Stad x Ruimte Plenaire sessie 1: Analyse en Visie

Stad x Ruimte, ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Op 25 juni vindt de eerste plenaire sessie van de ontwerpstudie Stad x Ruimte plaats. Tijdens deze sessie zullen de zeven ontwerpteams hun analyse, conclusie en visie op de respectievelijke cases presenteren en daarbij een doorkijk geven naar hun uiteindelijke ontwerpambitie.

Het aangeven van de oplossingsrichting vanuit  de conclusies en de ondersteunende  argumentatie is hierbij een belangrijke schakel richting de uitwerking van een integraal ontwerp dat na de zomerperiode z’n beslag zal krijgen. Dit is ook het moment waarop de steden die een casus hebben aangedragen (Oostende, Amsterdam, Rotterdam, Mechelen, Leuven en Maastricht) hun eerste terugkoppeling zullen geven.Daarnaast zullen de studenten vanuit de ontwerpstudio, die parallel aan dit ontwerpend onderzoek loopt, zullen een voorproefje laten zien van hun ideeën over de cases.

Meld u aan voor de sessie

Programma 28 juni (online)

8:45 Inloop: virtuele expositie studententeams

9:00 Welkom en inleiding, Gijsbert Schuur (COB) namens het projectteam

9:05 Presentatie case Amsterdam, team H.U.S. (Healthy Urban Systems)

9:25 Presentatie case Leuven, team SUPTERRA

9:45 Eerste reactie vertegenwoordigers gemeente

9:55 Presentatie case Maastricht, team Grondwerk

10:15 Presentatie case Mechelen,team tek

10:35 Eerste reactie vertegenwoordigers gemeente

10:45 Pauze: virtuele expositie studententeams

11:00 Presentatie case Oostende, team BUUR-SWECO-Enprodes

11:20 Presentatie case Rotterdam:

  • Team CITYFÖRSTER+Openfabric+MOVE Mobility
  • Team Ingenieurs uit Delft

12:00 Eerste reactie vertegenwoordigers gemeente

12:10 Reflectie op het geheel vanuit een Vlaams en Nederlands beleidsperspectief door Els Willems, teamverantwoordelijke               strategische planning en handhavingsbeleid voor ruimte en milieu van het Departement Omgeving en Marleen de Ruiter, Beleidsadviseur Ruimtelijk Ontwerp, Min.BZK/Directie Ruimte & Leefomgeving (Atelier X) en City Deal Openbare Ruimte.

12:25 Aanvullingen op de reflectie vanuit bezoekers via de chat

12:30 Sluiting, Gijsbert Schuur

 

Over de ontwerpstudie Stad x Ruimte

In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. De masterclasses en de plenaire sessie zijn daarbij publiek toegankelijk. Lees meer op de projectpagina en de website van het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB)

terug naar boven terug naar boven