NOVI Nu

4 essays

20 september 2016

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy. Deze kijken gezamenlijk naar: “What’s next?” voor de Nationale Omgevingsvisie?

Voordat een collectief gesprek over de diverse thema’s van NOVI (Nationale Omgevingsvisie) kan wordern aangaan, is het van belang dat er een gezamenlijk startpunt is. Daarom werden de vier essays: Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy geschreven. Dit door sleutelpersonen, die de maatschappelijke opgaven en het samenspel tussen de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal, lokaal) kunnen overzien.

Met deze essayisten, steeds bestaande uit een tandem van een ingewijde in het thema en een jonge, frisse denker, zijn we langs de grote thema’s de diepte ingegaan. Het ging hierbij niet om het dienen van sectorbelangen, maar juist om de zoektocht naar het conflict – waar zit de pijn en wat is de oplossing? Zo werken we toe naar het explicieter maken van sectorale transformatiekrachten en het op basis daarvan komen tot een indicatie over hoe hiermee om te gaan.

Vier thema’s

De thema’s voor de essays komen deels voort uit de zeven opgaven in het Manifest 2040 van het Jaar van de Ruimte (versterk het stedennetwerk, maak ruimte voor de energietransitie, zet water in als kwaliteitsimpuls, breng agrarische productie in balans met de omgeving, zorg voor een gezonde leefomgeving, anticipeer op nieuwe technologie en benut bestaande bebouwing) en deels uit het IABR thema Next Economy en de onderwerpen van de verschillende IABR ateliers (healthy, energetic, productive).

Schrijvers

De vier essays zijn geschreven door Krijn Poppe (WUR) en Silke de Wilde (Tijd en Ruimte) over Next Farming, Wouter van Gent (UvA) en Ellen van Bueren (TUD) over Next Living, Robbert Coops, Ton van Rietbergen en Oedzge Atzema (UU) en Wouter Veldhuis (MUST) over Next Economy, en Dirk Sijmons (H+N+S) en Marco Vermeulen (Studio Marco Vermeulen) over Next Energy.

Zij bogen zich over de vragen: Wat zijn de opgaven, scenario’s en transitiemomenten? Wat zou er kunnen gebeuren? Wat is de ruimtelijke impact van de transitie? En wat is er nodig van het Rijk?

Ruimtelijke implicaties

Met de essays als startpunt wordt vanuit het netwerk Wij Maken Nederland, dat ontstaan is tijdens het Jaar van de Ruimte, het gesprek inhoudelijk verder gevoed en samengewerkt.

Enkele vragen die we, door middel van bijeenkomsten, verder willen uitdiepen zijn: Wat betekenen de conclusies uit de essays concreet voor ieders rol in de bestaande Nederlandse decentrale governance structuur? En wat zijn per thema de precieze ruimtelijke implicaties?

terug naar boven terug naar boven