Ontwerpend onderzoek NOVEX

Inventariseren, structureren en analyseren van het ruimtelijk beleid in Nederland

26 september 2023

Van november 2022 tot maart 2023 is met de twaalf provincies en het Rijk een kort, intensief onderzoek gevoerd. Dit boek bundelt de posters die negentien ontwerpbureaus in het kader van het onderzoek opleverden.

De posters brengen het ruimtelijk beleid rondom de grote transitieopgaven in beeld. Daarmee inspireren ze het NOVEX-programma, waarmee het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) richting wil geven aan het leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’.

De inventarisatieposters bevatten (cartografische) uittreksels uit beleidsdocumenten van uiteenlopende aard, variërend van vastgestelde plannen, programma’s en strategieën tot verkenningen en scenariostudies. De kaarten op de analyseposters zijn door de bureaus zelf gemaakt voor dit ontwerpend onderzoek. Ze hebben geen status in het officiële en bestuurlijke proces met betrekking tot ruimtelijke voorstellen en afspraken.

Het boek is uitgevoerd in A2-formaat en telt 194 pagina’s. Het is alleen beschikbaar voor partijen die betrokken zijn geweest bij het Ontwerpend onderzoek NOVEX.

terug naar boven terug naar boven