Wonen in de maritieme regio

ruimtelijk model voor doelgroepen analyse

14 februari 2017

Voor de Drechtsteden werd een model ontwikkeld voor het onderzoeken van potentiële ontwikkellocaties waarbij de unieke ruimtelijke kenmerken van de Drechtsteden worden gekoppeld aan de specifieke leef-en woonwensen van maritieme professionals.

De Drechtsteden zijn een Maritieme Topregio met een schakelfunctie tussen de Randstad en het Europese achterland. Als een “Stad aan het Water” is de levenskwaliteit van de Drechtsteden verbonden aan hun maritieme identiteit, historische kernen en unieke landschappen. Welke van de potentiëleontwikkellocaties bezitten ruimtelijke kenmerken die zijn ondersteunend voor het aantrekken van de professionals werkend in de maritieme sector, als voor andere groepen die kiezen voor een hoge kwaliteit woonomgeving in deze maritieme regio?

Zeven unieke kwaliteiten

Voor de maritieme top regio werden zeven unieke kwaliteiten gedefinieerd. Deze zijn:

— Rustig leven nabij de natuur
— Verschillende waterervaringen
— Oud Hollandse stad
— Bruisende stedelijke centra
— Sterke maritieme identiteit (industrie en innovatie)
— Optimaal gelegen tussen Randstad en Vlaamse Ruit
— Goede OV-verbindingen binnen de Drechtsteden

economie en innovatie, het maritieme cluster economie en innovatie, het maritieme cluster.

Vijf doelgroepen maritieme professionals

Voor de regio werd gekeken naar vijf doelgroepen van maritieme professionals en in hoeverre ze werden aangetrokken door een of meerdere van de zeven unieke kwaliteiten.

De doelgroepen komen in overleg met de gemeenten en uit het proefproject P-matching. Bij P-matching werden voor concrete locaties uit de Atlas Slimme Verstedelijking op basis van ruimtelijke criteria een ‘match’ gemaakt met de juiste programma en partijen.

De vijf doelgroepen zijn:

— Jonge starters: Oud Hollandse Stad, Bruisende stedelijke centrum, Goede OV-verbindingen binnen de Drechtsteden
— Hoogopgeleide zelfstandigen: Verschillende waterervaringen, Sterke maritieme identiteit (industrie en innovatie), Optimaal gelegen
tussen Randstad en Vlaamse Ruit
— Werknemers maritieme bedrijven: Gericht op lokale voorzieningen, Sterke maritieme identiteit, Rustig leven nabij de natuur
— Established professionals: Rustig leven nabij de natuur, Goed regionale auto bereikbaarheid
— Hoog inkomen professionals of gepensioneerden: Verschillende waterervaringen, Oud Hollandse Stad, Optimaal gelegen tussen Randstad en Vlaamse Ruit.

Model

Het ontwikkelde model koppelt de zeven uniek waarden aan meetbare ruimtelijke kenmerken voor de te onderzoeken potentiële ontwikkellocaties in de Drechtsteden.

Het model is opgebouwd uit vier kwadranten die ingaan op de kwaliteiten: de regionaal en internationaal goed verbonden regio (auto en OV bereikbaarheid), de kwaliteiten van water en natuur (nabijheid van beide), Oud Hollandse stad met bruisende centra (cultuur en erfgoed en voorzieningen) en maritieme topregio (maritieme industrie en innovatiemilieus).

Voor de te onderzoek potentiële ontwikkellocaties werd door middel van een GIS analyse gekeken in hoeverre de ruimtelijke kenmerken op locatie (hoge score), in de omgeving (middelmatige score) of in de regio (lage score) aanwezig zijn. Dit leverde voor een elke locatie een uniek profiel op.

wonen in de maritieme regio - model wonen in de maritieme regio - model.
terug naar boven terug naar boven