Retrospectief 2017

Highlights van de vereniging

01 januari 2018

In het retrospectief van Vereniging Deltametropool zijn de highlights van 2017 opgenomen en geven we u alvast ook een aantal belangrijke speerpunten waar we graag met u in 2018 aan werken.

Afgelopen jaar was een veelbewogen en interessant jaar bij Vereniging Deltametropool. Met de Landschapstriënnale stond in september het landschap centraal. Landschap als het kapitaal dat lang is veronachtzaamd, waarvan we niet alleen de intrinsieke kwaliteit kunnen waarderen, maar waarvan we ook veel tastbare zaken moeten verwachten de komende decennia. Van schoon water, frisse lucht, hernieuwbare energie, bio-based grondstoffen, voedsel en klimaatregulering tot een fantastische kwaliteit van leven en economisch vestigingsklimaat, alles moet groten deels geleverd worden door het landschap. Voor ons sterk verstedelijkte land, zo merken we, steeds meer een levensvoorwaarde.

In deze uitdagende tijden viert Vereniging Deltametropool innovatie en creativiteit en zijn we trots op onze gezamenlijk behaalde resultaten. De highlights van 2017, bijvoorbeeld de resultaten van de Landschapstriënnale waar we als vereniging een stevige rol mochten hebben, de publicatie Energie & Ruimte en het met de provincies en steden gemaakte beeld van onze nationale verstedelijkingspopgave, vindt u in het retrospectief overzichtelijk gepresenteerd.

Ook 2018 belooft een actief jaar te worden voor Vereniging Deltametropool. Vanaf de fantastische nieuwe locatie in het gebouw van het Nieuwe Instituut, aan het Museumpark 25 in Rotterdam, zijn we onderdeel van een nieuwe werkomgeving van creatieve en op de toekomst gerichte partijen. We hebben daarbij ook de beschikking over faciliteiten die uw betrokkenheid bij het werk van de vereniging kunnen versterken. De hernieuwd gevonden spirit in Nederland om de toekomst weer naar onze hand te zetten zullen we met uw hulp ook komend jaar stevig ondersteunen.

De vereniging richt zich komend jaar op het betrekken van de afzonderlijke transities, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, economie en werkgelegenheid, op het verstedelijkte land en daarbij te verkennen hoe ze elkaar kunnen versterken.

Dit werk is alleen mogelijk dankzij u, als lid of betrokkene bij de vereniging. We zijn u dan ook heel dankbaar voor uw betrokkenheid en enthousiasme het afgelopen jaar. Met uw steun zorgen we ervoor dat Vereniging Deltametropool een inspirerend netwerk is. Samen zorgen we voor een internationaal sterk gepositioneerd Nederland: klaar voor grote opgaven!

terug naar boven terug naar boven