De Stadsnatuurkaart van Rotterdam

Ga mee naar buiten!

01 oktober 2015

Dit is de Stadsnatuurkaart van Rotterdam: een kaart die onze ‘grijze’ stad een nieuw, groen gezicht geeft. Gebruik de kaart om de wildernis in Rotterdam te vinden en haar schoonheid te ervaren!

Stadsnatuur

Stad en natuur zijn geen aparte entiteiten. Groen en dieren – wild of tam – zijn een inherent onderdeel van het stedelijk leven en worden door stedelingen gewaardeerd als een bijdrage aan de kwaliteit van leven. Rotterdam is welbekend voor zijn innovatieve architectuur en moderne uiterlijk. Maar, Rotterdam heeft ook veel parken, stadstuinen en productietuinen die het imago en de beleving van de stad door bewoners en bezoekers bepalen.

Vereniging Deltametropool heeft, in samenwerking met LOLA landscape architects, de Stadsnatuur Kaart van Rotterdam ontwikkeld. Deze kaart toont de grote stadsparken, de traditionele volkstuinen, maar ook de nieuwe gemeenschappelijke buurttuinen en productietuinen die het verschil maken in de hedendaagse stedelijke beleving. Als de traditionele en nieuwe stedelijke natuur wordt verbonden – door ‘vergeten’ groenstructuren en nieuwe verbindingen – kan een dicht stadsnatuurnetwerk ontstaan dat onze leefkwaliteit verbetert.

Dwaal door de Rotterdamse wildernis

De kaart is voor 2,50 verkrijgbaar bij Het Nieuwe Instituut, VVV, Rotterdam Info, OMI – Urban Guides, Bosch & de Jong, Rotterdamse Munt, Van Gennep, Damage Playground, verschillende stadslandbouwtuinen en is verkrijgbaar in onze shop (gratis voor leden).

Van lappendeken naar groen netwerk

Op het eerste gezicht lijken deze lokale initiatieven interessant, maar wat is de toegevoegde waarde voor de stad? Als we kijken naar de Stadsnatuurkaart van Rotterdam, stellen we vast dat het goed bestede energie is, die niet alleen de buurten en de sociale structuur daar verbetert, maar ook Rotterdam in zijn geheel mooier en groener maakt.

Stadsnatuur en stadstuinen kunnen belangrijke ‘stepping stones’ worden in een overkoepelende groenstructuur van Rotterdam. De Stadsnatuurkaart van Rotterdam integreert al deze verschillende soorten stedelijk groen. Bovendien toont de kaart dat deze diverse combinatie van stedelijke parken en volkstuinen, samen met de nieuwe stedelijke landbouw, stadstuinen en openbare daktuinen vaak al verbonden zijn door onbeheerde groene ruimtes, vergeten braakliggende grond en overgroeide heggen: natuurlijke plekken die vaak jarenlang niet of nauwelijks onderhouden zijn. Dit biedt een geweldige kans voor een beter doordachte groene stedelijke structuur; door deze stadsnatuur projecten en de vergeten natuur te verbinden, kan een coherent, dicht stedelijk natuur netwerk ontstaan dat de stedelijke beleving van Rotterdam verandert. Daarbij komt dat een onderling verbonden stadsnatuur netwerk een habitat kan vormen voor flora en fauna, en voor een beter klimaat in de stad zorgt. Stadsnatuur vangt stof, zorgt voor schone lucht en vangt warmte af in de zomer. Het zorg ook voor nieuwe vormen van natuur: stedelijke natuur kan onverwacht
wild zijn, rijk in soorten en spannend – een interessante toevoeging aan het welbekende geordende groen.

Het op een andere schaal kijken naar stadsnatuur en stadslandbouw draagt bij aan een bredere blik op de stad. Bottom-up initiatieven voor stadslandbouw en stadstuinen veranderen Rotterdam in een groenere stad, gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Het nieuwe stadsnatuur netwerk van Rotterdam moet niet alleen worden gekoesterd, maar ook beter worden verbonden en verder ontwikkeld: samen ontdekken en maken we het nieuwe stadsnatuur netwerk van Rotterdam!

De eerste versie van de Stadsnatuur Kaart Rotterdam was zeer succesvol en verscheen in oktober 2015. De kaart was gratis verkrijgbaar bij de vereniging, de diverse stadstuinen en -parken en bij Rotterdam Info. In de tweede versie is de kaart verder uitgebreid met onder meer stedelijk groen, groene vingers, meer tuinen en het stadsnatuur netwerk.

Uw locatie op de kaart of participeren?

Heeft u een (nieuwe) locatie die op de stadsnatuurkaart vermeld kan worden of heeft u belang bij de verdere uitwerking van dit thema in een brede coalitie? Neem voor meer informatie contact op via | Vereniging Deltametropool | of | LOLA landscape architects |.

terug naar boven terug naar boven