflicten te identificeren en visualiseren. Zo is een beter gesprek met belanghebbenden mogelijk. De ontwikkeling van DialogueMaps is een co-productie van de vereniging met Rob Geldhof en de Wageningen Universiteit.

 

update : Probeer DialogueMaps zelf online uit, in Hart van Holland of Woerden of download de afstudeerscriptie van Rob Geldhof: GIS-instrument voor landschapswaardering (English, PDF)

 

waarden inzichtelijk

De waardering van het landschap is een heikel punt in de ruimtelijke ordening van stadrandzones. Een terugtredende overheid, een liberalisering van het landschapsbeleid en een toenemende ruimtelijke dynamiek in de agrarische sector leiden tot een intense waarderingsdiscussie: wat is het landschap nabij de stad ons waard? En hoe maken we de waarden in het landschap inzichtelijk?

Cultuurhistorie, openheid en ecologische waarden van het metropolitane landschap zijn lastig in geld uit te drukken en vallen daarom vaak onterecht weg in MKBA’s en andere vergelijkingen. Ook is er vaak te weinig inzicht in de conflicten tussen waarden van boeren, recreanten, bewoners en belangenorganisaties. DialogueMaps maakt deze waarden visueel en laat zien wat er gebeurt in verschillende toekomstscenario’s. Dit is het begin van een beter onderbouwde dialoog.

DialogueMaps. Interactief Kaartinstrument voor Landschapswaardering

Na een test in regio Hart van Holland, werd DialogueMaps in 2015 professioneel toegepast in polder Kamerik (Woerden), samen met De Stichtse Rijnlanden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Bond Heemschut en gemeente Woerden. De waarden van het cultuurhistorische veenweidelandschap zijn in kaart gebracht en toekomstige alternatieven voor waterbeheer en landbouw besproken met stakeholders tijdens meerdere sessies.

terug naar boven terug naar boven