Aan de slag met ontwerp­kracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021-22

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma.

Over de Voucherregeling

Met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds subsidiebudget beschikbaar om de ontwerpsector te stimuleren. Met de vouchers kunnen decentrale overheden en semipublieke organisaties opdrachten verstrekken voor ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Het Stimuleringsfonds geeft circa 130 ontwerptrajecten een belangrijke impuls te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt. De ontwerptrajecten zijn ingedeeld binnen vier thema’s die aansluiten bij de prioriteiten uit de Nationale Omgevingsvisie:

  • Vitale steden en dorpen
  • Duurzame economie en ruimte
  • Ruimte voor klimaat en energie
  • Toekomstbestendig landelijk gebied

In het voorjaar van 2022 wordt gewerkt aan de duiding van de resultaten en aan het trekken van lessen uit de verschillende projecten. Het programma wordt in september afgesloten met een slotmanifestatie. De lessen worden gebundeld in de publicatie ‘TRANSITIES!‘.

Het kennisprogramma: Interessante lezingen en essays voor vakgenoten

Gedurende de ontwerptrajecten wordt inhoudelijke verdieping van de thema’s aangeboden via lezingen en essays. Al het materiaal wordt publiek beschikbaar gesteld via onze website, zodat iedereen met interesse in het ruimtelijk vakgebied zich er tegoed aan kan doen. Onderstaand vind je de links naar de lezingen en essays die we tot nu toe beschikbaar hebben gesteld. Gedurende dit voorjaar plaatsen we nog meer interessant materiaal, dus houdt ons in de gaten!

Essay 1, Opgaven voor Stadsnatuur: Laat gaan die plataan — Ontwerpen mét natuur

Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiverseit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. Wij moeten leren de juiste condities voor de natuur te schappen. Maar: “De natuur geeft ook veel aan de mens”.

Essay 2, Opgaven voor Bouwproductie: Het oud-industrieel denken voorbij — Innovatie-gestuurd ontwerpen

“We mogen het lobbyen in Den Haag niet overlaten aan de traditionele bouwers. Het is tijd voor een lobby van de koplopers.” Architect en wetenschapper Dr. Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep voerden een boeiend gesprek over de bouwcultuur, industrialisatie, flexibiliteit en circulair bouwen.

Essay 3, Opgaven voor Energievoorziening: De juiste afslagen — Ontwerpen mét energie

“Het probleem wordt onderschat, nog steeds. De overheid moet direct inzetten op scholing en opleiding. Anders lukt de energietransitie niet.” Biofysicus en natuurkundige Marijke Kellner (Gasunie) en stedenbouwkundige Boris Hocks (Generation.Energy) voerden een boeiend gesprek over de energietransitie en de impact op de inrichting van Nederland.

Essay 4, Opgaven voor Voedselproductie: Creëer rust met ruimte

“Alleen een langetermijnperspectief gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied geeft agrariërs zekerheid én lucht om de omslag naar een nieuwe, stabiele bedrijfsvoering te maken. ” Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen voerden een interessant gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw.

Essay 5, De praktijk van Dorps verdichten: Niet méér, maar beter — Dorps bouwen met kwaliteit

Kleinschaligheid, gemeenschap, diversiteit; het zijn dorpse kenmerken die met de juiste ingrepen behouden en versterkt kunnen worden. Samen met Karlijn de Jong (Studioninedots) en Michel Jager (Woonservice) bezochten we Drentse dorpen op zoek naar de kracht van verdichten.

Essay 6, De praktijk van Energiecoöperaties: Meer dan glas — Ontwerpen van natuur-inclusieve zonneparken

Via lokale energiecoöperaties wordt geïnvesteerd in zonneparken, waarbij ze een goede, natuurlijk inpassing en lokaal maatschappelijke baten organiseren. Hoe werkt dit? Michiel Roemer (Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) en Merel Enserink (WUR) nemen ons mee naar Zonnepark Klarenbeek.

Essay 7, De praktijk van Strokenlandbouw:  Regeneratieve landbouw — Van pionieren naar gangbare praktijk?

De weg van idealen naar praktijk is weerbarstig. Hoe kunnen we pionierswerk gangbaar krijgen? Op bezoek bij de vooruitstrevende boer Cornelis Mosselman spraken we hierover met beleidsadviseur Jasper Dijkema en financieel expert Coen van Dedem.

Essay 8, De praktijk van Maakindustrie:

Binnenkort gepubliceerd.

Lezingenreeks 1: Acht lezingen over grote ruimtelijke opgaven

In deze openingsreeks vertellen experts uit verschillende hoeken van on vakgebied over de grote ruimtelijke opgaven die ze zien. Bijvoorbeeld over de toekomst van winkelstraten, de transitie naar een duurzame economie, de regionale uitdagingen voor klimaatadaptatie of zonering van het landelijk gebied. het najaar van 2021 organiseerden we een reeks lezingen waarin ervaringen, inzichten en verdiepingen langskomen die voor iedereen in het ruimtelijk vakgebied interessant zijn.

Lezingenreeks 2: Vier lezingen over de praktijk van werken aan ruimtelijke opgaven

Hoe private en publieke partijen samen werken aan grote ruimtelijke opgaven? We organiseerden een lezingenreeks waarin partijen als TenneT, gemeente Tytsjerksteradiel, Ballast Nedam en Wetterskip Fryslân aan het woord komen.

Lezingenreeks 3: Vier lezingen over wat we kunnen leren van VvE’s, coöperaties en burgerberaden

Hoe zetten we goede ideeën om in daden? Qua processen kunnen we veel leren van burgerraden, coöperaties, participatie- en VvE-trajecten. We organiseerden een lezingenreeks waarin experts ons belangrijke inzichten uit dat soort processen meegeven.

 

Meer weten? Lees meer over de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en bekijk de ingezonden projecten op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

 

terug naar boven terug naar boven