Rien van de Wall

Projectleider

Ik ben historicus (KU Leuven, 2007) en ruimtelijk planner (Vrije Universiteit Brussel, 2014). Tussen 2013 en 2020 heb ik me als beleidsmedewerker bij het Vlaams en vervolgens het Brussels Gewest toegelegd op projecten die partijen in de domeinen van gezondheid, welzijn, sport en cultuur betrokken bij stads- en gebiedsontwikkeling. In dezelfde periode heb ik Brusselse verenigingen en onderzoeksinstellingen samengebracht om als collectief Bye Bye Kleine Ring het debat over mobiliteitstransitie en publieke ruimte aan te vuren.

Voortbouwend op deze ervaring werk ik bij Vereniging Deltametropool mee aan het vormgeven van innoverende praktijken die tegemoetkomen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van vandaag. Integraal denken en brede samenwerkingen opbouwen zie ik hiervoor als twee noodzakelijke voorwaarden.

rien.vandewall@deltametropool.nl LinkedIn

dagelijks bestuur

Leen Verbeek - voorzitter

Flevoland (Commissaris van de Koning)

LinkedIn

Paul Langeweg

Zelfstandig adviseur

LinkedIn

Martina Huijsmans

Gemeente Delft (wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening)

Mail

Maurits Schaafsma

Stedenbouwkundige, Gemeente Haarlemmermeer

Mail

Erik Pasveer

Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Mail
terug naar boven terug naar boven