De sluipmoord op de open ruimte

16 september 2022

Het Vlaamse ruimtelijk beleid is al decennialang een draak. Sinds 1980 is het autonome Vlaanderen verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening maar daar bakte ze niks van volgens Peter Renard, Tom Coppens en Guy Vloebergh, die het onlangs verschenen boek: Met voorbedachten rade: De sluipmoord op de open ruimte schreven. Dit falen gebeurde volgens de auteurs met voorbedachten rade: 'Het was een bewuste politieke keuze van de opeenvolgende regeringen om vooral géén planmatig ruimtelijk beleid te voeren.' Het boek is een oproep tot een maatschappelijk debat waar de 'werkelijke' waarde van open ruimte in kaart wordt gebracht met aandacht voor ecologie, gezondheid en respect.

terug naar boven terug naar boven