Maak Ruimte

Twaalf onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor Nederland

20 december 2015

Maak Ruimte belicht de twaalf onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor Nederland, dit als aftrap voor het Jaar van de Ruimte 2015.

Op 15 januari 2015 vindt in de Beurs van Berlage de officiële aftrap plaats met de Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte. In opdracht van het Ministerie van IenM sorteert Vereniging Deltametropool al sinds 2013 voor op het Jaar van de Ruimte, in samenwerking met onder meer Platform31, Ruimtevolk en Annemiek Rijckenberg.

De inhoudelijke start van het jaar wordt tijdens deze dag gegeven met Maak Ruimte, een overzicht en onderbouwing van twaalf onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor Nederland, en de documentaire Wie Maakt Ruimte, waarin zowel bekenden uit het Vinex-tijdperk aan het woord komen als ondernemers en planners van de toekomst. Met behulp van film en boek wordt beoogd een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat en een startschot te geven voor het maatschappelijk debat over deze onderwerpen.

de twaalf opgaven van Maak Ruimte de twaalf opgaven van Maak Ruimte.

Maak Ruimte

Maak Ruimte is een openingsbod, de oogst van opgaven uit de afgelopen twee jaar wordt aangeboden als opmaat naar discussie en een door stakeholders onderschreven ‘Manifest’ aan het eind van het Jaar van de Ruimte.

Voor de publicatie wordt geput uit facts & figures van vele bestaande communities en instituten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van grote kaarten van eigen makelij, die Nederland steeds in een ander perspectief laten zien, kenmerkend voor de betreffende opgave. Ook bevat het een foto-essay van Yorit Kluitman, die Nederland op zijn racefiets doorkruist.

Wie Maakt Nederland

 

terug naar boven terug naar boven