Rijker, hechter en schoner Nederland

Panorama Nederland

Nederland maakt zich op voor een nieuwe tijd waarin ons landschap enorm gaat veranderen. Met Panorama Nederland laten we zien hoe.

Er moet een nieuwe balans gevonden worden in het functioneren van de ruimtelijke structuren van ons land

Water, landbouw, verstedelijking en energie strijden om de steeds schaarser wordende ruimte. Vereniging Deltametropool werkt sinds begin 2018 samen met het College van Rijksadviseurs en West 8 aan Panorama Nederland. In een serie workshops onder voorzitterschap van Maarten van Poelgeest laten we zien hoe we Nederland rijker, hechter en schoner kunnen maken.

Grote opgaven van Nederland, College van Rijksadviseurs Grote opgaven van Nederland, College van Rijksadviseurs.

Vier uitdagingen

Panorama Nederland gaat over vier ruimtelijke uitdagingen: de wateropgave, het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. De grote opgave is het slim combineren van deze uitdagingen zodat dit aantoonbare meerwaarde oplevert voor steden, dorpen en landschappen. Ook moeten de onderwerpen scherp genoeg geformuleerd zijn om relevant te zijn voor het politieke debat en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Vereniging Deltametropool, College van Rijksadviseurs en West 8 tijdens workshop Vereniging Deltametropool, College van Rijksadviseurs en West 8 tijdens workshop.

1. Water verbindt ons

Nederland wordt gekenmerkt door water. Het is onze identiteit. Leven in de delta kan gevaarlijk zijn, maar brengt ook voordelen: vruchtbare landbouwgrond, woonkwaliteit, biodiversiteit, transport, zomerse verkoeling en het hele jaar door fantastische landschappen. Watermanagement is cruciaal voor ons voortbestaan. De aanpassingen die nodig zijn voor het opvangen van wateroverlast of watertekort hebben ingrijpende gevolgen voor de inrichting van ons land. Koppelen we deze opgave aan ruimtelijke kwaliteit, dan ontstaat een win-win-situatie.

Watersteden en -netwerken Watersteden en -netwerken.

2. Rijk boerenland

Je zou Nederland kunnen zien als één grote stad, maar we zijn tegelijkertijd een echte landbouwnatie. Landbouw heeft ons mooie, unieke landschap gevormd. Dat heeft ook nadelige gevolgen: in sommige regio’s zorgt landbouw voor een grote achteruitgang van biodiversiteit en kwaliteit van leven. Met Panorama Nederland willen we een New Deal tussen boer en burger sluiten. Dat betekent duurzame en circulaire landbouw en ruimte voor recreatie in het landschap. Zo profiteren boer, burger en natuur gezamenlijk.

Relatie stad-land Relatie stad-land.

3. Meer tijd voor elkaar

Er is in Nederland een grote vraag naar nieuwe woningen. Dit komt door het kleiner worden van huishoudens en de trek naar de stad. Tegelijkertijd worden we steeds mobieler. De wegen worden drukker, maar meer asfalt is geen duurzame oplossing. De plekken waar we wonen, werken en recreëren bepalen onze mobiliteitsvraag. Veel Nederlanders zijn lang onderweg naar school of werk. Het OV-netwerk wordt de ruggengraat van de verstedelijking. Ruimtelijke ontwikkeling rondom stations zorgt voor meer leefbare steden en dorpen en houdt het landschap open. Als bonus krijgen we meer tijd voor elkaar en voor leuke dingen.

Kwaliteit van de bereikbaarheid tot het OV-netwerk Kwaliteit van de bereikbaarheid tot het OV-netwerk.

4. Nieuwe energie

Nederland heeft met het Klimaatakkoord van Parijs beloofd de CO2-uitstoot flink terug te dringen. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Nu is slechts 6% van onze energie duurzaam. De energietransitie heeft voor iedereen grote gevolgen: in de woning, het landschap en het energiegebruik. Iedere sector bedenkt nu zijn eigen oplossingen terwijl we veel meer bereiken als we oplossingen combineren.

Potentie voor geothermie, wind- en zonne-energie Potentie voor geothermie, wind- en zonne-energie.

We kunnen veel energie opwekken op de Noordzee, maar niet genoeg om in onze behoefte te voorzien. In de stad moeten woningeigenaren hun gebouwen isoleren, zelf elektriciteit opwekken en warmte uit de omgeving opslaan. Opwekking en gebruik komen in stedenbouwkundige oplossingen dus dicht bij elkaar. Bestaande ruimtelijke beperkingen voor het opwekken van energie zijn niet langer houdbaar. In de toekomst zullen we daarvoor geschikte landschappen moeten aanwijzen, terwijl we niet-geschikte landschappen moeten beschermen tegen aantasting. Een nationale aanpak voor warmte-infrastructuur is daarom onvermijdelijk.

Panorama Nederland on tour

Panorama Nederland toont een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van ons land in de vorm van een publicatie, een app en een 360 graden-panorama. Eind 2018 presenteerden we het project bij Panorama Mesdag in Den Haag. 

Lancering Panorama Nederland-Bas Kijzers Lancering Panorama Nederland-Bas Kijzers.

Begin 2019 ging Panorama Nederland op tour als tentoonstelling en als arena voor discussie over de toekomst van ons land. 

We zijn benieuwd naar uw ideeën en kijken ernaar uit u te ontmoeten op deze tour.

Vereniging Deltametropool initieert al twintig jaar onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling. Projecten als ‘Maak Plaats!’, ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ en ‘Energie en Ruimte’ zijn in lijn met de ontwikkelprincipes van de Panorama Nederland. Ook in 2019 houden we ons bezig met evenementen en projecten die de toekomst van onze metropool vormgeven.

terug naar boven terug naar boven