Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma.

Over de Voucherregeling

Met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds subsidiebudget beschikbaar om de ontwerpsector te stimuleren. Met de vouchers kunnen decentrale overheden en semipublieke organisaties opdrachten verstrekken voor ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Het Stimuleringsfonds verwacht aan circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt.

Meer weten of een project indienen? Bekijk de website van het Stimuleringsfonds.

Tot 1 december 2021 staan er open oproepen uit binnen vier thema’s die aansluiten bij de prioriteiten uit de Nationale Omgevingsvisie:

  • Vitale steden en dorpen
  • Duurzame economie en ruimte
  • Ruimte voor klimaat en energie
  • Toekomstbestendig landelijk gebied

In het voorjaar van 2022 wordt gewerkt aan de duiding van de resultaten en aan het trekken van lessen uit de verschillende projecten. Het programma wordt afgesloten met een slotmanifestatie, de lessen worden gebundeld in een publicatie.

Het kennisprogramma

Gedurende de ontwerptrajecten bieden we inhoudelijke verdieping van de thema’s aan via lezingen, artikelen en werkbijeenkomsten. De lezingen zijn publiek toegankelijk (dus niet enkel voor de deelnemers aan de Voucherregeling). U bent dus ook van harte welkom onderstaande digitale lunchlezingen bij te wonen:

Wil je een lezing terugkijken of delen met collega’s? Dat kan! Op deze pagina worden de opnames aangeboden.

Houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie en het aanmelden voor de lezingen.

 

terug naar boven terug naar boven