Topeconomie vraagt om toplandschap

Community of Practice 'Landschap als vestigings- voorwaarde'

Onze kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze worden steeds hoger worden, terwijl ingrijpende ontwikkelingen ruimte rond en tussen de steden claimen. De Community of Practice brengt landschap als vestigingsvoorwaarde in de praktijk.

In de kenniseconomie hebben veel regio’s de traditionele vestigingsvoorwaarden al op orde (belastingklimaat, bereikbaarheid), waardoor de kwaliteit van de leefomgeving een steeds belangrijkere rol speelt in het vasthouden en aantrekken van talent. Sinds de Landschapstriënnale 2017 staat het onderwerp al bij veel partijen op de agenda, maar we hebben ons doel nog niet bereikt. In de afgelopen jaren hebben we met meer dan 500 unieke deelnemers in tientallen evenementen, projecten en publicaties het thema verder uitgewerkt, verbreed en verdiept.

Wil je met je organisatie actief deelnemen aan de CoP? Of wil je gewoon op de hoogte blijven via onze CoP nieuwsbrief? Neem dan contact op met shailaja.shah@deltametropool.nl

De community of practice (CoP) staat open voor iedereen, grote organisaties met grote plannen en dito budgetten die de community gewicht geven, initiatieven die op zoek zijn naar een goed netwerk en inhoudelijke positionering, en individuele deelnemers die graag hun kennis ter beschikking stellen of gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ermee aan de slag willen.

 

Onze voorgaande activiteiten

Fragment uit de video Hightech Highgreen

Wie zijn we?

De community bestaat uit beleidsmakers (provincie, metropoolregio, gemeente, waterschap, rijk), ontwerpers, onderzoekers, bedrijven en andere partijen die het idee Landschap als Vestigingsvoorwaarde op de agenda zetten en in de praktijk brengen. Het betreft een zeer diverse groep uit verschillende achtergronden en disciplines, uit grote en kleine organisaties. De community heeft een track record dat begon in het Jaar van de Ruimte 2015, een onderzoeksgroep die de omgang met het metropolitane landschap in Nederland vergeleek met andere metropolen wereldwijd in 2016, en met ruim 150 betrokkenen 12 pilotprojecten presenteerde op de Landschapstriënnale 2017 (zie publicaties Blind Spot en Spot On). We bouwen hiermee voort op baanbrekend onderzoek van Dirk Sijmons (Groene Metropool, 1995), Marco Vermeulen (Het Geniale Landschap, 2005) en de Wageningen Universiteit (Luttik en Breman, 2009).

Het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en Vereniging Deltametropool continueren de community die ontstaan is tot en met 2020, door voor bovenstaande partijen de context, het netwerk en het podium te organiseren. Meer dan 160 betrokkenen hebben zich reeds aangesloten bij de LinkedIn groep Landschap als Vestigingsvoorwaarde, waar leden het nieuws kunnen volgen en ook zelf hun vragen, evenementen en ideeën delen. Vier regio’s zijn sterker vertegenwoordigd in de CoP en organiseren elk een regiobijeenkomst in 2019: Noord-Brabant, Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland.

Community of Practice overzicht Community of Practice overzicht.

Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen en organisaties (beleid, ontwerp, onderzoek etc.) die van elkaars praktijk leren en relevante kennis uitwisselen. Ze staan samen sterker in het onderwerp, stellen elkaars argumenten scherp, en hoeven niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden.

Activiteiten

Kort samengevat gaat de community

 • Direct zelf aan de slag – initiatief in de regio staat centraal
 • Inhoud (ruimtelijke kwesties) en proces (omgevingsvisie, landschapsfonds etc.) in samenhang aanpakken
 • Kennis en ervaring uitwisselen tussen regio’s en disciplines, leren uit best practices
CoP initiatieven 2019 - de initiativen veranderen regelmatig, afhankelijk van de thematiek van het moment en hun eigen tijdlijn CoP initiatieven 2019 - de initiativen veranderen regelmatig, afhankelijk van de thematiek van het moment en hun eigen tijdlijn.

De volgende thema’s komen o.a. aan bod

 • ‘On the side’ community – betrekken van bedrijven, burgers en andere partijen
 • Governance en financiering – het proces van visie naar praktijk
 • Wetenschappelijke onderbouwing – economisch, planologisch, ecologisch
 • Integraal aanpakken van opgaven – vooral de combinaties ‘stedelijke verdichting + recreatiebehoefte’, en ‘energietransitie + landbouw + kwaliteit’
 • Campuslandschap – samenwerking tussen bedrijven en overheden bij het ontwikkelen van werk-, woon- en recreatieomgevingen die talent vasthouden en aantrekken
 • Groenblauwe netwerken – investeren in robuuste landschapsstructuren die stad en land verbinden, en daarmee vele diensten leveren m.b.t. de leefbaarheid en gezondheid in de stad
 • Rijk boerenland – meervoudig ruimtegebruik en aantrekkelijk landschapsbeheer door boeren rond de stad – voedselproductie en afzet van streekproducten ín de stad
 • Landschappen van de nieuwe economie – omgaan met de ruimtelijke impact en mogelijkheden van datacentra, XXL logistiek, hightech kringlooplandbouw en energietransitie – keuzes maken en werken aan ‘nieuwe schoonheid’
Community of Practice
terug naar boven terug naar boven