Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

13 oktober 2022

In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd.

Tijdens de boekpresentatie namen toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers de bezoekers mee in ruimtelijke uitdagingen voor steden en geleerde lessen uit de ontwerpstudie.

Het boek is te koop op de site van uitgever public space.

De aanpak van stedelijke transformatieopgaven gaat op de schop. Er is immers onvoldoende ruimte om de grote uitdagingen van vandaag – op het vlak van klimaat, energie, circulaire economie, mobiliteit en huisvesting – een plek te geven. Hoog tijd dat we met een driedimensionale bril naar onze steden leren kijken en de openbare ruimte en gebouwen in samenhang bekijken met de ondergrond. Door opgaven aan te pakken vanuit de doorsnede (in plaats van de plattegrond) komen nieuwe en verrassende oplossingen op tafel, die niet alleen leiden tot een verbetering van de leefomgeving, maar ook multifunctioneel ruimtegebruik in de hand werken.

De centrale vraagstelling hierbij was:

Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?

Multidisciplinaire ontwerpteams gingen aan de slag in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. Gerenommeerde experts namen vervolgens het ontwerpend onderzoek onder de loep en reflecteren over het belang van de ondergrond en het ontwerpen vanuit de doorsnede.

 

In de ontwerpstudie wordt een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven centraal gesteld en vanuit de doorsnede gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De potenties van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen.

terug naar boven terug naar boven