Rik Thijs

Hightech Highgreen

04 maart 2021

Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Rik Thijs, wethouder in Eindhoven, gelooft in een groener Eindhoven en in de vele samenwerkingen in de regio, waarbij we veel meer moeten willen dan alleen greenwashing en standaard city marketing.

Aanwezigheid van groen om je hoofd leeg te maken na of tijdens het werk – na een jaar pandemie weet iedereen hoe belangrijk dat is. In de Brainport regio staat het al langer op de agenda, op een bepaalde manier al ruim een eeuw. Rik Thijs denkt meteen aan het park in het noorden van Eindhoven, vernoemd naar Anna Philips de Jongh, die het in 1920 met echtgenoot Anton schonk aan de stad. Anno 2021 is het een geliefde locatie voor een Eindje Om of een picknick. De groenblauwe opgave met veel groen en water is een sleutelstuk in de sterk groeiende en verdichtende gemeente. Thijs: “De groene wiggen, de groene parken die tot in de stad reiken, maar ook het vergroenen van de binnenstad zijn belangrijk.”

 

“De groene opgave is geen cafetaria, waar je als bedrijf ad hoc en naar keuze wat kan uitkiezen. De samenwerking met bedrijven is heel kansrijk, maar het moet wel goed en robuust.”

 

Samenwerking

Er zijn in de regio vele gremia, waar landschap en economie samenkomen en waar het landschap als vestigingsvoorwaarde vorm kan krijgen. Thijs noemt het Fonds voor Bovenwijkse Voorzieningen, waarin projectontwikkelaars 42 euro per vierkante meter bouwgrond bijdragen. Dit zou onder andere ten goede kunnen komen aan de realisatie van groen en openbaar vervoer in Eindhoven, ca. 4.000 euro per woning. Soms komen ontwikkelaars ook zelf met innovatieve groene ideeën, zoals een stadsbos op het VDMA terrein. Natuurlijk weten deze partijen ook, dat de waarde van – en dus de winst op een woning in die context vanzelf hoger wordt. En in de nieuwe verdichtingsvisie compenseert de gemeente iedere woning met 8 m2 groene openbare ruimte.

Het nieuwe Van Gogh Nationaal Park is ook een goed voorbeeld van samenwerking. Het park kent een ‘Brabantse aanpak’ van een brede coalitie van ondertekenende partners en financiers, waaronder gemeenten, Eindhoven Airport, ZLTO, natuurclubs en Rabobank. En in de Brainport Nationale Actieagenda, een samenwerking tussen Rijk en regio, staan ook de kwaliteit van openbare ruimte en buitengebied genoemd als opgave. Deze voorzieningen helpen talent vast te houden en aan te trekken.

Brainport Industries Campus, winter 2021 Brainport Industries Campus, winter 2021.

Geen greenwashing

Concreet projecten benoemen, zodat bedrijven en burgers kunnen aanhaken en bijdragen – zoals we in eerdere interviews hoorden, onderschrijft Thijs. “Ook voor de overheid is concreet zijn goed.” De groene opgave is echter geen cafetaria-model, waar je als stakeholder naar believen kunt kiezen en dan snel weer weg bent. Het moet ook mogelijk zijn met bedrijven en burgers samen te werken, op een manier die past in een lange termijn visie van het landschap, waarin je bouwt aan een robuuste structuur. Ook moet het in verhouding zijn. Bedrijven kunnen vaak meer dan ze nu doen, en zeker als het zichtbaarheid oplevert dan ligt greenwashing op de loer.

 

Leefmilieu als x-factor

Versterking van de leefbaarheid is cruciaal in Eindhoven komende jaren, voor de gezondheid en sociale cohesie van alle inwoners, maar ook als onderdeel van het economisch vestigingsklimaat. “Dat verhaal zou je niet moeten benaderen vanuit het bedrijf, maar juist vanuit de werknemers. Die hebben hard nodig om even offline te gaan in het weekend.” Eindhoven heeft geen standaard city marketing verhaal, geen borden ‘Welkom in de slimste of groenste regio’. Er is een brede inhoudelijke discussie over wat Eindhoven te bieden heeft. Eindhoven365 toont een veelzijdig verhaal met naast technologie ook kunst en cultuur, van internationaal tot lokaal georiënteerd. In de video Scaping the City vertelt Thijs, samen met andere groene professionals, hoe belangrijk groen in Eindhoven is en geeft hij een doorkijkje naar de toekomst.

terug naar boven terug naar boven