Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050

13 februari 2023

PBL presenteert de studie Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050. Er is volop ruimte nodig voor grote opgaves als woningbouw, infrastructuur, klimaatadaptatie, natuurherstel en de transities naar kringlooplandbouw, circulaire economie en duurzame energieopwekking. Met de scenario’s kijkt het PBL naar de lange termijn. Hoe ziet een toekomstbestendig Nederland er rond 2050 uit? En hoe kunnen beleidsmakers hieraan werken? De studie wordt op 29 maart 2023 gepresenteerd.

terug naar boven terug naar boven