KEER

Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed & Ruimte

03 december 2018

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en regie vanuit de nationale overheid zijn hierbij essentieel.

Ontwerp + Governance

De publicatie ‘KEER’ laat zestien ontwerpprojecten zien waarin wordt onderzocht welke rol ons nationale erfgoed kan spelen bij de klimaatadaptatie en energietransitie in het Nederland van morgen. De projecten lopen van verkenningen tot uitwerkingen en gaan van objecten tot aan de regionale schaal. Naast de getoonde projecten wordt er door Joost Schrijnen en Dirk Sijmons gereflecteerd op de rol van de overheid én de ontwerpers in de klimaatadaptatie en energietransitie. De publicatie en bijbehorende film en tentoonstelling zijn begin december 2018 gepresenteerd op het Rijkscongres NL veranderd/t.

‘Wat we lokaal doen, moet verbonden worden met wat we nationaal willen. En wat we nationaal willen, moeten we lokaal ondersteunen.’ Joost Schrijnen

Uitreiking KEER aan minister Van Engelshoven Uitreiking KEER aan minister Van Engelshoven. Foto Bob Goedewagen

Pleidooi voor een Nationaal Programma

Het werk van Vereniging Deltametropool aan KEER sluit aan bij het project ‘Energie & Ruimte’, waarin wordt geconcludeerd dat de som van de regionale energiestrategieën nog onvoldoende is om de door ons land gestelde klimaatdoelen te halen. Om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en klimaatadaptatie in goede banen te leiden dienen regionale energiestrategieën verbonden te worden met het nationale schaalniveau. Dit vraagt om visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, waarmee een Nationaal Programma opgezet kan worden. Pleidooi 2050 van Vereniging Deltametropool, dat op een breed draagvlak vanuit de ontwerpsector kon rekenen, roept hiertoe op. KEER – met de daarbij behorende resultaten uit de zestien getoonde projecten – illustreert de noodzaak van dit pleidooi.

Overzicht van projecten in KEER Overzicht van projecten in KEER.

Tentoonstelling en film

Naast de publicatie, is er ook een tentoonstelling en een film ontwikkeld. De tentoonstelling en film zullen begin 2019 in combinatie met een debatprogramma als roadshow door het land trekken om ontwerpers en beleidsmakers te inspireren bij het opstellen van omgevingsvisies, lokale en regionale uitdagingen in beeld te brengen, inzichten met elkaar te delen en deze naar het nationale niveau te vertalen. Ook hierin zullen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool samen optrekken.

KEER
terug naar boven terug naar boven