Stad x Ruimte - Plenaire Eindpresentatie: Ontwerp en strategie

Stad x Ruimte, Plenaire Eindpresentatie

Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik, van openbare ruimte, ondergrond en gebouw, binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? Tijdens de 2de plenaire sessie op vrijdag 29 oktober zullen de 7 ontwerpteams de analyses, de principes en de ontwerp/ontwikkelstrategieën presenteren die ze in antwoord op deze centrale vraag hebben ontwikkeld binnen de context van de 6 steden Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Mechelen, Leuven en Maastricht.

Naast het integrale ontwerp en een toelichting op de gekozen principes en toegepaste ontwerpstrategieën, geven de teams inzicht in mogelijke vervolgstappen om van toekomstbeelden ook een reële mogelijkheid te maken. Hoe kunnen de toekomstbeelden het huidige denken in een ander licht zetten, waardoor een nieuwe logica zichtbaar wordt die voldoende aanknopingspunten biedt om stapsgewijs een nieuw ontwikkelingspad te betreden? Dit laatste is niet alleen een aandachtspunt voor de ontwerpteams, maar ook voor de vertegenwoordigers van de gemeenten.

Elk team krijgt 20 minuten voor hun presentatie, telkens gevolgd door een korte reflectie door de gemeente waarin de casus is gesitueerd. De bijeenkomst wordt afgesloten met een reflectie door een panel bestaande uit vertegenwoordigers van beleid, ontwerppraktijk, onderzoek en onderwijs.

Programma 29 oktober

8:45 Inloop

9:00 Welkom en inleiding, Fransje Hooimeijer (TU Delft) namens het projectteam

9:10 Presentatie case Amsterdam, Team H.U.S. (Healthy Urban Systems) Reactie vanuit gemeente Amsterdam met opgedane inzichten en wat hiermee te doen?

9:35 Presentatie case Leuven, Team SUPTERRA Reactie vanuit gemeente Leuven

10:00 Presentatie case Maastricht, Team Grondwerk Reactie vanuit gemeente Maastricht

10:25 Pauze – slidevoorstelling Going Underground, Karlien Charlier, Master stedenbouw en ruimtelijke planning, Universiteit Antwerpen

10:40 Presentatie case Mechelen, Team Tek Reactie vanuit gemeente Mechelen

11:05 Presentatie case Oostende, Team BUUR-SWECO-Enprodes Reactie vanuit gemeente Oostende

11:30 Presentatie case Rotterdam, Team CITYFÖRSTER+Openfabric+MOVE Mobility Presentatie case Rotterdam, Team Ingenieurs uit Delft Reactie vanuit gemeente Rotterdam

12:15 Reflectie op geheel aan cases door vertegenwoordigers vanuit beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek

12:30 Sluiting, Fransje Hooimeijer (TU Delft) namens het projectteam

Over de ontwerpstudie Stad x Ruimte

In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. De masterclasses en de plenaire sessie zijn daarbij publiek toegankelijk. Lees meer op de projectpagina en de website van het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB)

terug naar boven terug naar boven