Leg de lat omhoog

Bouwen met leefomgevingskwaliteit

21 juni 2022

Binnenstedelijk bouwen mét leefomgevingskwaliteit – tientallen goede voorbeelden laten zien dat het haalbaar is. Laat het inspiratie voor gebiedsontwikkelingen zijn om de lat een stuk hoger te leggen.

Begin juni presenteerde Arjan Smits dit verhaal bij het Jaarcongres van Platform31, naar aanleiding van het recent gepubliceerde rapport ‘Bouwen met Leefomgevingskwaliteit’. Na maanden vol in de theorie en voorbeelden van ’leefomgevingskwaliteit‘ te zijn gedoken werd het tijd om reflectie vanuit de praktijk op te halen. Er ontstond een goed gesprek met ontwikkelaars, gemeenten en provincies over de waarde van leefomgevingskwaliteit en over hoe leefomgevingskwaliteit in de praktijk gerealiseerd kan worden.

De grote lijn die wij eruit halen is dat het belang van een goede leefomgevingskwaliteit echt gezien en breed gedeeld wordt. We komen uit een tijd waarin de functionaliteit van de woning op één stond, en we koersen op een tijd waarin de kwaliteit van de leefomgeving op één staat. Veel partijen die bij de sessie aanwezig waren zijn bereid zich daarvoor in te zetten en zoeken naar de juiste manier om dat mogelijk te maken. De goede voorbeelden uit onze studie laten zien dat het mogelijk is. Marnix van Delft van Synchroon liet zien dat ze als ontwikkelaar zelf de lat behoorlijk hoog leggen voor bijvoorbeeld de groenbeleving, voetgangersvriendelijkheid en het voorzieningenniveau van hun ontwikkelingen en dat realisatie van die doelen ook haalbaar is. Ciska Waalewijn liet aan de hand van het voorbeeld Kraanbolwerk in Zwolle zien hoe er ook vanuit de gemeente, door stellen van juiste eisen, goede selectie van ontwikkelende partijen en financiële steun, kan worden bijgedragen aan de realisatie van een hoge kwaliteit. Onze oproep aan alle ontwikkelde partijen en gemeenten is dan ook: Ambitieus zijn op kwaliteit is realistisch!

Bedankt aan alle aanwezigen voor het interessante gesprek. Met name Ciska Waalewijn namens de Gemeente Zwolle, Lucas van der Velden namens de Provincie Zuid-Holland, Marnix van Delft namens Synchroon en Maarten Hoorn van Platform31 voor moderatie van de sessie.

Ben je benieuwd naar rapport ‘Bouwen met Leefomgevingskwaliteit’ en de catalogus van goede voorbeelden die daarin opgenomen is? Download ons rapport via: https://deltametropool.nl/publicaties/bouwen-aan-leefomgevingskwaliteit/ (ook te vinden via ons publicatie-overzicht)

In het Het Nieuwe Instituut staat momenteel de tentoonstelling (T)Huis met een installatie van College van Rijksadviseurs waarin een deel van dit werk is opgenomen via een interactieve viewer, ook hier te bekijken: https://nl2100.nl/verdichting/

terug naar boven terug naar boven