Onderschrijf het pleidooi 2050

Pleidooi 2050

Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën. Hiervoor is visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk draagvlak nodig.

 

Update: Teken de petitie hier Change.org

 

Om de Parijse doelstellingen voor 2050 te halen, heeft het Kabinet zich gecommitteerd om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. Hoe het Kabinet deze doelstelling van het Klimaatakkoord, met daarin een hoofdrol voor de energietransitie, wil bereiken, heeft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt: extra geld stelt het kabinet niet ter beschikking en vijf sectortafels gaan afspraken op hoofdlijnen maken.

energie & Ruimte

In de publicatie Energie & Ruimte – een Nationaal Perspectief en het daaropvolgende Klimaat, Energie en Ruimte worden verschillende nationale perspectieven geschetst. Tegelijkertijd zijn er op tal van plekken regionale aanpakken in ontwikkeling en blijkt uit een inventarisatie dat dat de verbinding tussen deze nog ontbreekt, terwijl die voorwaardelijk is voor een goede en kwalitatieve energietransitie.

pleidooi 2050

Daarom heeft Vereniging Deltametropool het initiatief genomen om in samenwerking met de vakwereld een pleidooi 2050 te publiceren, waarin gepleit wordt voor een stappenplan voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie.

Dit pleidooi is inmiddels door zestig toonaangevende betrokkenen ondertekend. Kernboodschap van het pleidooi is: Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën. Hiervoor is visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk draagvlak nodig.

onderteken mee!

Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen, de uitwerking tot concrete maatregelen volgt in de tweede helft van 2018. De urgentie is hiermee hoog, dus steun ons in onze missie en onderschrijf het pleidooi 2050 vandaag! Op 3 juli overhandigen we dit pleidooi aan Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatberaad en voorzitter van de IABR – en gaan we met hem en anderen in gesprek.

Lees het ‘pleidooi 2050’ en onderteken mee.

Overzichtskaart met regionale energiestrategieën

Drenthe, Energielandschappen Drenthe (2017)
— Flevoland, Ruimte Voor Energie In Flevoland (2015)
— Friesland, Pilot regionale energiestrategie Fryslân (2016)
— Groningen, De Nordic City (2016)
— Holland Zuid, Energieagenda Zuid Holland (2016)
— Noord Brabant, Uitvoeringsprogramma Energie (2016)
— Twente, Twentse Energiestrategie (2018)
Zeeland, Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS, 2018)
— Amsterdam, Ruimtelijke Verkenning Energietransitie MRA (2017)
— Eindhoven, Energiestrategie Zuidoost Brabant (2017)
— Clean Tech, Naar een energieneutrale stedendriehoek (2016)
— Drechtsteden, Toekomstperspectief Drechtsteden
Energieneutraal 2050 (2017)
— Energielinie, Erfgoed in transitie (2017)
Hart van Brabant, Regionale Energie Strategie Hart van Brabant (2017)
— Hart van Holland, Gebiedsvoorbeelden Energietransitie (2016)
Holland Rijnland, Gebiedstrategie Duurzame Energie (2016)
— Ijsselmeergebied, Energiestrategie Ijsselmeergebied (2017)
— Midden Holland, Energie Atliers Midden-Holland (2017)
— Noord Veluwe, De Energiepotentiekaart van de regio Noord-Veluwe (2014)
— Noord-Holland, De ruimtelijke effecten van de  energietransitie in Noord-Holland (2015)
— Noord-Holland Noord, Energie en Ruimte
Noord-Holland Noord (2017)
— Northeast brabant, Agro as de Peel (2017)
West Brabant, Energie En Ruimte West Brabant (2017)
Goeree-Overflakkee, Energieproducerend Goeree-Overflakkee (2017)
— Hoeksche Waard, Hoeksche Waard Duurzaam (2018)
— Parkstad Limburg, PArkstad Limburg EnergieTransitie  (PALET) (2014)
— Texel, Atelier Planet Texel (2014)
— Utrecht, Energieplan Utrecht (2015)

terug naar boven terug naar boven