Gezonde verstedelijking Brabant(Stad)

15 juli 2022

De vijf grote steden in Noord-Brabant staan aan de vooravond van een nieuwe groeispurt. Dat werpt de vraag op hoe de leefomgeving op een gezonde manier ingevuld kan worden. In het project Gezonde Verstedelijking Brabant(Stad) bekijken Het PON, Telos, PosadMaxwan en TNO vanuit landschap, innovatie en stedelijke inrichting welke strategieën er zijn om de gezonde toekomst te waarborgen. Dit leidt tot drie verhaallijnen over verdichting van knooppunten, groenblauwe structuren en tweedeling in wijken. Aan de hand daarvan is een stappenplan voor gemeenten opgesteld.

terug naar boven terug naar boven