Landschaps­laboratorium

Hightech Highgreen

Dit lab, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, onderzoekt nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio.

Video High Tech High Green - Paul Gerretsen gaat in gesprek met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties

De Groene Corridor is een historische lijn in het landschap dat Oirschot en Eindhoven met elkaar verbindt. Het is daarmee niet alleen een visitekaartje van de hightech sector, en de werk- en leefomgeving van vele Brabanders en expats. Als stad-landverbinding krijgt deze lijn ook een belangrijke recreatieve betekenis. Er worden nu al diverse private en publieke initiatieven ontwikkeld, waaronder een route met kunstwerken

Het lab gaat ervan uit dat het aantrekkelijke landschap van belang is voor de kenniseconomie. Het potentieel hiervan kan nog veel beter worden benut en ook het behoud en de ontwikkeling van het landschap kan beter worden gewaarborgd. We willen bedrijven verleiden om samen met de overheid te investeren in de ruimtelijke aspecten van het vestigingsklimaat van het landschappelijk gelegen bedrijventerrein tussen Oirschot en Eindhoven. Hiertoe stellen we de volgende vragen: Hoe kan landschap verknoopt worden met het ‘daily urban system’ van de Brainport? Welke rol heeft Van Gogh National Park in ‘the battle for talent’? Welke kansen en obstakels zijn er voor een publiek-private ontwikkeling van de Brabantse hightech landschapsmetropool?

Vereniging Deltametropool maakt stapsgewijs samen met de initiatiefnemers van het Landschapslaboratorium (Eindhoven, Oirschot en Brabants Landschap) een factsheet met diverse tastbare waarden voor bedrijven, die hun betrokkenheid en investeringen in het landschap legitimeren. Tegelijkertijd brengen we met elkaar ook de stand van zaken van de huidige investeringen (vooral door overheden) in kaart. Door middel van gesprekken met bedrijven en overheden werken we toe naar een gedragen verhaal voor landschap als vestigingsvoorwaarde in de Groene Corridor, dat de partijen gezamenlijk kunnen presenteren tijdens de Landschapstriënnale in april 2021.

Download hier de huidige versie van de factsheet Hightech Highgreen. Het landschap levert voor bedrijven o.a. het volgende op: corporate identity, vasthouden en aantrekken van talent, verdienmodellen en gezondere productievere werknemers.

Werkprogramma landschapslaboratorium

 1. Interviewronde
  We spreken o.a. met Coöperatie Brainport Park, DPD Westfields, Brabants Groenfonds, Eindhoven Airport, Van Gogh Nationaal Park en met lokale bestuurders van Brabants Landschap, Oirschot en Eindhoven.
 2. Videosessie met overheid en bedrijfsleven
  Hierin benoemen de betrokken partijen hun gedeelde waarden en ambities voor het gebied, de obstakels en kansen voor samenwerking wat betreft landschapsontwikkeling.
 3. Landvestors voorstel
  Concrete ideeën voor landschapsfinanciering waar bedrijven en burgers in kunnen stappen. Deze ideeën worden vergeleken met mogelijkheden in een Duitse hightech regio, Rheinland. Beide regio’s leren van elkaars economische en landschappelijke strategieën en mogelijkheden.
 4. Werkconferentie Hightech Highgreen, onderdeel van de Landschapstriënnale, vrijdagochtend 23 april 2021 (via Zoom)
  Startschot voor een gezamenlijk aanpak landschap als vestigingsvoorwaarde – Hightech Highgreen – in de Groene Corridor.

Een werknemer van een high-end chipfabriek is in de kern een jager-verzamelaar. Die wordt enthousiast als hij of zij appels kan plukken in zijn eigen leefomgeving. – Carlos Faes, Phillips Fruittuin

 

Werkprogramma Hightech Highgreen 2021 Werkprogramma Hightech Highgreen 2021.

Landvestors II

Parallel met het landschapslaboratorium voeren we ook een ontwerpend onderzoek uit, in samenwerking met Flux Landschapsarchitecten en Bureau Buiten: Landvestors II – de regio. Dit is het vervolg op de Landvestors publicatie (2020), waarin we hebben onderzocht hoe burgers en bedrijven investeren in het landschap door middel van donaties, crowdfunding en verdienmodellen. In juli vond een expert meeting plaats met o.a. directeur van het Regionalpark Rhein-Main, deels gefinancierd door de luchthaven van Frankfurt. Uit onze eerdere onderzoeken bleek dat vooral de hightech sector belang heeft bij het aantrekken en vasthouden van talent en wereldwijd voorloper is in het mede investeren in landschap, op verschillende manieren. Landvestors II vergelijkt de Nederlandse Brainport regio met een Duitse hightech regio: Rijnland. We bekijken in het ontwerpend onderzoek hoe ‘landvestment’ de regionale landschapsontwikkelingen kan versnellen en aanvullen.

terug naar boven terug naar boven