Een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland

08 april 2022

De verdozing van het landschap vraagt om een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland. In een interview over zijn promotieonderzoek aan de TU Delft gaat Merten Nefs in op de ruimte die logistiek in Nederland inneemt, hoe dat zich verhoudt tot het ruimtebeslag, de economische waarde en duurzame ontwikkeling én hoe logistiek beter ingepast kan worden in het landschap. Een interactieve kaart laat de huidige Nederlandse Landscapes of Trade zien.

terug naar boven terug naar boven