Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht door decentrale overheden. Door het hele land gaan ontwerpteams aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma.

Over de Voucherregeling

Met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds subsidiebudget beschikbaar om de ontwerpsector te stimuleren. Met de vouchers kunnen decentrale overheden en semipublieke organisaties opdrachten verstrekken voor ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Het Stimuleringsfonds verwacht aan circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt.

Meer weten of een project indienen? Bekijk de website van het Stimuleringsfonds.

Tot 1 december 2021 staan er open oproepen uit binnen vier thema’s die aansluiten bij de prioriteiten uit de Nationale Omgevingsvisie:

 • Vitale steden en dorpen
 • Duurzame economie en ruimte
 • Ruimte voor klimaat en energie
 • Toekomstbestendig landelijk gebied

In het voorjaar van 2022 wordt gewerkt aan de duiding van de resultaten en aan het trekken van lessen uit de verschillende projecten. Het programma wordt afgesloten met een slotmanifestatie, de lessen worden gebundeld in een publicatie.

Het kennisprogramma

Gedurende de ontwerptrajecten bieden we inhoudelijke verdieping van de thema’s aan via lezingen, artikelen en werkbijeenkomsten. De lezingen zijn publiek toegankelijk (dus niet enkel voor de deelnemers aan de Voucherregeling). U bent dus ook van harte uitgenodigd om onderstaande digitale lunchlezingen bij te wonen:

 • Vrijdag 3 september: What’s going on in Verstedelijking, met Hilde Blanck (BVR Adviseurs) en Harm Veenenbos (Bureau Veenenbos en Bosch)
 • Vrijdag 10 september: De toekomst van binnensteden en dorpscentra, met Barbara Heebels (Platform31) en Anke Griffioen (Caland/Schoen)
 • Vrijdag 24 september: What’s going on in Economie, met Otto Raspe (RaboResearch) en Els Boesveld (Provincie Zuid-Holland)
 • Dinsdag 28 september: Duurzame economie en de schaal van de stad, met Axel Pel (DCMR) en Alexander Wandl (TU Delft)
 • Vrijdag 1 of 15 oktober: What’s going on in Klimaat en Energie. Sprekers n.t.b.
 • Vrijdag 8 oktober: Werken aan regionale klimaat- en energiestrategieën, met Lot Locher (MRA) en Bart van Leeuwen (Regionale Energiestrategie Provincie Noord-Holland)
 • Vrijdag 5 november: What’s going on in Landelijk Gebied, met Dirk Sijmons (Oprichter H+N+S Landschapsarchitecten) en Martha Bakker (Wageningen University and Research)
 • Vrijdag 12 november: Werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied, met Wouter van Eck (Voedselbos Ketelbroek) en Jan Willem van der Schans (Task Force Korte Ketens)

Houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie en het aanmelden voor de lezingen.

 

terug naar boven terug naar boven