Historische waterstructuur als kapstok voor nieuwe ontwikkelingen

Landschapspark Zuidvleugel

Een van de opgaven in het verstedelijkte gebied van de Zuidvleugel is het versterken van het stedelijke landschap met de bijbehorende groenblauwe structuur van de provincie.

In opdracht van provinciaal adviseur Harm Veenenbos ging bureau Marco Broekman met deze opgave aan de slag, i.s.m. Nohnik en Vereniging Deltametropool. Aanleiding voor de verkenning vormt het groeiende inzicht dat niet alleen de groenblauwe structuur aan betekenis wint als vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en bewoners, maar ook dat andere opgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie) met een ruimtelijke impact op het landschap om een nieuwe aanpak vragen. Bovendien staat de regio voor een aanzienlijke verstedelijkingsopgave, waarmee de druk op het landschap in, om en tussen de steden toeneemt. Tijdens de verkenning is in drie workshops met verschillende stakeholders gesproken, van gemeenten tot groenbeheerders tot ondernemers.

De vraag welke consequenties dit heeft voor de rol van het stedelijke landschap van Zuid-Holland en de wijze waarop daaraan gewerkt moet worden, heeft geleid tot de verkenning ‘stedelijk landschap en groenblauwe structuur in Zuid-Holland’. (download links het rapport)

terug naar boven terug naar boven