Topeconomie vraagt om toplandschap

Community of practice 'Landschap als vestigingsvoorwaarde'

Onze kenniseconomie schreeuwt om talent, dat zich alleen vestigt waar de leefkwaliteit zeer goed is. De eisen die we stellen aan onze leefomgeving worden steeds hoger, terwijl ook allerlei ingrijpende ontwikkelingen ruimte claimen rond en tussen de steden. Hoe staan we ervoor ten opzichte van buitenlandse metropolen en wat kunnen we in Nederlandse regio's concreet doen?

In de kenniseconomie hebben veel regio’s de traditionele vestigingsvoorwaarden al op orde (belastingklimaat, bereikbaarheid), waardoor de kwaliteit van de leefomgeving een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het vasthouden en aantrekken van talent. Mede dankzij 12 inspirerende pilotprojecten en de prominente discussie op de Landschapstriënnale 2017 staat het onderwerp al bij veel partijen op de agenda, maar we hebben ons doel nog niet bereikt.

De community of practice (CoP) staat open voor iedereen, grote organisaties met grote plannen en dito budgetten die de community gewicht geven, initiatieven die op zoek zijn naar een goed netwerk en inhoudelijke positionering, en individuele deelnemers die graag hun kennis ter beschikking stellen of gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ermee aan de slag willen.

ACTUEEL

 • 11-21 juni lunch workshop Panorama Nederland meets PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert 7 thematische workshops, met o.a. op 12 juni Rijk Boerenland. (schrijf hier in)
 • 11 juni Workshop Mathenesse aan de Maas (Rotterdam, besloten)
 • 13 juni middag – Landschapspark Zuidvleugel, CoP regiodag georganiseerd door Zuid-Holland en Dordrecht. Werkbezoek en workshop op locatie: getijdenpark Drechtsteden. (meld aan via email)
 • 19 juni middag – INTENS: toekomst van het MRA landschap, CoP regiodag georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam. Met o.a. inspiratie uit het buitenland, narratief, atelieruitkomsten en financiering van het landschap. (onderdeel van ‘We make the city’, schrijf hier in)
 • 20 juni middag – Landschap en onbehagen, presentatie van Ruimte & Wonen #2 in Nijmegen (meld hier aan)
 • 25 juni hele dag – Landschap Verbindt, symposium georganiseerd door RCE en Staatsbosbeheer, met deelsessie ingevuld door onze CoP over Verstedelijking & Natuur. (schrijf hier in)
Opzet van de CoP Opzet van de CoP.

Wie zijn we?

De community bestaat uit beleidsmakers (provincie, metropoolregio, gemeente, waterschap, rijk), ontwerpers, onderzoekers, bedrijven en andere partijen die het idee Landschap als Vestigingsvoorwaarde op de agenda zetten en in de praktijk brengen. Het betreft een zeer diverse groep uit verschillende achtergronden en disciplines, uit grote en kleine organisaties. De community heeft een track record dat begon in het Jaar van de Ruimte 2015, een onderzoeksgroep die de omgang met het metropolitane landschap in Nederland vergeleek met andere metropolen wereldwijd in 2016, en met ruim 150 betrokkenen 12 pilotprojecten presenteerde op de Landschapstriënnale 2017 (zie publicaties Blind Spot en Spot On).

Het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en Vereniging Deltametropool continueren de community die ontstaan is tot en met 2020, door voor bovenstaande partijen de context, het netwerk en het podium te organiseren. Meer dan 160 betrokkenen hebben zich reeds aangesloten bij de LinkedIn groep Landschap als Vestigingsvoorwaarde, waar leden het nieuws kunnen volgen en ook zelf hun vragen, evenementen en ideeën delen. Vier regio’s zijn sterker vertegenwoordigd in de CoP en organiseren elk een regiobijeenkomst in 2019: Noord-Brabant, Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland.

CoP programma 2019 CoP programma 2019.

Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen en organisaties (beleid, ontwerp, onderzoek etc.) die van elkaars praktijk leren en relevante kennis uitwisselen. Ze staan samen sterker in het onderwerp, stellen elkaars argumenten scherp, en hoeven niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden.

Activiteiten

Kort samengevat gaat de community

 • Direct zelf aan de slag – initiatief in de regio staat centraal
 • Inhoud (ruimtelijke kwesties) en proces (omgevingsvisie, landschapsfonds etc.) in samenhang aanpakken
 • Kennis en ervaring uitwisselen tussen regio’s en disciplines, leren uit best practices

De Landschapstriënnale 2020 (Brabant) en de Internationale Architectuurbiënnale 2020 (Rotterdam) vormen een aantrekkelijk podium om naartoe te werken als community. Om een stevig verhaal te creëren voor deze podia, dat zowel functioneert als vliegwiel voor de lopende initiatieven én een logisch vervolg is op het bestaande track record van de community, richten we 2019 in als werkjaar.

Matchmaking

We starten 2019 met matchmaking tussen iniatieven en partijen. Resultaat: kleine peer review en expert meetings.

Regio-uitwisseling

De vier meest verstedelijkte regio’s van Nederland organiseren eind van het voorjaar een kennismaking met hun landschappelijke concepten (landschapspark, ringpark, mozaïek en scheggen) en concrete praktijkvoorbeelden. Professionals uit andere regio’s reflecteren hierop en helpen mee urgente kwesties op te lossen.

Werkconferentie

In het najaar komt de Community of Practice bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en samen de koers te bepalen voor 2020.

CoP initiatieven CoP initiatieven.

De volgende thema’s komen o.a. aan bod

 • ‘On the side’ community – betrekken van bedrijven, burgers en andere partijen
 • Governance en financiering – het proces van visie naar praktijk
 • Wetenschappelijke onderbouwing – economisch, planologisch, ecologisch
 • Integraal aanpakken van opgaven – vooral de combinaties ‘stedelijke verdichting + recreatiebehoefte’, en ‘energietransitie + landbouw + kwaliteit’
 • Campuslandschap – samenwerking tussen bedrijven en overheden bij het ontwikkelen van werk-, woon- en recreatieomgevingen die talent vasthouden en aantrekken
 • Groenblauwe netwerken – investeren in robuuste landschapsstructuren die stad en land verbinden, en daarmee vele diensten leveren m.b.t. de leefbaarheid en gezondheid in de stad
 • Rijk boerenland – meervoudig ruimtegebruik en aantrekkelijk landschapsbeheer door boeren rond de stad – voedselproductie en afzet van streekproducten ín de stad
 • Landschappen van de nieuwe economie – omgaan met de ruimtelijke impact en mogelijkheden van datacentra, XXL logistiek, hightech kringlooplandbouw en energietransitie – keuzes maken en werken aan ‘nieuwe schoonheid’

Fotoverslag van community bijeenkomst oktober 2018

Community of Practice
terug naar boven terug naar boven