Acht lezingen over grote ruimtelijke opgaven

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

14 januari 2022

In het najaar van 2021 organiseerden we een reeks lezingen waarin ervaringen, inzichten en verdiepingen langskomen die voor iedereen in het ruimtelijk vakgebied interessant zijn. Gemist? Geen zorgen! Ze zijn terug te vinden op deze pagina.

De lezingen worden in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp georganiseerd en zijn publiek toegankelijk. De onderwerpen zijn relevant voor iedereen werkend of met interesse in het ruimtelijk vakgebied. Wil je een lezing terugkijken, delen met collega’s of heb je een lezing gemist? Onderstaand vind je de opnames.

Vitale steden en dorpen #01: What’s going on?

Er wordt veel gebouwd in Nederland. Er is behoefte aan nieuwe woningen en bestaande wijken zijn toe aan een opwaardering en verduurzaming. Hilde Blank (BVR Adviseurs) en Harm Veenbos (Bureau Veenenbos en Bosch) werpen hun blik op de stand van zaken en de opgave.

Video van de lezing 'Whats going on in Verstedelijking'.

Vitale steden en dorpen #02: De toekomst van binnensteden en dorpscentra

Hoe maken we van onze binnensteden ook in de toekomst plekken die voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers betekenis hebben? Barbara Heebels (Platform31) en Anke Griffioen (Caland/Schoen) geven hun visie op de toekomst van onze stads- en dorpsharten.

Video van de lezing 'Toekomst van binnensteden en dorpscentra'.

Duurzame economie en ruimte #01: What’s going on?

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Hoe staat het ervoor met de transitie naar een duurzame economie? Otto Raspe (RaboResearch) en Els Boesveld (Provincie Zuid-Holland) werpen hun blik op de stand van zaken.

Video van de lezing 'Whats going on in Duurzame economie'.

Duurzame economie en ruimte #02: De schaal van de stad

De complexiteit van de transitie naar een duurzame economie komt ten volle tot uiting op de schaal van de stad. Alexander Wandl (TU Delft) en Axel Pel (DCMR Milieudienst Rijnmond) nemen ons mee aan de hand van hun ervaringen vanuit het onderzoek en de praktijk.

Video van de lezing 'Duurzame economie en de schaal van de stad'.

Ruimte voor klimaat en energie #01: What’s going on?

Welke consequenties heeft ons doen én laten nu, op de mogelijkheden die we overlaten voor een veilig Nederland in de verre toekomst? Ferdinand Diermanse (Deltares) en Jesse Hoffman (Universiteit Utrecht) werpen hun blik op klimaatadaptatie en de energietransitie.

Video van de lezing 'Whats going on in Klimaat en Energie'.

Ruimte voor klimaat en energie #02: Klimaat en energie als ontwerpopgave

Klimaatverandering is een globale uitdaging, waarvoor we in Nederland vooral op regionaal niveau oplossingen zoeken. Lot Locher (Metropoolregio Amsterdam) en Bart van Leeuwen (Provincie Noord-Holland) vertellen over de praktijk van het werken aan klimaatadaptatie en de energietransitie op regionaal niveau.

Video van de lezing 'Klimaat en energie als ontwerpopgave'.

Toekomstbestendig landelijk gebied #01: What’s going on?

De vitaliteit en de kwaliteit van het landelijk gebied staan onder druk. De grenzen aan het fysieke systeem zijn bereikt en soms zelfs ruim overschreden. Biedt zonering van het landelijk gebied uitkomst? Dirk Sijmons en Martha Bakker (Wageningen University & Research) werpen hun blik op de problematiek.

Video van de lezing 'Whats going on in het landelijk gebied'.

Toekomstbestendig landelijk gebied #02: Korte ketens in het landelijk gebied

De doorsnee landbouw vraagt grote offers van onder andere waterbeheer, natuur en biodiversiteit. Verschillende pioniers laten zien dat we ook andere wegen kunnen bewandelen, waarmee de landbouw weer kleinschaliger, lokaler en diverser wordt. Jan Willem van der Schans (Taskforce Korte Keten) en Wouter van Eck (Voedselbos Ketelbroek) nemen ons mee aan de hand van hun praktijkervaring.

Video van de lezing 'Korte ketens in het landelijk gebied'.

Benieuwd naar meer informatie over de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp? Bekijk de projectpagina.

De Voucherregeling is een traject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarmee de inzet van ontwerpkracht wordt gestimuleerd. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma.

terug naar boven terug naar boven