Merten Nefs

Programmaleider

Merten Nefs is architect en onderzoeker, en groeide op in Zeeland. Na zijn studie in Delft (2003) werkte hij vijf jaar in São Paulo (Brazilië), waar hij onderzoek deed naar gentrification en cultuurbeleid, en gebouwen realiseerde in samenwerking met vooraanstaande ontwerpbureaus.

Sinds 2010 richt hij zich bij Vereniging Deltametropool op de sterke relaties tussen mobiliteit en verstedelijking, en tussen de kenniseconomie en de kwaliteit van de leefomgeving en het Nederlandse landschap. In de programma's SprintStad en Landschap als Vestigingsvoorwaarde legt hij verbanden tussen theorie en praktijk, door middel van publicaties, planning support tools, ontwerpend onderzoek, evenementen in binnen- en buitenland (zoals de Landschapstriënnale) en het verbinden van professionals, bijvoorbeeld in een Community of Practice.

Hij geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en vanaf 2019 promoveert hij op het onderwerp Landscapes of Trade bij TU Delft en Erasmus School of Economics. Het onderzoek belicht de drijvende krachten achter het logistiek complex van Nederland, en de mogelijkheden om dit met ruimtelijke oplossingen duurzamer te maken. Parallel hieraan organiseert Merten bijeenkomsten, publicaties, workshops en ontwerp challenges, om het publieke debat over het onderwerp aan te wakkeren.

Bekijk Merten's publicaties.

merten.nefs@deltametropool.nl LinkedIn

dagelijks bestuur

Leen Verbeek - voorzitter

Flevoland (Commissaris van de Koning)

LinkedIn

Paul Langeweg

Zelfstandig adviseur

LinkedIn

Martina Huijsmans

Gemeente Delft (wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening)

Mail

Maurits Schaafsma

Stedenbouwkundige, Gemeente Haarlemmermeer

Mail

Erik Pasveer

Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Mail
terug naar boven terug naar boven