Retrospectief 2018

Highlights van de vereniging

09 april 2019

Terugblik op de projecten, thema's en samenwerkingen van de vereniging in 2018. Onze twintigste verjaardag dat jaar was ook de gelegenheid om een kleine geschiedenis van de metropoolontwikkeling in Nederland te schrijven.

2018 was een bewogen jaar, waarin vooral de energietransitie en het werk van de Vereniging op dit vlak in de volle aandacht stond. Op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam was Vereniging Deltametropool goed vertegenwoordigd en heeft, namens een brede groep van betrokken professionals, een pleidooi aangeboden aan Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatakkoord. De boodschap: Energie = Ruimte + Ontwerp. Deze boodschap kwam aan en hebben we dit jaar op alle mogelijke schalen, nationaal, regionaal en lokaal, uitgedragen – en dat zullen we blijven doen.

Echter, de energietransitie is één van de vele transities waar we voor staan: de grote verbouwing van Nederland. Onze jarenlange betrokkenheid bij onder andere de NOVI zorgt ervoor dat we aan de wortel van de visievorming van deze grote verbouwing staan. Daarnaast hebben we samen met het College van Rijksadviseurs en West8 een indrukwekkend Panorama Nederland neergezet.

Aan het eind van dit retrospectief blikken we verder terug in de tijd, op hoe het metropooldenken in Nederland in de afgelopen decennia vorm heeft gekregen en welke instituties en figuren daarin een rol hebben gespeeld. Om te komen tot de vraag hoe het gedecentraliseerde bestuurlijke landschap zich vandaag verhoudt tot de metropolitane realiteit en de uitdagingen voor de toekomst.

terug naar boven terug naar boven