Stedelijke inbreiding to the rescue

29 september 2022

Welke lokale maatregelen zijn het meest succesvol om de ecologische voetafdruk te verkleinen? Onderzoekers van het Cool Climate Network van Berkeley onderzochten 700 steden om dit te meten. In een online tool kunnen steden bekijken welke maatregelen voor hen het meest positieve impact hebben, gemeten aan de hand van CO2-uitstoot. Opvallend vaak komt stedelijke inbreiding naar voren als belangrijkste maatregel. Onderdeel van het onderzoek is een kaart die het gemiddelde CO2-uitstoot per huishouden in de VS laat zien. Deze kaart ondersteunt het beeld dat stedelijke dichtheid een temperende werking heeft op CO2-uitstoot.

terug naar boven terug naar boven