Energie en Ruimte

Een nationaal perspectief

€29.50 voor niet leden
Gratis voor leden

‘Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie?’ ‘Past dat eigenlijk wel in Nederland?’ ‘Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap?’ Dit zijn voor de hand liggende vragen die nog niet eerder voor heel Nederland in detail zijn uitgewerkt en op de kaart zijn gezet. Deze publicatie schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes daarbij horen.

Onder regie van Vereniging Deltametropool is deze publicatie tot stand gekomen. De betrokken partijen waren allemaal al langer bezig met ontwerpend onderzoek naar de verbinding tussen energie en ruimte: op lokale of regionale schaal en op verschillende onderdelen zoals zon, wind of warmte. Door het bijeenbrengen van deze bouwstenen laten we zien wat een integraal nationaal perspectief voor energie en ruimte zou kunnen zijn en hebben we een basis gecreëerd voor een realistisch gesprek over de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

terug naar boven terug naar boven