Landelijk gebied op de schop

27 december 2021

Het landelijk gebied en de overgangen tussen stad en land gaan de komende jaren ingrijpend veranderen. Klimaatmitigatie en -adaptatie, landbouwbeleid en biodiversiteitsherstel spelen daarin een hoofdrol. In een interview door Merten Nefs en Leo Pols blikken directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen en Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge vooruit naar gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Alleen de natuur de ruimte geven is daarbij niet de oplossing, juist de combinatie van ecologie en het cybernetische vernuft van ons watersysteem moet het vertrekpunt zijn. Maar ook een herwaardering van grondprijzen, hulp aan de boeren en het inzetten van de kracht van de 'commons' zijn essentieel.

terug naar boven terug naar boven