Spook-credits en herbebossings­zwendel

30 januari 2023

Om vervuiling tegen te gaan kunnen bedrijven CO2-uitstoot compenseren met bijvoorbeeld herbebossingsprojecten. Hiervoor ontvangen ze zogenaamde CO2-credits. Maar hoe functioneert dit systeem? In een uitvoerig artikel laat The Guardian zien dat 90% van de CO2-compensatie bij Verra – de grootste uitgever van die certificaten – geen daadwerkelijke bijdrage levert aan CO2-reductie. Deze zogenaamde spook-credits zijn een groot probleem omdat ze het behalen van klimaatdoelen eerder verder weg dan dichterbij brengen.

terug naar boven terug naar boven