Landschap versterken door verstedelijking

CoP meetup - FoodValley

Maandagochtend 28 juni (online) - Nederlandse regio's staan voor de uitdaging om méér landschap te maken bij iedere stedelijke uitbreiding en verdichting. Dit is hard nodig om de leefbaarheid op peil te houden en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Maar hoe doe je dat? Welke ruimtelijke concepten, harde normen en slimme strategieën kunnen hierbij helpen?

Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde nodigt u uit voor een online meetup over dit onderwerp, aan de hand van de casus FoodValley. Tijdens dit gesprek, gemodereerd door Shera van den Wittenboer (College van Rijksadviseurs), zullen we ons buigen over de ambitie om het landschap bij verdere verstedelijking mee te ontwikkelen. Wat is de urgentie? En hoe kunnen we groen integraal meenemen in de opgave?

— Meld u hier aan
— of bekijk hier de livestream (terug)

Programma 28 juni (online)

10:30 Welkom met korte ronde langs CoP highlights 2021

10:45 Uitdaging Foodvalley Zuid, gepresenteerd door Jeroen Huneker (Gelderland) en Bertus Cornelissen (Provincie Utrecht)

11:05 Reacties en discussie

11:30 Kansrijke Rijksprogramma’s voor landschap en verstedelijking. Tips van Jeroen Bootsma (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en An van Veen (Staatsbosbeheer)

11:45 Slotdiscussie over (fysieke) CoP activiteiten na de zomer

12:00 Afronding

 

Bestuurlijk

Op 15 april organiseerde de CoP een bestuurlijk overleg over het onderwerp Landschap & Verstedelijking. Gedeputeerde Huib van Essen (Utrecht) nodigde collega’s van 5 andere provincies uit, samen met Staatsbosbeheer directeur Sylvo Thijsen en Rijksadviseur Jannemarie de Jonge. Na kennis te hebben genomen van elkaars strategieën, zetten de partijen in een vervolgafspraak een gezamenlijke agenda op.

Zie ook: Groen Groeit Mee.

terug naar boven terug naar boven