Stad x Ruimte, publieksevent en boek­presentatie

Publieksevent en boekpresentatie ontwerpstudie Stad × Ruimte

De ontwerpstudie Stad x Ruimte is afgerond met een prachtig boek. Deze publicatie wordt op donderdag 6 oktober 2022 gepresenteerd in het Lindner WTC Hotel & City Lounge in Antwerpen.

De ontwerpstudie Stad × Ruimte is afgerond met een prachtige publicatie en met gepaste trots nodigen we u van harte uit om de presentatie hiervan bij te wonen. De boekpresentatie gaat gepaard met een feestelijk publieksevent waarin toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers – vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk, onderwijs & onderzoek – de bezoekers meenemen in de ruimtelijke uitdagingen voor de steden, de mogelijke antwoorden hierop en de geleerde lessen van de ontwerpstudie. Deze laten zien hoe door anders kijken, denken en handelen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering, mobiliteit, circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit, Kunnen we zo’n veelvoud aan opgaven nog wel ruimtelijk inpassen als we kijken naar de huidige inrichting van de openbare ruimte? Hoe kunnen we de ondergrond hierbij betrekken? En wat kan ontwerpend onderzoek hierbij betekenen? Moeten we ons hedendaagse denken over ruimtegebruik niet kantelen om uitdagingen daadwerkelijk te kunnen aanpakken? Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

De publicatie wordt op donderdag 6 oktober 2022 feestelijk gepresenteerd in het Lindner WTC Hotel & City Lounge in Antwerpen. Tijdens de boekpresentatie nemen toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers bezoekers mee in ruimtelijke uitdagingen voor steden en de geleerde lessen uit de ontwerpstudie. Voor dit evenement zijn tachtig plaatsen beschikbaar. Als u erbij wilt zijn, kunt u zich aanmelden via deze link

Programma 6 oktober

 • 12.45u Inloop
 • 13.00u Programma:
  • Welkomstwoord door Christophe Pelgrims namens de Vlaamse overheid
  • Een drietal inleidende presentaties van vertegenwoordigers bestuur, beleid en beroepspraktijk
  • Elevator-pitches ontwerpteams
  • Lessen uit de ontwerpstudie
  • Paneldiscussie door vertegenwoordigers vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk en onderwijs
  • Boekuitreiking
 • 16.15u Borrel en hapje.

Aanmelden

We hebben slechts 80 plaatsen, meld je snel aan via evenbrite van het Departement Omgeving

Meld je aan

Over de ontwerpstudie Stad x Ruimte

In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. De masterclasses en de plenaire sessie waren daarbij publiek toegankelijk. Lees meer op de projectpagina en de website van het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB)

Zeven multidisciplinaire ontwerpteams uit de praktijk en zes studententeams van de TU Delft hebben in 2021 uiteenlopende locaties onder de loep genomen in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. De locaties hebben elk een eigen karakter en specifieke condities zoals een historische woonbuurt, sportpark, wederopbouwwijk, industrieterrein, havengebied en verkeersknoop. De teams hebben hierop een eigen visie ontwikkeld en vertaald naar een integraal ontwerp voor een locatie als een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Het gemeenschappelijke vertrekpunt was hoe integraal en multifunctioneel ruimtegebruik hieraan kan bijdragen waarbij ondergrond, openbare ruimte en gebouw onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

terug naar boven terug naar boven