Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

24 april 2019

Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst.

Natuur in en bij de stad biedt veel voordelen: je kunt er wandelen, fietsen en zitten, het bergt water, verlaagt de temperatuur in de (te hete) zomer, het vangt fijnstof op. Staatsbosbeheer richt zich daarom in toenemende mate op het beheer van groengebieden in stedelijke regio’s en hecht er belang aan dat de bewoners kunnen beschikken over een goede groenstructuur. Om natuur dichtbij te brengen, voor een goed woonmilieu en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit onderzoek richt zich specifiek op de gebieden die voortkwamen uit drie nationale beleidsprogramma’s sinds 1965: Groene Sterren, Randstadgroenstructuur en Recreatie om de Stad; en in het bijzonder de gebieden die momenteel in eigendom of beheer zijn bij Staatsbosbeheer. Het doel van dit onderzoek is het duiden van het stelsel van naoorlogse (groot)stedelijke recreatiegebieden in West-Nederland, wat betreft hun totstandkoming, huidige waarde en gebruik, en mogelijke toekomst.Recreatiegebieden, als middel (of zelfs een nutsvoorziening) die de leefkwaliteit in de steden kan garanderen in de komende decennia, zijn namelijk een steeds belangrijker voorwaarde voor het welzijn en de welvaart van Nederland. Naast het bieden van een toekomstperspectief, dient dit onderzoek ook om aanknopingspunten te geven voor de doorontwikkeling van vier door Staatsbosbeheer aangedragen focusgebieden: het Waterlandse Bos (onderdeel Almeerderhout), Purmerbos, Abtswoudse Bos en Nieuw Wulven.

 

Download hier de grote tijdlijn van de Post 65 Recreatiegebieden (pdf, 2 Mb)
Download hier de grote tijdlijn van de Post 65 Recreatiegebieden (pdf, 2 Mb)

 

“Waarom ik hier kom? Voor de hond!” – gebruiker Purmerbos

“Trends in recreatie zijn cumulatief: elke periode komt er iets bij, maar wat we een eeuw geleden deden doen we ook nog steeds: wandelen, fietsen en paardrijden.”

“Ook in de jaren ’70 zag men de beheerskosten wel aankomen, maar de bosaanleg werd doorgezet omdat het belang groot was, in de
verwachting dat er door de ontstane waarden voldoende middelen voor goed beheer zouden komen.” – Rien van den Berg

‘’Ik heb de burgemeester een brief gestuurd, dat ik bang ben dat het hier te druk wordt door de horeca die er komt’’ – gebruiker Nieuw Wulven

terug naar boven terug naar boven