Driekwart van Nederland werkt al aan een energiestrategie!

Regionale Energiestrategieën

30 juni 2018

We hebben geprobeerd om alle bestaande energiestrategieën met een ruimtelijke implementatie erin op de kaart te zetten. Als uw regio nog ontbreekt op deze kaart, neem dan contact met ons op: secretariaat@deltametropool.nl

Overzichtskaart met regionale energiestrategieën Overzichtskaart met regionale energiestrategieën.

Overzichtskaart met regionale energiestrategieën

 1. Drenthe | Energielandschappen Drenthe | 2017
 2. Flevoland | Ruimte Voor Energie In Flevoland | 2015
 3. Friesland | Pilot regionale energiestrategie Fryslân | 2016
 4. Groningen | De Nordic City | 2016
 5. Holland Zuid | Energieagenda Zuid Holland | 2016
 6. Noord Brabant | Uitvoeringsprogramma Energie | 2016
 7. Twente | Twentse Energiestrategie | 2018
 8. Zeeland | Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS) | 2018
 9. Amsterdam | Ruimtelijke Verkenning Energietransitie MRA |2017
 10. Eindhoven | Energiestrategie Zuidoost Brabant | 2017
 11. Clean Tech | Naar een energieneutrale stedendriehoek | 2016
 12. Drechtsteden | Toekomstperspectief Drechtsteden Energieneutraal 2050 | 2017
 13. Energielinie | Erfgoed in transitie | 2017
 14. Hart van Brabant | Regionale Energie Strategie Hart van Brabant | 2017
 15. Hart van Holland | Gebiedsvoorbeelden Energietransitie | 2016
 16. Holland Rijnland |Gebiedstrategie Duurzame Energie | 2016
 17. Ijsselmeergebied | Energiestrategie Ijsselmeergebied | 2017
 18. Midden Holland | Energie Atliers Midden-Holland | 2017
 19. Noord Veluwe | De Energiepotentiekaart van de regio Noord-Veluwe |2014
 20. Noord-Holland | De ruimtelijke effecten van de  energietransitie in Noord-Holland | 2015
 21. Noord-Holland Noord | Energie en Ruimte Noord-Holland Noord | 2017
 22. Northeast brabant | Agro as de Peel | 2017
 23. West Brabant | Energie En Ruimte West Brabant |2017
 24. Goeree-Overflakkee | Energieproducerend Goeree-Overflakkee | 2017
 25. Hoeksche Waard | Hoeksche Waard Duurzaam | 2018
 26. Parkstad Limburg | Parkstad Limburg EnergieTransitie  (PALET) | 2014
 27. Texel | Atelier Planet Texel |2014
 28. Utrecht | Energieplan Utrecht | 2015

 

Energieopwekking en ruimtelijke verdeling Energieopwekking en ruimtelijke verdeling.
terug naar boven terug naar boven