230.000 woningen aan de stadsranden, een goed idee?

14 maart 2022

Volgens de Nederlandse projectontwikkelaars kunnen er versneld 230.000 woningen gebouwd worden langs de randen van steden. Het plan Versneld buitenstedelijk bouwen 2030 is onlangs door NEPROM gepresenteerd aan minister De Jonge. Volgens de NEPROM is het van belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op het verder verdichten van de steden, maar dat hij ook woonwijken aan de randen van de steden laat bouwen. Dit ‘aanbod’ van de Nederlandse projectontwikkelaars leidt tot scepsis omdat er nog voldoende ruimte binnen bestaande steden lijkt te zijn.

terug naar boven terug naar boven