Waar willen wij wonen

29 september 2022

Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Dat is de uitvraag van de 12de Eo Wijersprijsvraag met als titel: WAAR WIJ WILLEN WONEN. Vereniging Deltametropool werkte o.a. aan de reader die inzicht geeft in de thema's en de relaties daartussen. Multi-disciplinaire ontwerpteams die interesse hebben om mee te doen aan de prijsvraag worden uitgenodigd voor de kick-off op 5 oktober in Amersfoort.

terug naar boven terug naar boven